Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 26. říjen 2020 | Svátek má Erik
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Protimluv nemocnic: máme málo doktorů, ale zákon dodržujeme

Protimluv nemocnic: máme málo doktorů, ale zákon dodržujeme

25.01.2015 10:56
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Redakce MT rozeslala fakultním nemocnicím dotazy, kolik by potřebovaly lékařů, aby pokryly služby bez porušování zákona. Odpověď nemocnic? „Lékařů máme málo, ale zákon dodržujeme." Doc. MUDr. Václav Dostál, koordinátor LOK-SČL v Královéhradeckém kraji k tomu poznamenává: „Taková vyjádření je nutno chápat jako protimluv. Při absenci adekvátního počtu lékařů v nemocnici nelze pokrýt provoz bez porušení zákona...“
Nemocniční lékaři vidí problém přesčasové práce jako dlouhodobě neřešený a akutní. Mnozí ředitel řeší nový problém. Od ledna museli zrušit dohody o pracovní činnosti,které v některých nemocnicích dosud fungovaly. Nemocnice se s touto změno vyrovnávají každá po svém. Některé zavádějí na vybraných odděleních směnný provoz. Do jaké míry může tento systém pomoci problém přesčasů vyřešit?

Směnný provoz vnemocnicích je pro lékaře krajně nevhodný, problém přesčasů nemůže vyřešit zněkolika důvodů – především by vyžadoval významné navýšení počtu lékařů (navíc vsoučasné době „není kam sáhnout“, prostě lékaři „navíc“ nejsou) a zásadně by narušil kontinuitu práce; dále by se prakticky eliminoval ošetřující lékař vužším smyslu slova. Negativní dopad na příjem by vyvolal další ztrátu motivace lékaře kmaximálnímu pracovnímu nasazení.

Některé nemocnice řeší problém přesčasových hodin pomocí osobního ohodnocení lékařů. Nerozumím ale tomu, jak je vyřešena podstata věci - tedy přítomnost lékaře na pracovišti? Není to další obcházení zákona?

Řešení problému přesčasových hodin pomocí osobního ohodnocení lékařů není řešením podstaty problému. Má to být jen další varianta obcházení zákona, která může díky vyššímu příjmu motivovat lékaře kfalšování výkazu přesčasových hodin.

Co říkáte na tuto odpověď nemocnic: "Lékařů máme málo, potřebovali bychom jich podstatně více, ale zákon dodržujeme." Není to podle Vás protimluv? Je vůbec fyzicky možné, aby nemocnici chyběli lékaři, a přesto uměla pokrýt provoz bez porušení zákona?

Takovou odpověď je nutno skutečně chápat jako protimluv. Při absenci adekvátního počtu lékařů v nemocnici nelze pokrýt provoz bez porušení zákona.

Jaká je situace vKrálovéhradeckém kraji, kde působíte jako koordinátor LOK-SČL?

Při dnešní pasivitě až odevzdanosti lékařské populace neočekávám vnejbližší době nic pozitivního, situace se za těchto okolností nemůže změnit. Bez zásadníhonavýšení základních mezd/platů jsou lékaři nuceni sloužit „do roztrhání těla“, aby dosáhli slušné úrovně příjmu (neříkám úmyslně úrovně adekvátní náročnosti našeho povolání). Pak také chybí jakákoli motivace racionálního přístupu křešení přesčasové práce. Pokud mám aktuální informace, na jednom oddělení nemocnice vKrálovéhradeckém kraji lékaři odmítli podepsat DPČ, jak bylo doporučeno vedením LOK-SČL. Nikdo se knim však nepřidal, proto kapitulovali spodmínkou "Dohody o náhradě škody", kterou dříve doporučilo právní odd. ČLK. Vdalší nemocnici všichni lékaři podepsali za výše uvedenépodmínky již bez snahy o změnu. V jedné nemocnici se dále jedná, DPČ budou lékaři ochotni podepsat s výše uvedenoupodmínkou a přidáním 5 procent do tarifu.Ze zbývající jedné nemocnice jsem dosud neobdržel žádnou informaci.

Redakce MT oslovila minulý týden sdotazy na otázku přesčasů zástupce fakultních nemocnic. Co říkáte na způsob, jakým se nemocnice stímto problémem vyrovnaly?

Je zřejmé, že ideální postup řešení problému přesčasů neexistuje a nebude asi jednotný. A to nemáme vyjádření kompetentních osob z ostatních nemocnic, především akciových, tam je situace podstatně horší.

ivb, www.tribune.cz

zdroj: Shutterstock.comCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky