Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 05. červenec 2020 | Dnes je Státní svátek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

ČLS JEP: Léčba kmenovými buňkami není metodou lege artis

ČLS JEP: Léčba kmenovými buňkami není metodou lege artis

06.04.2015 10:09
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: red
"Pro nedostatečný definitivní průkaz pozitivního účinku se neobjevila metoda aplikace kmenových buněk do svalů ohrožených končetin dosud v žádných mezinárodních, oficiálně doporučených postupech pro léčbu kritické končetinové ischémie a diabetické nohy. Proto se domníváme, že jde stále ještě o metodu experimentální, se slibnými výsledky – která by měla být podporována v rámci grantů a výzkumných projektů, ale nelze ji prohlásit v tuto chvíli za metodu „lege artis“," uvádí ve svém prohlášení předsednictvo ČLS JEP...

Stanovisko předsednictva ČES JEP kléčbě kmenovými buňkami pro nemocné sohrožením končetiny při kritické končetinové ischémii a diabetické noze

Vědecký průkaz pozitivního účinku nových metod léčby se vsoučasnosti opírá o výsledky zaslepených metod výzkumu (nemocný ani lékař nevědí, zda je pacient léčen standardně nebo experimentálně, aby nebyli vposuzování efektu jakkoliv ovlivněni) a současně otzv. randomizovaný přístup (typ léčby je přiřazen náhodně, tedy nelze vybrat pro nadějnou metodu např. nemocné slehčí formou choroby apod.). Pokud skupina léčená novým postupem/novým lékem, vytvořená a sledovaná na tomto principu, dosahuje lepších výsledků (např. v delším přežití nebo zlepšení předem stanovených, měřitelných parametrů), pak je nová metoda vmedicíně akceptována na základě tzv. principu „evidence-based“ (EBM = Evidence-Based Medicine).

Tepny diabetiků, ale i nediabetiků ve vyšším věku, mohou být postiženy aterosklerózou, která vede kjejich zúžení, nebo dokonce mnohočetným uzávěrům, což se klinicky projeví končetinovou ischémií (nedokrevností), u malé části znich tzv. „kritickou“ (vitalita končetiny je ohrožena).

První publikace, zabývající se aplikací kmenových buněk nebo růstových faktorů pro novotvorbu cév do končetiny ohrožené amputací, se datují přibližně do roku 2000. Oba tyto postupy byly zvoleny, protože mají racionální jádro - mohou vést knovotvorbě tepen procesem zvaným angio(neo)geneze.

Od aplikace růstových faktorů bylo již upuštěno, protože jedna zklíčových studií u velkého počtu nemocných nevyšla ve prospěch aplikace růstového faktoru (byť předchozí výsledky stímto faktorem byly nadějné). Ve světě i u nás převládají tedy vposledních letech studie, které používají autologní kmenové buňky odebrané nemocnému zkostní dřeně apo separaci je koncentrát těchto buněk aplikován do svalu jejich postižené končetiny.

Jistým problémem výzkumu kmenových buněk jak ve světě, tak vČR, je to, že valná většina studií není zaslepená a není randomizovaná. Většina studií je na bázi tzv. kontrolovaných studií, kdy se porovnává léčba kmenovými buňkami ne s placebem, ale jde o porovnání léčby nové a konvenční. Nutno konstatovat, že tyto práce vycházejí pro kmenové buňky převážně pozitivně (jak vdílčích parametrech průkazu účinku, tak dokonce vzábraně nutnosti amputace). Existují ale i práce, jež pozitivní výsledky nepřinesly. Stran bezpečnosti aplikace nejsou hlášeny žádné vážné údaje.

Nutno konstatovat, že nemocným vČeské republice sdefekty na končetinách znedostatečného prokrvení se ve specializovaných vaskulárních a diabetických centrech dostává velmi dobré, komplexní péče. Za určující pro zhojení tkáňových defektů je stále považována tzv. revaskularizace – pomocí katétru nebo chirurgicky. Vtéto oblasti je česká vaskulární medicína na vynikající úrovni, srovnatelné se západními státy. Zda u nemocných, kde revaskularizace nemůže být provedena, nebo selže, bude léčba kmenovými buňkami vbudoucnosti určující pro přežití končetiny, není zcela vyjasněno. Proto není vsoučasnosti ani etické, ani ekonomicky racionální podpořit úhradu této metody zprostředků veřejného pojištění.

doc. MUDr. Debora Karetová, www.tribune.cz

členka předsednictva ČLS JEP

foto: ShutterstockCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky