Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 08. červenec 2020 | Svátek má Nora
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mám úvazek. Mohou mi nařídit přesčas?

Mám úvazek. Mohou mi nařídit přesčas?

22.01.2015 07:40
Zdroj: www.tribune.cz
Po RD jsem nastoupila do nemocnice na úvazek 0,7. Mám rozpis služeb na další měsíc podle něhož mám plánovaně +15h nad měsíční úvazkový limit. Neměla bych jako úvazková mít pouze tolik hodin, na kolik mám úvazek? Na dotaz odpovídá poradna MT.

Po RD jsem nastoupila do nemocnice na úvazek 0,7. S hlavní sestrou jsem se dohodla, že mám povoleno mít každý měsíc požadavky, vzhledem k tomu, že manžel má 25h služby a jsem se dvěmi dětmi po tuto dobu sama. Mám dva dotazy.

1. Mám rozpis služeb na další měsíc a na jeho konci je již plánovaně +15h nad měsíční úvazkový limit. Může se to tak nebo bych jako úvazková měla mít pouze tolik hodin, na kolik mám úvazek? Důvodem není PN, ale trvalý podstav sester

2. V pátek jsem přišla na noční a zjistila, že na pondělí mám dopsanou službu, aniž by mě někdo informoval. V té době jsem měla nemocné dítě a manžela v práci. Může mi zaměstnavatel nařídit službu, když mám snížený úvazek nebo je to vždy na dohodě a službu nad měsíční limit mi jako úvazkové NAŘÍDIT nesmí.

Odpovídá Mgr. Miloš Máca, právník se zaměřením na medicínské právo.

Podle § 78 odst. 1 písm. i) zákoníku práce („ZP“) skutečně nelze zaměstnancům se sníženým pracovním úvazkem jednostranně ze strany zaměstnavatele nařídit práci přesčas. Zhlediska odměňování za práci se prací přesčas rozumí až práce nad obecně stanovený týdenní limit (pro zjednodušení – od 41. hodiny, u nepřetržitého provozu od 38. hodiny), až tehdy vzniká právo na příslušné příplatky ke mzdě nebo platu, ale zhlediska interpretace a smyslu tohoto ustanovení lze dojít kzávěru, že zaměstnavatel nesmí nařídit práci nad stanovený měsíční limit konkrétního zaměstnance, ve Vašem případě nad úvazek 0,7, tedy opět pro zjednodušení obecně nad 28 hodin vtýdnu (resp. u nepřetržitého provozu o něco méně).

Co se týče Vaší pondělní služby, o které jste se dověděla teprve vpátek, rovněž tuto službu nejste povinna akceptovat. Jednak spoukazem na předchozí odstavec, jednak zdůvodu stanoveného v § 84 ZP, podle kterého je zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení. Zmíněnou službu Vám tedy zaměstnavatel mohl takovým způsobem přidělit jen sVaším souhlasem, bez Vašeho nikoliv.

www.tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky