Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

MF: deficitní zdravotně pojistné plány nepodpoříme

MF: deficitní zdravotně pojistné plány nepodpoříme

27.02.2015 11:09
Zdroj: Ministerstvo financí
Autor: Ministerstvo financí
Ministerstvo financí nepodpoří návrhy deficitních zdravotně pojistných plánů. Svůj názor opírá o konkrétní čísla. Zůstatky na bankovních účtech všech zdravotních pojišťoven byly loni přes 15 miliard korun. Průměrný roční příjem zdravotního pojištění rostl o 4%, zatímco inflace o 2,3% a HDP o 1,7%. "Proto ministerstvo uložilo svým zástupcům ve správních radách pojišťoven předložené návrhy deficitních zdravotně pojistných plánů na rok 2016 nepodpořit," uvádí MF ve své zprávě, kterou má Medical Tribune exkluzivně k dispozici...

Vyjádření ministerstva financí k otázce navyšování finančních prostředků ve zdravotnictví

Můžemekonstatovat, že naše zdravotnictví je na tom zhlediska příjmů (výběr pojistného usedmi zdravotních pojišťoven + platba státu) finančně relativně dobře.

Vroce 2014 bylo na zdravotním pojištění vybráno 237,84 mld. Kč (výběr usedmi zdravotních pojišťoven + platba státu), což je nárůst o 12,1 mld. Kč (5,54%). Vícenež polovina ztoho byla ze státního rozpočtu, a to ztitulu platby státu.

Zůstatky na bankovních účtech všechsedmipojišťoven dosáhly koncem roku 2014 částky vyšší než 15 mld. Kč, což je nárůst proti stejnému datu roku 2013 o 12,27 %. Vletech 2009 až 2012 bylo vyčerpáno zfinančních přebytků (k 31. 3. 2009 činily přes 41 mld. Kč) celkem cca 28 mld. Kč.

Ktomu nutno připočíst každý rok cca 5,5 mld. Kč ztitulu regulačních poplatků. Výběr těchto poplatků prováděli výhradně poskytovatelé zdravotních služeb. Tyto velké objemy finančních prostředků neprošly nikdy systémem přerozdělování finančních prostředků systému všeobecného zdravotního pojištění.

Dynamika růstu finančních zdrojů zdravotnictví v ČR imezinárodním porovnání

Zanalýzy ministerstva financídesetiletých časových řad (kproblematice příjmů systému v.z.p.)vyplynulo, že průměrný roční příjem systému všeobecného zdravotního pojištění rostl o 4%, inflace o 2,3% aHDP o 1,7%. Zporovnání rozpočtových rezortů MPSV (část sociální zabezpečeníapolitikazaměstnanosti), Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti vyplynulo, že systém všeobecného zdravotního pojištěníje i ztohoto hlediska na tom daleko nejlépe.

Zmezinárodního porovnání příjmů systémuvšeobecného zdravotního pojištění vpřepočtu na 1 obyvatele kHDP, jakož i kparitě kupní síly vyplývá, že ČR zaujímá pozici ve 2/3 (z pohledu nejvyšší hodnoty daného ukazatele) skupiny sledovaných zemí vrámci OECD za rok 2012.

Můžeme tedy konstatovat, že naše zdravotnictví je na tom zhlediska příjmů (výběr pojistného usedmi zdravotních pojišťoven + platba státu) finančně relativně dobře.

Příprava schvalování návrhů zdravotně pojistných plánů2016 na jednotlivých ZP

Vzhledem kznačným finančním dotacím systémuvšeobecného zdravotního pojištěnívroce 2013 a 2014, jakož i k hospodářské prosperitě ČR vroce 2014 a výhledům na rok 2015 se MF neztotožnilo stvrzením zdravotních pojišťoven, konkrétně zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, o hrozícím schodkovém hospodaření vroce 2015.

Proto uložilo svým zástupcům ve správních radáchpojišťoven předložené návrhy deficitníchzdravotně pojistných plánů2016 nepodpořit. Způvodně avizovaného schodku přes 2 mld. Kč, bylo později 0,4 mld. Kč a výhledově se již hovoří o mírném přebytku vhospodaření. Pokud tedy nedojde knečekaným propadům vpříjmu pojistného, měl by být rok 2015 stabilní.

Jiná situace však může nastat vroce 2016. Je nepříjemnou realitou, že ze strany ministerstva zdravotnictvíje vyvíjena značná snaha dostat do zdravotnictví další finanční prostředky (i přes příznivý růst ekonomiky = růst výběru pojistného) a ty obratem dát poskytovatelům zdravotních služeb. Jiným slovy i vdobě hospodářské prosperity vše spotřebovat a netvořit rezervy. Příkladem tohoto postupu je současná tzv. transparenční novela, která si mimo jiné klade za cíl snížit rezervní fond.

Tato finančně expanzivní politika MZ vkonečném důsledku bude vytvářet tlak na státní rozpočet, místo toho, aby bylo přistoupeno knastolení jasných a dlouhodobě působících nástrojů, které zajistí efektivní užití disponibilních finančních prostředků systému všeobecného zdravotního pojištění.

Bez zajímavosti není fakt, že vletech 2009 až 2012 se kromě vybraného pojistného a platby státu spotřebovala podstatná část přebytků finančních prostředků, ale i ročně vprůměru 5,5 mld. Kč vybraných regulačních poplatků od pacientů (tyto nikdy neprošly pravidly přerozdělování prostředků systému v.z.p., přesto však jsou nyní zprostředků vybraného pojistného a platby státu tzv. refundovány PZS ve výši 4 mld. Kč).

Proklamace ministra zdravotnictví o systémových opatřeních

Bude nutné přejít od proklamací ktvorbě předmětných systémových opatření. Dosud MZ nikdy neuvedlo, zda a kdy předloží ucelený dokument - koncepce zdravotnictví a na to navazující legislativu. MZ předložilo 19 tzn. reformních opatření, což jsou ovšem spíše ad hoc nápady, než koncepční řešení.

Finančních prostředků je relativně dost. Je tedy na MZ, aby zajistilo jejich efektivní užití i tvorbu určitých finančních rezerv na období, kdy mohou nastat problémy srůstem HDP (tedy i mezd).

Ministerstvo financíCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky