Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

VZP: Nadsazené maximální úhrady jsou passé

VZP: Nadsazené maximální úhrady jsou passé

26.01.2015 14:00
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Doby nadsazených maximálních cen zdravotnických prostředků jsou nadobro pryč, tvrdí vedení VZP. Pojišťovna kontroluje ceny každé čtvrtletí a podle vedení se jí daří snižovat maximální úhrady. Na dotaz, jak ceny v číselníku konkrétně reviduje, mluvčí VZP odpovídá obecně: „Jde například o analýzu cen vykázaných zdravotnickými zařízeními, aktivní zjišťování cen na trhu či revizní činnost.“

Redakce MT tento měsíc upozornila na konkrétní čísla, která dokladují rozdíly mezi vykázanými a pořizovacími cenami zdravotnických prostředků ve fakultních nemocnicích. Nemocnice vykazovaly pojišťovnám maximální ceny, i když ve skutečnosti zaplatily výrobcům či dodavatelům výrazně méně. – viz Bonusy v nemocnicích - máme konkrétní čísla

Všeobecná zdravotní pojišťovna uvedla, že taková praxe nemocnic je vrozporu spravidly a nemocnici by už dnes čekala sankce. A navíc – pojišťovna už dnes prý maximální ceny pečlivě reviduje.

Ředitel VZP tento měsíc v tisku uvedl, že pojišťovna si začala dělat průzkumy tržních cen zdravotnických materiálů: “Ceny zkoumá jednou za čtvrt roku. A podle toho, co zjistíme, pak upravujeme naši úhradu,“ uvedl Zdeněk Kabátek. U jakých typů ZUM-ZULP je podle vedení VZP v současné době největší prostor pro snížení maximální úhrady?

Největší prostor pro úpravu je dle našeho názoru momentálně u inkontinenčních pomůcek, kde je největší rozdíl mezi nejlevnějšími a nejdražšími výrobky v rámci obdobných kategorií.

Inkontinenční pomůcky však nejsou standardní "ZUM- ZULP". V rámci hospitalizační péče jsouvykazovány jen v minimálním množství. Řádově se jich vnemocnicích spotřebují desítky, přičemžcena se pohybuje kolem 500 Kč za kus. Ptáme se na prostředky nutné pro hospitalizační péči a vy hovoříte o prostředcích na předpis...

VZP se dívá na segment zdravotnických prostředků a zdravotnického materiálu jako na celek. Za inkontinenční pomůcky vydává VZP ročně 1,3 miliardy korun a právě u těchto výdajů vidí momentálně největší prostor pro úpravu, protože rozdíl mezi nejlevnějšími a nejdražšími výrobky v rámci obdobných kategorií je zde největší.

Udělala si VZP analýzu toho, u kterých prostředků v hospitalizační péči by snížení maximální ceny přineslo úsporu nikoliv v největších procentech, ale v největším celkovém obejmu ušetřených prostředků?

Ano, udělala. Proto také snížila ceny kardiomateriálů, u kterých bylo v dané chvíli možné dosáhnout největší úspory v absolutních cenách. Jen letošní úspora představuje cca 390 milionů korun.

Jak konkrétně pojišťovna ceny v číselníku reviduje? Jaké aktivní kroky VZP dělá, aby zjistila skutečné ceny zdravotních pojišťoven na trhu?

Jde například o analýzu cen vykázaných zdravotnickými zařízeními, aktivní zjišťování cen na trhu či revizní činnost.

Zjišťuje VZP, kolik stojí zkoumané zdravotnické prostředky v zahraničí? Oslovuje pojišťovna aktivně některé výrobce v zahraničí, zda by neměly zájem působit na českém trhu?

VZP v roce 2013, tedy krátce po nástupu nového vedení, zavedla změnu ve své metodice pro zařazování do číselníku VZP - tato změna spočívala v povinnosti žadatele sdělovat ceny a úhrady v rámci EU. Za to byla pojišťovna výrobci ostře kritizována, nicméně tato povinnost je součástí metodiky doposud.

Považuje VZP za dostatečné revidovat maximální ceny pouze jednou za čtvrt roku? Odpovídá frekvence revize cen tomu, jak se trh aktuálně mění?

Čtvrtletní cyklus považujeme za dostatečný. Každý, kdo se alespoň trochu orientuje ve zdravotní legislativě a posuzuje situaci objektivně (nikoliv tendenčně), ví, že např. SÚKL, který provádí srovnatelné revize maximálních cen léčiv, to má ze zákona za povinnost jedenkrát za tři roky. V tomto kontextu si dovoluji označit čtvrtletní cyklus ve VZP za výrazně nadstandardní.

VZP říká, že reviduje čtvrtletně maximální ceny zdravotnických prostředků. Znamená to, že reviduje ceny všech prostředků - tedy že jednou za čtvrt roku pojišťovna zkontroluje všechny prostředky?

Ano, přesně tak. Jednou za čtvrt roku pojišťovna zkontroluje všechny prostředky.

Jaký je podle vedení pojišťovny konkrétní smysl číselníku VZP v současné době?

Momentálně nejsou ceny a úhrady zdravotnických prostředků na poukaz adekvátně stanoveny žádnou legislativní normou. VZP je při vytváření číselníku vedena snahou nastavit alespoň nějaká pravidla. Nicméně ani VZP nepovažuje tento systém za ideální. Uvítala by například nastavení obdobného systému, jímž jsou stanovovány ceny a úhrady léků, a který pojišťovně umožňuje ovlivnit ceny směrem dolů, snižovat náklady, a to vše bez dopadu na úroveň poskytované péče.

ivb, www.tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky