Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 12. srpen 2020 | Svátek má Klára

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

O atestacích a vývoji lékařství u nás

O atestacích a vývoji lékařství u nás

07.01.2015 09:02
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc
V tradičních podzimních týdnech proběhly zas atestační zkoušky. Když před rokem odešla v Plzni polovina zkoušených z interny s neúspěchem, vzbudilo to velkou pozornost, píše úvodem komentář prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. (foto).

Situaci byl věnován úvodník včasopise Vnitřní lékařství, komise se považovala za přísnou. Letos (příspěvek autor napsal v prosinci 2014 - pozn.red.) byl výsledek vněkterých termínech podobný. Určitě ale rozhodující nebyla neznalost nějakých vzácných nemocí nebo komplikovaných otázek, šlo vždy o bazální neznalost oboru.

Je třeba ale započítat i fakt, že někteří zkouší opravdu mírně. Jak zkoušený lékař ukáže nejistotu, stáčí otázku radši někam jinam. Až to připomíná plnění Fučíkova odznaku vTankovém praporu a otázku „Bojovali partyzáni proti okupantům nebo nebojovali?“.

Možná, že je to tím, že někteří považují atestace vtéto formě za nesmysl. Za pár desítek minut se dá poznat mnohem méně než pozná ten, kdo atestační přihlášku podepsal a dotyčného lékaře zná. Něco na tom je - kdyby kvalifikaci podepsal akreditovaný učitel, možná by zkoušení bylo zbytečné.

Hodnotíme-li ale atestace obecně, je to složitější. Určitě platí, že 10-20% zkoušených alespoň voboru interna má excelentní znalosti, jsou to lidé motivovaní se zájmem o medicínu. Další velká část se dá u zkoušky pustit, často otázky neumí jen kvůli nezodpovědné přípravě, je ale jisté, že zčásti z nich nebudou nebo neměli by být primáři oddělení, ale pacientům škodit asi nebudou. Zbytek je často tragický, jsou to lidé, kteří na první pohled nemohou vklinickém oboru působit.

Dokonce letos nastala i situace, kdy primář oddělení přijde ke zkoušce, která je veřejná. Slyší, co dotyčný, jeho sekundární lékař, již před rokem neúspěšný atestant, říká, a později po jeho odchodu hájí lékaře, na kterém stojí provoz oddělení, a přitom je zřejmé, že dotyčný nezná ani základy oboru.

Jak je možné, že se česká medicína dostává do takového rozkladu. Jak je možné, že okresní oddělení nemocnice může být odkázáno na tak slabé lékaře.

Příčiny to má asi dvě. Platy lékařů, resp. celá situace českého zdravotnictví snepoměrem mezi mzdami a jinými náklady, a pak destrukce atestačního vzdělávání, jaká nastala. Vprvní situaci, kdy naši němečtí sousedé platí lépe české lékaře než u nás a pravidelně se jich ptají, zda nemají ještě nějaké další chytré kolegy, aby přišli, to ani jinak být nemůže. Lékaři často i bydlí doma nebo vozí děti cestou do práce do německých školek.

Druhý důvod je rozkouskování atestačního vzdělávání do spouty podrobností. Lékaři, kteří sepředepsaný počet týdnů dívají, jak někdo provádí fibroskopii, nebo se dívají, jak vyšetřuje nějaký specialista, tak ztrácí příležitost naučit se praktickou medicínu. Být dobrým praktickým lékařem se naučí lékař nejlépe od svého školitele, být dobrým internistou se naučí na všeobecném interním příjmu na oddělení sco nejširším spektrem pacientů.

Rozumných atestačních oborů je možná mezi 25 a 30 a to ostatní jsou možná nějaké vhodné nástavbové kursy. Zbytečné týdny strávené ve specializovaných oborech znemožnují naučit se důležité základy. Započítáme-li náklady na všechny ty stohy akreditačních papírů a náklady na provoz komisí a úřadů, pak možná to jsou právě ty prostředky, které pak chybí na mzdy lékařů. To, že někdo nemá na to, aby se klinické medicíně věnoval, se pozná brzy a čím dříve se to dotyčnému řekne, tím lépe.

Proč je kvalita absolventů vprůměru horší než za totality, jsem již diskutovali vknize o Duši medika vydané před několika lety. Medicína byl apolitický obor a proto chytří studenti unikali na medicíně represím režimu a po dostudování již voboru zůstali.

Dnes atmosféra vyvolaná kolem medicíny chytré studenty odpuzuje a na medicínu jich chodí jen část těch velmi motivovaných.

Vyřešit to, aby kvalitních lékařů bylo všude dost a neodcházeli do světa, ale dokáže jen opravdové mzdové vyrovnání se světem. Možná není třeba vyvolávat zas nějaké akce typu Děkujeme odcházíme, stačí jen nechat běžet současný systém atestací a ono se zdravotnictví zcela rozloží a pak se možná lepší a afektivnější zdravotnictví zase složí samo. Chudáci jsou ale pacienti, kteří tuto situaci zažívají.

(prosinec 2014)

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc

www.tribune.cz

Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky