Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. leden 2021 | Svátek má Zdeněk
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Chci převést praxi

Chci převést praxi

10.12.2014 07:51
Zdroj: www.tribune.cz
Co vše je třeba absolvovat v rámci převodu 100% podílu lékařské praxe s.r.o. fyzické osobě. Jak postupovat? ptá se čtenářka poradny Medical Tribune. Odpověď najdete v článku...

Odpovídá Mgr. Miloš Máca, právník se zaměřením na medicínské právo.K problematice převodu lékařské praxe z fyzické osoby na s.r.o. je nejdůležitější ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. V něm je stanoveno, že v případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb. V praxi to znamená, že pokud se ve Vašem zdravotnickém zařízení změní tolika forma z fyzické osoby na s.r.o. a nijak nebude rozšiřovat zdravotní péči a vše zůstane v původním rozsahu, proběhne registrace Vašeho nového s.r.o. zároveň se zrušením registrace na f.o. a smlouvy se zdravotními pojišťovnami budou pokračovat vnezměněné podobě bez výběrového řízení, změní se jen „hlavička“ smluv zf.o. na s.r.o.


Nespornou výhodou podnikání ve formě obchodní společnosti je možnost zdravotnické zařízení nebo jeho část (obchodní podíl) převádět, prodávat a dědit rovněž bez nutnosti absolvovat výběrové řízení. Dále jde o omezené ručení za závazky společnost, jak už ze samotného názvu plyne.


Upozorňujeme však, že podnikání ve formě obchodní společnosti však má i svá negativa, zejména je to povinnost zápisu do obchodního rejstříku a s tím spojené výdaje, dále povinnost vést podvojné účetnictví.


Stručně shrnuto, postup při změně formy lékařské praxe zfyzické osoby na společnost sručením omezeným by byl následující:


1) Založení s.r.o., které se sestává z:


a) Sepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny v případě, že budete jediným společníkem – vzor kdispozici vprávní kanceláři ČLK, příp. přímo u příslušného notáře, který Vám bude provádět zápis dle písm. b).


b) Notářský zápis, což je další zákonná podmínka pro vznik s.r.o. – přesné náklady si netroufáme přesně odhadnout, rámcově se pohybují kolem 10.000,-


c) Zápis do obchodního rejstříku - soudní poplatek 6.000,- Kč.


2) Nové oprávnění kposkytování zdravotních služeb od místně příslušného krajského úřadu – tam bude nutno opět dokládat výpis ztrestního rejstříku, hygienický řád, doklady o vzdělání, nájemní smlouvu atd. Zde doporučujeme předem kontaktovat krajský úřad, informovat ho o svém záměru a podrobně zjistit, co vše od Vás budou potřebovat, vjaké míře, nakolik budou dostačující doklady, které už jste poskytovala při registraci své praxe na fyzickou osobu atd. Jde o domluvu, každý úřad má jinou praxi, je tedy vhodné zjistit situaci a Vám příslušného KÚ.


3) Změna v údajích ve smlouvách se zdravotními pojišťovnami, případně uzavření smlouvy nové snovou hlavičkou, ale za stejných podmínek, jako byla ta dosavadní.

www.tribune.cz

Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky