Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 04. červenec 2020 | Svátek má Prokop
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Rytířkou českého lékařského stavu se stala MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.

Rytířkou českého lékařského stavu se stala MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.

01.04.2015 10:18
Zdroj: ČLK
Již 21. lékařskou osobností, která byla pasována na Rytíře/rytířku českého lékařského stavu, je MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.(foto). Přinášíme projev prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka při pasování.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.

Rytířka lékařského stavu

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dámy a pánové,

Česká lékařská komora pravidelně oceňuje své nejvýznamnější členy již od roku 1996. Titul „Rytíř lékařského stavu“ je každoročně udělován jedné z osobností české medicíny, která výkonem své lékařské praxe či vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny, a která se svým morálním jednáním stala příkladem a vzorem pro své kolegy. Na rozdíl od celé řady dalších existujících ocenění je titul „Rytíř lékařského stavu“ výjimečný také tím, že o jeho udělení rozhodují demokratickým způsobem samotní lékaři – členové komory. A je třeba zdůraznit, že seznam dosavadních nositelů tohoto titulu je výčtem velkých osobností české medicíny, které ctí nejenom jejich osobní statečnost, čest a láska k medicíně, ale také laskavost ke svým pacientům i žákům a pokora vůči lékařské vědě. Dnes vstoupí do pomyslné síně slávy v pořadí již 22. člen tohoto elitního klubu – oftalmoložka paní MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dámy a pánové, je pro mne velkou ctí moci vám paní doktorku Vladykovou alespoň stručně představit.

Jaroslava Vladyková se narodila 1.12.1923 vPraze vúřednické rodině. Maturovala na dívčím gymnáziu Elišky Krásnohorské sice svyznamenáním, avšak roce 1943, tedy vtemné době nacistické okupace, kdy byly české vysoké školy zavřené. Místo na medicínu tedy zamířila čerstvá maturantka na Školu zdravotní a sociální péče. Na 1. Lékařské fakultě UK vPraze mohla začít konečně studovat až po skončení války vroce 1945. Během studia zde také poznala svého budoucího manžela, se kterým společně vroce 1950 promovali.

Systém umístěnek poslat čerstvou lékařku do Pardubic na oční oddělení tamní nemocnice, které vedl vynikající odborník a pedagog primář Svoboda. Kromě všeobecné oftalmologie pracovala jako konziliář na dětských klinikách, čímž získala velké zkušenosti vpediatrické oftalmologii. Vroce 1953 na základě úspěšně absolvovaného konkurzu pak byla přijata na pražskou II. oční kliniku prof. Kurze. Vedle zkušeností vobecné oftalmologii zde získala rovněž základy neurooftalmologie, kterou později mohla rozvinout vÚVN.

Od roku 1961 pak MUDr. Vladyková pracovala na oftalmologickém oddělení vÚVN a zůstala tomuto pracovišti věrná i po jeho přeměně na universitní kliniku.

Zároveň zde úzce spolupracovala s neurochirurgickou klinikou prof. Kunce. Na obou pracovištích se totiž soustřeďovali neurooftalmologičtí nemocní zmnohých oblastí našeho státu. MUDr. Vladyková postupně získávala vysoké odborné renomé. Kandidátkou věd se stala s prací „Oftalmodynamometrie u mozkových onemocnění“ a její doktorská dizertační práce nesla název „Zvláštnosti neurooftalmologické diagnostiky u procesů postihujících chiazmatickou krajinu“.

Vedle medicíny si doktorka Vladyková oblíbila též studium cizích jazyků. Postupně složila státní zkoušky zlatiny, němčiny, francouzštiny a angličtiny. A právě znalost cizích řečí spolu spedagogickým talentem výhodně spojila při výuce zahraničních studentů.

Publikační činnost Dr. Vladykové zahrnuje celkem přes 60 prací. Logicky převažuje tématika neurooftalmologická. Asi největší odezvu vzbudila, a největší počet zahraničních citací měla, publikace o Haradově chorobě – autoimunní uveoencefalitidě. Spolu spřednostou oční kliniky ÚVN docentem Jiřím Paštou publikovala monografii „Příprava na magisterské studium“. Vsoučasné době, pokud mám správné informace, paní doktorka pracuje na monografii „Oční vyšetřovací metody“.

Paní doktorka Vladyková je čestnou členkou České oftalmologické společnosti J. E. Purkyně a i když je již dávno vdůchodu, stále pokračuje vodborné činnosti, věrna oční klinice ÚVN již 54 let. Doktorka Vladyková, jakkoli byla a je uznávaným odborníkem, nepatří mezi koryfeje, kteří napsali stovky článků, jejím pomyslným pomníkem nejsou ani stohy knih, je jím však poctivá práce a tisíce vyléčených pacientů.

Moudrost, skromnost, nezištnost a pracovitost, spolu spevnými morálními zásadami zdobí rytíře. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dámy a pánové, jsem hluboce přesvědčen, že titul Rytířka lékařského stavu náleží MUDr. Jaroslavě Vladykové, DrSc. právem.

MUDr. Milan Kubek

Prezident ČLKCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky