Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 26. říjen 2020 | Svátek má Erik
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Přesčasy v nemocnicích - dva různé světy

Přesčasy v nemocnicích - dva různé světy

22.01.2015 08:44
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Iva Bezděková
Zatímco lékaři vidí problém přesčasové práce jako neřešený a akutní, podle vedení nemocnic je vše v pořádku. Od letošního ledna musí ředitelé nemocnic v této oblasti řešit nový problém. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček koncem minulého roku napsal šéfům přímo řízených organizací důrazné doporučení, aby upustili od tzv. dohod o přesčasové práci, které v některých nemocnicích dočasně fungovaly...

Nemocniční lékaři považují řešení přesčasů za klíčový problém – je to patrné jak zdiskusí na webu Medical Tribune, tak zdiskusí oficiálních. Česká lékařská komora vyzvala na svém posledním sjezdu vedení rezortu, aby problém začal systematicky řešit.

Redakce MT zjišťovala, jaká je vpřímo řízených nemocnicích aktuální situace a zaslala jim tyto dotazy: Jak nemocnice vyřešily pokyn k ukončení dohod o pracovní činnosti? Funguje vnemocnicích na některých odděleních směnný provoz? Jak budete řešit přesčasovou práci vtomto roce a kolik by nemocnice potřebovala lékařů, aby mohla bez problémů dodržovat zákony?

Zodpovědí tiskových mluvčí jednotlivých nemocnic to vypadá, že všude je problém víceméně vyřešen.

Nemocnice Bulovka

„Dohody o pracovní činnosti byly zrušeny, neuzavírají se nové, pouze dobíhají některé staré dohody. Naše nemocnice od začátku roku hledala optimální model, který by byl vsouladu se zákonem a vyhovoval lékařům a akceptovaly ho odbory. Vrámci optimálního modelu se uvažuje i o posunutí začátku směn, ale to se ještě bude diskutovat,“ odpověděl na dotaz MT mluvčí Bulovky Martin Šalek a dodal:

„Vtuto chvíli podle našich předpokladů a propočtů nám vychází, že se do přesčasových hodin vejdeme tím, když budeme lépe a vlastně zcela proplácet přesčasové hodiny. To vdobě platnosti dohod o pracovní činnosti nebylo potřeba, proto vtéto oblasti máme rezervu a vychází to, že tato rezerva pokryje zrušení dohod.“

Na otázku, kolik by nemocnice potřebovala lékařů, aby mohla bez problémů dodržovat zákony, mluvčí odpovídá: „Máme celkem 370 lékařských míst, které rámcově odpovídají potřebám nemocnice. Horší je to se sestrami, máme jich kolem 750, což je o něco méně, než bychom potřebovali. Chybí sestry především pro chirurgické obory.“


FN Královské Vinohrady

Dohody o pracovní činnosti ukončila na pokyn ministerstva zdravotnictví také FN Královské Vinohrady. Na začátku ledna se vedení nemocnice snažilo situaci řešit zavedením směnného provozu. Vedení rozeslalo šéfům klinik dopis, ve kterém jim oznámilo, že od letošního roku přejdou některá oddělení na směnný provoz. Takový návrh se ale přednostům nelíbil a odmítli ho.

„Spředstaviteli jednotlivých klinik individuálně hledáme různé možnosti řešení této problematiky, směnný provoz nevyjímaje,“ komentuje situaci mluvčí nemocnice Lukáš Matýsek. Jakým způsobem tedy bude nemocnice řešit přesčasovou práci lékařů v tomto roce? Od 1. 1. 2015 je zajištění ústavních pohotovostních služeb lékařů realizováno v rámcipracovního poměrupřechodem na přesčasovou práci.“

Na otázku, kolik by FNKV potřebovala lékařů, aby mohlabez problémů dodržovat zákony, které se týkají přesčasové práce, mluvčí odpovídá: „Zhlediska bezproblémového zajištění přesčasové práce bychom potřebovali zhruba 90 lékařů. Na tomto místě musíme upozornit na skutečnost, že některé lékařské odbornosti trh práce vůbec nenabízí.“

Místopředseda Lékařského odborového klubu a České lékařské komory MUDr. Miloš Voleman, který vnemocnici pracuje jako chirurg, pro MT potvrdil, že otázka přesčasů je vnemocnici momentálně velmi horké téma:

"Služby budeme vykazovat jako přesčasovou práci, dle platných pravidel. Budeme sledovat, zda toto bude dodrženo na všech pracovištích nemocnice, protože při jednáních o formě zabezpečení ÚPS se objevily úvahy o jiném postupu, ale ten by byl hrubě protizákonný. Byly i návrhy, které by v důsledku znamenaly omezení rozsahu poskytované péče. Toto odmítli přednostové a primáři klinik a mají v tom naši plnou podporu. S ročním limitem přesčasových hodin bude na některých klinikách problém. Počty lékařů i nelékařského personálu jsou na některých pracovištích dlouhodobě nedostačující. Ale pokud vím, tak již vedení nemocnice plánuje zvýšení počtu zaměstnanců,“ uvedl MUDr. Voleman.

FN Motol

O něco klidněji je ve Fakultní nemocnici Motol. Ta dohody o pracovní činnosti vminulosti neuzavírala, takže od ledna pro ni nenastává žádná nová situace. „Naši lékaři po službě ráno odcházejí domů a čerpají náhradní volno. Tak k překračování limitů přesčasových hodin v zásadě nedochází.Lékaři slouží v rámci služeb - tedy nastupuje vždy nějaký tým lékařů. Jsou oddělení, kde jich máme přes sto a jinde dvacet. V týmu je tedy dostatečná kapacita, aby byli pokryti lékaři, kteří čerpají náhradní volno. Ti se vrátí a případně vykrývají jiné a podobně,“ říká Dita Václavíková ztiskového oddělení FN Motol. Zároveň však připouští, že vněkterých oborech je nedostatek lékařů: „V naší nemocnici máme přes jedenáct set lékařů a v rámci odborností s jedním společným kmenem je možné, aby se vzájemně zastoupili i na jiných pracovištích,“ odpovídá FN Motol na dotaz, jak nemocnice řeší situaci přesčasových hodin na odděleních, kde lékaři chybí. Na urgentních příjmech pro děti a dospělé má nemocnice směnný provoz.

FN Plzeň

Větší problémy nemá podle vedení nemocnice ani FNPlzeň. „Dohody o pracovní činnosti nebyly u lékařů vnaší nemocnici nikdy zavedeny. Směnný provoz jsme u lékařů na několika pracovištích zavedli již po účinnosti zákona č. 262/2006. Na směny u nás funguje například infekční klinika, psychiatrická klinika, dermatovenerologická klinika, oddělení klinické farmakologie. Vdalších provozech využíváme kombinaci směnného provozu spohotovostí zkušenějších lékařů na jiném dohodnutém místě než je pracoviště sdosažitelností do stanovené doby,“ říká mluvčí nemocnice Gabriela Levorová a dodala:

„I vletošním roce budeme pokračovat vnastavených pravidlech, na některých pracovištích hodláme snižovat počty sloužících lékařů ve směnách, aby mohli lékaři chodit pravidelně po odsloužené službě domů a byli odpočinutí pro další výkon práce.“

Na dotaz, kolik by nemocnice potřebovala lékařů, aby mohla bez problémů dodržovat zákony, které se týkají přesčasové práce lékařů, mluvčí odpověděla:„Vnaší nemocnici došlo od roku 2007 kpostupnému navýšení o 150 lékařů, abychom dodrželi příslušná ustanovení zákoníku práce týkající se pracovní doby lékařů a zajistili nepřetržitou péči o pacienty. Ani toto číslo však není konečné, přičemž je si třeba uvědomit, že přijetí lékaře představuje nemalé osobní náklady, které je třeba vynaložit.“

FN Olomouc

Větší problémy nemá ani FN Olomouc, která až na výjimky zajištění LSPP vOlomouckém kraji dohody o pracovní činnosti neuzavírala. Přesčasovou práci lékařů bude nemocnice letos řešit stejně, jako dosud. Lékaři vykonávají přesčasovou práci do limitu 416 hodin vkalendářním roce. Nemocnice má na řadě pracovišť směnný provoz již zaveden, od ledna letošního roku jsme směnný provoz zaváděli na dalších dvou pracovištích,“ uvedl mluvčí nemocnice Egon Havrlant. Na dotaz, na kterých konkrétních pracovišť se zavedení směnného provozu týká, už nemocnice neodpověděla. Mluvčí však připouští, že nemocnici stále lékaři vněkterých oborech chybí:

„Na některých klinikách bychom potřebovali zvýšit počet lékařů, nicméně vdaném oboru je jejich nabídka na pracovním trhu mimořádně limitovaná FNOL vposledních letech průběžně doplňuje stavy lékařů, jen za roky 2013 a 2014 zvýšila počet lékařů o 33, ztoho vloňském roce o devatenáct.“

Podle informací zmédií odcházejí do FN Olomouc lékaři zostatních nemocnic vOlomouckém kraji, které patří společnosti Agel. Fakultní nemocnice jim totiž nabízí lepší finanční podmínky než „agelovské“ nemocnice. Redakce MT proto oslovila mluvčí těchto nemocnic se stejnými dotazy – tedy jak řeší problém přesčasové práce, zda vnemocnicích funguje směnný provoz, a kolik potřebují lékařů pro bezproblémový provoz nemocnice.

Při řešení problematiky přesčasů lékařů maximálně respektujeme zákoník práce. O přesčasové práci lékařů probíhají nyní jednání a do jejich výsledku nemůžeme věc blíže komentovat,“ odpověděla mluvčí nemocnic Radka Miloševská.

Iva Bezděková, www.tribune.cz


Jaká je situace ve Vaší nemocnici?

Napište do diskuse nebo na mail: online@tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky