Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Orální infekce lidským papilomavirem u pacientů s pozitivním HPV s karcinomem orofaryngu a u jejich partnerů

Orální infekce lidským papilomavirem u pacientů s pozitivním HPV s karcinomem orofaryngu a u jejich partnerů

Journal of Clinical Oncology 3/2014
20.01.2015 10:51
Zdroj: Journal of Clinical Oncology
Autor: Gypsyamber D’Souza, Neil D. Gross, Sara I. Pai, Robert Haddad, Karen S. Anderson, Shirani Rajan, Jennifer Gerber, Maura L. Gillison a Marshall R. Posner

Cíl

Prohloubit naše poznání orálních infekcí lidským papilomavirem (HPV) a rizika karcinomu u dlouhodobých sexuálních partnerů pacientů s orofaryngeálním karcinomem (OPC) s pozitivním HPV (HPV-OPC).

Pacienti a metody

Od pacientů s HPV-OPC i jejich partnerů byly získány vzorky ve formě výplachu z dutiny ústní, údaje o rizikových faktorech formou průzkumu a anamnéza karcinomu a byla také vyšetřena ústní dutina partnerů. Vzorky výplachu z dutiny ústní byly vyšetřeny na přítomnost 36 typů HPV DNA s použitím primerů PGMY 09/11 a line-blot hybridizace a počet kopií HPV16 kvantitativní polymerázovou řetězovou reakcí. Prevalence HPV v dutině ústní byla porovnána s prevalencí této infekce u osob věku 45–65 let z databáze National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) z let 2009–2010.

Výsledky

Bylo zařazeno celkem 164 pacientů s HPV-OPC a 93 jejich partnerů (většinou partnerek). Pacienti byli hlavně muži (90 %), 51 % z nich nikdy nekouřilo a většina z nich uvedla, že provozovali orální sex (97 %), s mediánem věku 56 let; v době vstupu do studie byla u pacientů zjištěna vysoká prevalence DNA onkogenního HPV (61 %) a HPV16 DNA v dutině ústní. Partnerky měly srovnatelnou prevalenci orálního HPV jako obecná populace stejného věku (1,2 % vs. 1,3 %). U šesti partnerů mužského pohlaví nebyly detekovány žádné orální infekce onkogenním HPV. Při screeningovém vyšetření dutiny ústní partnerů nebyly zjištěny žádné prekancerózy nebo karcinomy. Devět partnerek (10,3 %) a dvě pacientky (11,8 %) však uvedly ve své anamnéze onemocnění děložního cervixu a tři pacienti (2,0 %) uvedli dřívější partnerku, u níž se rozvinul invazivní karcinom děložního hrdla.

Závěr

V době stanovení diagnózy HPV-OPC je častým zjištěním přítomnost HPV16 DNA v dutině ústní, což však neplatí pro partnerky/partnery těchto pacientů. Nebylo zjištěno, že by partneři pacientů s HPV-OPC měli zvýšený výskyt infekce HPV v dutině ústní oproti obecné populaci.

J Clin Oncol 32:2408-2415. © 2014 by American Society of Clinical Oncology

ÚVOD

V posledních třech desetiletích došlo k dramatickému zvýšení incidence orofaryngeálního skvamózního karcinomu s pozitivitou lidského papilomaviru (human papillomavirus-oropharyngeal squamous cell cancer, HPV-OPC).1-4 Navzdory nedávno akceptovanému významu HPV16 jako hlavní příčiny orofaryngeálního skvamózního karcinomu (OPC) jsou naše poznatky o způsobu přenosu onkogenních orálních infekcí HPV nebo jejich vývoji do karcinomu omezené. Studie případů a kontrol naznačily, že pro HPV-OPC je hlavním rizikovým faktorem orální infekce HPV.5-7 Orální infekce HPV je konzistentně spojena se sexuálním chováním. V mnoha průřezových studiích bylo prokázáno, že aktivity orálního sexu s větším počtem nedávných nebo celoživotních partnerů jsou spojeny s následně zvýšenou pravděpodobností výskytu prevalentního orálního HPV.8-11 Vzhledem k tomu, že typy sexuálního chování jsou obecně kolineární (tj. navzájem výrazně korelují), je obtížné rozlišit, které jsou za přenos HPV z genitálního traktu do úst odpovědné. S prevalentní orální infekcí HPV byly spojovány také hluboké líbání (tj. francouzské líbání),9,12 rimming (tj. orálně-anální styk),11 autoinokulace13,14 a peripartální expozice,15 i když toto spojení není konzistentní.16

Celý článek najdete v časopise Journal Clinical of Oncology číslo 3/2014 na straně 153Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky