Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zkrácený protokol magnetické rezonance prsu: první pokontrastní obrazy po ....

Zkrácený protokol magnetické rezonance prsu: první pokontrastní obrazy po ....

Journal of Clinical Oncology 3/2014
20.01.2015 11:00
Zdroj: Journal of Clinical Oncology
Autor: Christiane K. Kuhl, Simone Schrading, Kevin Strobel, Hans H. Schild, Ralf-Dieter Hilgers a Heribert B. Bieling

Zkrácený protokol magnetické rezonance prsu: první pokontrastní obrazy po subtrakci a projekce s maximální intenzitou – nový postup screeningu karcinomu prsu pomocí MR

Cíl

Zjišťovali jsme, zda jsou zkrácený protokol (AP) tvořený pouze jednou akvizicí před podáním kontrastní látky a jednou akvizicí po podání kontrastu a z nich odvozené obrazy (první pokontrastní subtrahovaný [FAST] obraz a obraz s projekcí s maximálním intenzitou [MIP]) vhodné pro screening magnetickou rezonancí (MR) prsu.

Metody

Provedli jsme prospektivní observační studii hodnotících (reader study), kteří hodnotili 443 žen s mírně nebo středně zvýšeným rizikem, u nichž bylo provedeno celkem 606 screeningových MR. Vhodné ženy měly normální mamogram nebo mamogram s benigním nálezem a v případě heterogenně denzních nebo extrémně denzních prsů (n = 427) byla provedena následná ultrasonografie s normálním nebo benigním nálezem. Zkušení radiologové hodnotili jako první obraz v MIP, v němž hledali významné enhancement, a poté prohlédli celý AP (tvořený MIP a FAST obrazy, a volitelně jejich nesubtrahovanými zdrojovými obrazy), s cílem popsat enhancement a stanovit diagnózu. Analýza na základě plného diagnostického protokolu (FDP) byla provedena jako poslední.

Výsledky

Doba akvizice MR pro FDP byla 17 min, zatímco akvizice pro AP jen 3 min. Průměrná doba pro hodnocení jedné MIP a celého AP byla 2,8 s, resp. 28 s. Bylo diagnostikováno jedenáct karcinomů prsu (čtyři duktální karcinomy in situ a sedm invazivních karcinomů; všechny měly stadium T1N0 a intermediární nebo vysoký grade), čemuž odpovídal podíl nově detekovaných karcinomů 18,2 na 1 000. Hodnocení MIP bylo pozitivní u 10 (90,9 %) z 11 karcinomů a umožnilo určit nepřítomnost karcinomu prsu s negativní předpovědní hodnotou (NPV) 99,8 % (418 z 419). Hodnocení celého AP, stejně jako hodnocení FDP, umožnilo stanovit diagnózu všech karcinomů (11 [100 %] z 11). Specificita a pozitivní předpovědní hodnota (PPV) AP a FDP byly ekvivalentní (94,3 % vs. 93,9 %, resp. 24,4 % vs. 23,4 %).

Závěr

Doba akvizice MR 3 min a doba hodnocení MIP obrazu zkušeným radiologem 3 s jsou dostatečné k prokázání nepřítomnosti karcinomu prsu při hodnotě NPV 99,8 %. Při délce hodnocení < 30 s pro celý AP byla diagnostická přesnost stejná jako tato přesnost při použití FDP a vedla k podílu nově detekovaných karcinomů 18,2 na 1 000.

J Clin Oncol 32:2304-2310. © 2014 by American Society of Clinical Oncology

ÚVOD

Zobrazení prsu magnetickou rezonancí (magnetic resonance imaging, MR) má vysokou senzitivitu pro detekci karcinom prsu.1-13 MR se tradičně používá jako metoda zobrazení druhé linie k řešení diagnostických problémů u pacientek s nejednoznačným nálezem při mamografii nebo ultrasonografii. V posledním desetiletí se zvýšil počet vyšetření MR prsu prováděných v rámci screeningu.7,12-29 Nejvíce zkušeností bylo získáno u žen se zvýšeným rodinným výskytem karcinomu prsu.7,12,22-29 U těchto žen přesouvá screening pomocí MR rozložení stadií karcinomů prsu k nižším stadiím a snižuje podíl karcinomů vzniklých v intervalu mezi vyšetřeními. Přestože dosud chybí výsledky z randomizovaných prospektivních screeningových studií, ukazují nepřímé důkazy, žescreening MR pomáhá zlepšit prognózu žen se zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu.28,29

Celý článek najdete v časopise Journal of Clinical Oncology číslo 3/2014Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky