Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

ČLK: Lékař nesmí přijímat duplicitně úhradu od pojišťovny i od pacienta

ČLK: Lékař nesmí přijímat duplicitně úhradu od pojišťovny i od pacienta

17.02.2015 17:51
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Gynekolog ze Žďáru nad Sázavou vybíral peníze od svých pacientek za prevenci. Na dveře své ordinace napsal: "Všeobecná zdravotní pojišťovna nehradí v plné výši platby za roční preventivní gynekologickou prohlídku, proto jsme byli nuceni přistoupit u jejich klientů k úhradě jistiny 200 Kč.“ Pojišťovna s tímto lékařem hodlá rozvázat smluvní vztah. Co na tento případ říká Česká lékařská komora? Na dotazy odpovídá prezident komory Milan Kubek...

Jaký postoj má Česká lékařská komora kpřípadu gynekologa ze Žďáru nad Sázavou, se kterým VZP podle svých slov „zahájí právní kroky vedoucí kukončení smluvního vztahu?“ Podporuje ČLK lékaře, který od pacientek vybíral peníze kvůli údajně nedostatečným platbám od VZP?

Milan KubekČeská lékařská komora nemůže zaujímat oficiální stanovisko k případu, který neprošetřovala a má o něm poznatky pouze z médií.Obecně platí, že v dohodovacím řízení o cenách zdravotních služeb se segment ambulantních gynekologů na výši a způsobu úhrad se zdravotními pojišťovnami dohodl. Tato dohoda se poté stala základem příslušných ustanovení tzv. úhradové vyhlášky. Je samozřejmě možné, že zdravotní péče o některé pacientky si vyžádá vyšší náklady, aby mohla být poskytnuta na náležité odborné úrovni. V takovém případě je příslušná zdravotní pojišťovna povinna tyto náklady poskytovateli zdravotních služeb kompenzovat vsouladu s nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 19/13.

Dotyčný lékař se obhajuje tím, že problémy má pouze se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, ostatní pojišťovny prý hradí preventivní péči vgynekologii i péči o těhotné lépe. Má ČLK podobné informace i od ostatních lékařů vtom smyslu, že by práce VZP proplácela preventivní péči hůře než jiné pojišťovny?

Poznatky, že by VZP proplácela preventivní péči hůře než ostatní zdravotní pojišťovny ČLK v tuto chvíli nemá. Úplné informace o textech všech tzv. úhradových dodatků ke smlouvám sjednotlivými pojišťovnami vsegmentu ambulantních gynekologů však nemáme, neboť některé pojišťovny vtéto věci sČLK nechtějí jednat.

Lékaři ze soukromých ambulancí neformálně přiznávají, že od svých pacientů vybírají za různé služby "sponzorské dary". Jaké jsou právní mantinely takového chování? Je tomu tak, že lékař nesmí vybírat peníze za preventivní prohlídky, ale za ostatní nadstandardní služby ano? Kde jsou ale tyto "nadstandardní služby“ definovány?

Poskytovatel zdravotních služeb by neměl přijmout úhradu za služby, které jsou mu hrazeny ze zdravotního pojištění pojištěnce. To vyplývá ze zákona, z rámcové smlouvy, ale i z individuálních smluv se zdravotními pojišťovnami. Dohodne-li se s pacientkou na poskytování některých dohodnutých služeb nehrazených ze zdravotního pojištění, které poskytne za dohodnutou úhradu, je to naopak zcela legitimní. Právními mantinely pro takové dohody je právě skutečnost, že nelze přijímat duplicitně úhradu za stejné zdravotní služby od pojištěnce i od zdravotní pojišťovny.

DÁLE ČTĚTE:

VZP: tvrdě zakročíme proti nepoctivým lékařům

ivb, www. tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky