Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 05. srpen 2021 | Svátek má Kristián
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Hlavní sestra: situace není alarmující, ale může být hůře

Hlavní sestra: situace není alarmující, ale může být hůře

29.01.2015 15:06
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Lucie Ondřichová

Zlikvidovali jsme sestru středoškolačku, místo které máme nadpočty neuplatnitelných zdravotnických asistentů a nadpočty sester vysokoškolaček? Redakce MT reaguje načlánek Dany Krásové - Plošné vysokoškolské vzdělávání sester je nesmysl a oslovuje s dotazy hlavní sestru ČR Mgr. Alenu Šmídovou.

Jak je daleko příprava novely zákona 96/2004 sb.?

Připravuje se nový zákon, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. , předpokládaný termín předání do vnitřního připomínkového řízení – březen 2015, předložení do vnějšího připomínkového řízení – červen 2015, předložení vládě - listopad 2015, účinnost od ledna 2017. Vsoučasné době se legislativně upravuje.

Jaké její hlavní změny prosazujete vy jako hlavní sestra?

Prosazuji odstranění tzv. odborného dohledu, aby mohla jednotlivá povolání vykonávat činnosti, pro které absolventi získali odbornou způsobilost. Nově se zavádí tzv. doba na zapracování (adaptační období). Původním záměrem bylo i odstranění dvojkolejnosti vzdělávání u 5 oborů, ale vzhledem khrozbě nedostatku zdravotnického nelékařského personálu bude ponechána obojí možnost studia, jak na VOŠ, tak na Bc. Pouze navrhujeme omezit vzdělávání zdravotnického záchranáře a to cestou zrušení vzdělávání na VOŠ, protože na trhu práce je těchto absolventů nadbytek.

Velké pražské nemocnice již asi bez výjimky opět pociťují nedostatek sester. Tato krize se sice opakuje periodicky, tentokrát je ale jiná vtom, že nyní není možné vtakovém množství „nafasovat“ nové sestry, čerstvé absolventky. Kolik skutečně nových sester na pracovní trh loni přišlo? (Určitě nelze počítat všechny absolventy bakalářských oborů, protože možná většina znich již kvalifikaci sestry měla ještě před zahájením studia)

Vminulém roce jsme si mapovali personální situaci nemocnic nejenom vcelé republice, ale i vPraze. Situace podle nahlášených počtů sester není alarmující, ale hlavní sestry pociťují určitou nejistotu, že může být hůře. Dle našich zjištění v červnu 2014 vPraze chybělo 214 sester nebo zdravotnických asistentů v18 nemocnicích z celkového počtu. Kcelkovému počtu systemizovaných míst sester a zdravotnických asistentů, kterých je vtěchto sledovaných nemocnicích 10 800, se jedná pouze o necelá 2 %. Vcelé ČR je to ještě o něco méně. Problém je vtom, že nastoupilo velice málo absolventek. Statistiky zMŠMT jsou známé, kolik absolventů končí školu, ale bohužel už chybí statistiky, kolik jich opravdu nově nastoupí do zdravotnictví. NaVOŠ absolvovalo obor diplom. všeobecná sestra v2014 celkem 581 absolventek, na Bc. 1019 absolventů, ztoho 484 vprezenční formě studia.

Ze zdravotnického terénu se ozývá možná nostalgické volání po „sestrách ze staré dobré zdrávky“. Existuje vůbec hypotetická možnost návratu ktomu, že by maturita na střední zdravotnické škole stačila kzískání plné kvalifikace?

Vzhledem ktomu, že se musíme řídit i legislativou EU, tak to možné není. Obor všeobecná sestra je možné studovat až po 10 nebo 12 letém všeobecném vzdělávání. Takže návrat studia zpět na střední školy možný není.

Tvrzení, že sestry by měly mít vyšší kompetence, se ozývá už léta - podle politiků je to i jedna zcest, jak řešit nedostatek lékařů. Většinou ale jde jen o obecnou proklamaci. Jaké konkrétní kompetence by podle vás sestry mohly od lékařů převzít?

Navýšení některých kompetencí je dle mého názoru možné a reálné. Je nutné začít u kompetencí, které již řada sester vpraxi provádí a lékař ji je ochotně přenechává. Na některé kompetence je již i vzdělávaná formou certifikovaných kurzů, ale nositelem výkonu a úhrady jdou za lékařem. Ztěch navýšení kompetencí bychom nejdříve chtěli prosadit ošetřování chronických ran a dekubitů smožností indikace převazového materiálu, ošetřování a edukace pacienta se stomií, cévkování muže, možnost předepisování zdravotnických pomůcek pro ošetřování dlouhodobě nemocných a vdomácí péči (pleny, podložky, pomůcky kpolohování, apod.). Dále přenechat možnost administrativního zpracování nově přijímaného pacienta sprovedením základního fyzikálního vyšetření. Též se pracuje na navýšení kompetencí vanesteziologii. Samozřejmě i u jiných pracovníků nelékařských povolání se uvažuje o navýšení kompetencí, ale je nutné vždy pro tyto kompetence připravit vzdělávání a znamená to i navýšení odpovědnosti a též úpravu finančního ohodnocení výkonů vrámci úhrad od pojišťovny.

Do jaké míry podle vás sestry samotné o rozšiřování svých kompetencí stojí?

Nemohu říci, že by o zvýšení kompetencí stály všechny sestry, ale část znich. Mají zájem se dále vzdělávat a mnohé mají velké zkušenosti a mají o zvýšení jejich kompetencí zájem.

Jak se vpraxi osvědčil zdravotnický asistent? Jaké jsou ohlasy ze zdravotnických zařízení na možnost zařazení této kategorie zdravotnického pracovníka do stávajících týmů?

Absolventy voboru zdravotnický asistent máme od roku 2008. Praxe na ně nebyla zpočátku připravená a teprve postupně je začala zařazovat do ošetřovatelských týmů. Zdravotnický asistent je důležitým pomocníkem sestry, který by měl být expertem na základní ošetřovatelskou péči. Je to náročná práce, ale velice důležitá.

Mnozí ze zdravotnických asistentů si připadají zneužívaní - reálně dělají stejnou práci jako sestry, ale za nižší plat. Máte i vy pocit, že současné nastavení vůči nim není fér?

Představovala bych si více financí pro sestry i zdravotnické asistenty, ale rozdíl vplatu musí být, neboť i odpovědnost je jiná. I sebelepší legislativa nemůže ovlivnit některá rozhodnutí managementů nemocnic. Je to o lidech. Někde spolupráce funguje, jinde ne.

Víme alespoň zhruba, kolik zdravotnických asistentů skutečně nastupuje do nemocnic a kolik jich pokračuje ve studiu? (Ještě zde jsou určitě i takoví, kteří nastoupí a dále studují při zaměstnání). Máme představu, kolik jich mizí úplně mimo zdravotnictví?

Zdravotnických asistentů končí cca 2000 ročně. Ze statistik MŠMT vyplývá, že z 98 % absolventů zdravotnických oborů smaturitou se hlásí dále na vyšší odborné školy nebo vysoké školy, a to výhradně na ke studiu zdravotnických a lékařských oborů. Ztoho je přijato 76% uchazečů, takže do zaměstnání nastoupí 24%, a tím nemusí být vždy zdravotnictví. Podle statistik ÚZIS pracovalo vroce 2013 ve zdravotnictví 2760 zdravotnických asistentů (přepočtený počet).

Lucie Ondřichová, www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky