Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jak je to s atestanty - pohled mladého lékaře

Jak je to s atestanty - pohled mladého lékaře

09.02.2015 18:36
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: MUDr. Ondřej Rennét
MUDr. Ondřej Rennét reaguje ve svém komentáři na články o úrovni atestantů, které nedávno zveřejnila redakce Medical Tribune. "Vzdělávací programy jsou složeny idealisticky, bez ohledu na jejich realizovatelnost a smysluplnost. Je obecně známo a mezi mladými lékaři donekonečna diskutováno, že absolvování těchto dílčích stáží na superspecializovaných pracovištích je zhusta bez přínosu," píše mladý lékař pro MT...
Dvolte mi, abych reagoval na článek prof. Svačiny O atestacích a vývoji lékařství u nás a na související anketuJak se v čase mění znalosti atestantů.

Uvedené články jsem si přečetl se zájmem – nejenže jsem se v nedávné minulosti snažil s pomocí sdružení Mladí lékaři prosadit některé změny v postgraduálním vzdělávání, ale především jsem sám zařazen v připravě k atestaci z vnitřního lékařství.

S příkrým a nesmiřitelným hodnocením atestantů („Zbytek je často tragický, jsou to lidé,kteří na první pohled nemohou v klinickém oboru působit.“) by se jistě dalo polemizovat, nicméně pan prof. Svačina popsal hlavní problém současného vzdělávání správně - je to „rozkouskování vzdělávacího programu do spousty podrobností“. Stáže jsou naskládány do vzdělávacího programu systémem „od všeho trochu“.

Programyjsou složeny idealisticky, bez ohledu na jejich realizovatelnost a smysluplnost. Je obecně známo a mezi mladými lékaři donekonečna diskutováno, že absolvování těchto dílčích stáží na superspecializovaných pracovištích je zhusta bez přínosu. Lékaři, kteří za stáž často ještě platí, jsou využíváni jako pracovní síla na sepisování příjmů a propuštění, školitel se jim nevěnuje atd. Výjimky samozřejmě existují a patří jim velký respekt.

Další nezanedbatelná souvislost je osobní život – lékaři a lékařky, často s mladýmirodinami, musí mnoho měsíců dojíždět mimo svoje bydliště, což pravděpodobně na času a chuti učit se k atestaci nepřidá.
Těžko lze vysledovat, co vedlo k současnému marasmu. Základem určitě bylo schválenízákona 95/2004, zrušení systému dvou atestací a navazující změny, jenže vzdělávací program tvoří a schvalují akreditační komise zřizované ministerstvem zdravotnictví, které jsou složené téměř výhradně z akademických funkcionářů jednotlivých oborů.
Pokud si tedy akademičtí pracovníci stěžují na špatnou kvalitu vzdělávání potažmoatestantů, je férové dodat, že právě oni mohli a můžou prosadit podstatné změny.
Tuto možnost měli při nástupu ministra Hegera do funkce a podle zpráv v mediích ji mají i teď, kdy je avizována nebo už probíhá další revize vzdělávacích programů. Podle mého názoru by bylo ku prospěchu pacientů a české medicíny vůbec, aby této možnosti využili v co největším měřítku.
V souvislosti se současným postgraduálním vzděláváním se nabízí více otázek: Nejsou vzdělávací programy překombinované? Opravdu platí, že čím více stáží na specializovaném pracovišti tím lepší lékař? Není načase vyměnit kvantitu stáží za kvalitu? Neprospěly by i mladým lékařům z fakultních nemocnic povinné stáže na „periferním pracovišti“?

MUDr. Ondřej Rennét, www.tribune.cz
autor je členem předsednictva Mladí lékaři o.s


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky