Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 07. duben 2020 | Svátek má Heřman a Hermína
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mobilní aplikace jako osobní asistent pacientů podporuje adherenci k léčbě

Mobilní aplikace jako osobní asistent pacientů podporuje adherenci k léčbě

Medical Tribune 6/2015
07.04.2015 09:49
Zdroj: Medical Tribune
Autor: Marta Šimůnková

Telemedicína ve službách léčby roztroušené sklerózy pomůže s aplikací léku a poskytne informace

Jen ten lék, který se užívá, může účinkovat. Ať už zůstane v blistru, lékovce či v předplněné stříkačce, jeho účinky se nedostaví. I to je častým důvodem „selhání“ léčby. Některým pacientům lze vysvětlit, že jedině pravidelné užívání léků zajistí jejich účinnost, jiní tomu nerozumějí nebo rozumět nechtějí. Jiní prostě zapomenou. Tak to je u všech diagnóz, jen procenta non‑adherentních pacientů se u různých chorob liší. Mobilní aplikace umějí více než obyčejný budík. Stávají se průvodci nemocných, konzultanty i jejich „externí pamětí“. RS Kompas+ je chytrým a diskrétním osobním asistentem pacientů léčených glatiramer acetátem (Copaxone).

Roztroušená skleróza (RS) je ve většině případů nemocí, která mnoho pacientů potrápí „jen občas“, při akutní atace. V remisi se zpravidla cítí „zdrávi“, a to je svádí k nedodržení léčebného schématu. Podle četných literárních údajů se pohybuje adherence k léčbě u roztroušené sklerózy (ve sledování od čtyř týdnů po dva roky) od dvou třetin až po 90 procent v horizontu jednoho roku. Ze studie GAP (The Global Adherence Project) vyplývá, že nejčastější příčinou neužití léku je opomnění (v 50 procentech případů neaplikace léku), na druhém místě jsou příčiny související se samotnou injekcí (32 procent), únava (15 procent), nevyhovující dávkování (deset procent) – viz graf 1.8 V případě opomnění je nutné vzít úvahu i pokles kognitivních funkcí, který adherenci z pochopitelných důvodů limituje. K zvýšení adherence dochází také při důkladném nácviku aplikační techniky a zvládnutí reakce v místě vpichu. Připomínky a pomoc se správnou aplikační technikou jsou jen dvě z mnoha dovedností virtuálního osobního asistenta RS Kompas+.

Informace o studii GAP (The Global Adherence Project)

Tato observační, multicentrická studie fáze IV sledovala adherenci a důvody non‑adherence u 2 649 nemocných s remitentní‑relabující formou roztroušené sklerózy, kteří byli léčeni injekčními přípravky: intramuskulárním interferonem beta‑1a (INFβ‑1a), subkutánním INFβ‑1a, INFβ‑1b a glatiramer acetátem. Průměrná doba předchozí léčby byla 31 měsíců. Sedmdesát pět procent nemocných (1 923 pacientů) vykazovala dobrou adherenci k léčbě. Nejčastější příčinou non‑adherence ve zbylých 25 procentech bylo opomnění aplikovat si injekci (50,2 procenta případů) a v 32 procentech případů šlo o problémy spojené s aplikací. Pacienti s dobrou adherencí k terapii měli i vyšší kvalitu života a méně neuropsychických potíží(p < 0,001). Adherence úzce souvisela s délkou léčby, lepší adherenci vykazovali pacienti s kratším trváním nemoci (p < 0,001) a nemocní léčení kratší dobu (p = 0,005). Lepší adherence byla pozorována u žen.

Důsledky non‑adherence k léčbě

Časopis The Advance in Therapy uveřejnil v roce 2011 výsledky kohortní studie s 2 446 pacienty, která hodnotila vliv non‑ ‑adherence na počet hospitalizací a ekonomické náklady na terapii v porovnání s adherentními pacienty. Za adherenci byl považován stav, kdy bylo ve sledovaném období aplikováno alespoň 80 procent dávek. V této studii bylo 59,6 procenta pacientů adherentních ke své léčbě. Adherentní pacienti byli méně často hospitalizováni (OR = 0,63; 95% CI 0,47–0,83), měli méně relapsů (OR = 0,71, 95% CI 0,59–0,85). U adherentní skupiny byly také nižší náklady na léčbu v porovnání s non‑adherentními nemocnými (3 380 vs. 4 348 USD; p = 0,003).6

Adherence k léčbě je spojena s lepšími klinickými a ekonomickými výsledky, včetně nižšího rizika hospitalizace, relapsu a nákladů spojených s RS.6

Podpořte adherenci k léčbě!

„Mnoho našich pacientů se s každodenní opakovanou injekcí potýká. Mají pocit, že když občas vynechají, tak to nevadí, ale lék, který si nevezmou, samozřejmě nefunguje. Aplikaci, která je upozorní, že si lék ještě nepíchli, a hlídá průběh jejich léčby, považuji za velmi užitečnou,“ tvrdí prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., vedoucí MS Centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Čeští pacienti léčení glatiramer acetátem mají štěstí, že jako první mohou použít mobilní aplikaci RS Kompas+, která je dostupná od poloviny ledna 2015. Za několik měsíců bude k dispozici také nemocným na Slovensku, ve Skandinávii, Slovinsku, v Polsku a Pobaltí. Aplikace, jejíž vývoj trval osm měsíců a stál statisíce korun, je pro pacienty zdarma ke stažení: pro zařízení Apple (v App Store) a Android (Google Play). Lze ji nalézt pod názvem „RS Kompas“ či „Roztroušená skleróza“. Cílem tvůrců programu je pomoci nemocným ve správné aplikaci glatiramer acetátu a zvýšit adherenci k této léčbě.

Co dokáže mobilní aplikace RS Kompas+

Tento virtuální osobní asistent usnadní kontrolu nad správnou aplikací injekcí, volbou oblastí a míst vpichu. Umožní pacientovi sledovat, jak často aplikuje injekci do konkrétních míst. Připomínkovač upozorní na užívání léku ve správném čase a také na to, že léčivé přípravky pacientovi docházejí. Funguje jako nástroj sledování léčby jak pro pacienta, tak pro jeho lékaře. Umožní vyfotit místo vpichu, a tak sledovat kožní reakce v průběhu léčby a případně proškolit pacienta na správnou péči o kůži a vysvětlit chyby při aplikaci injekcí.

Kromě toho je možné RS Kompas+ využít k edukaci pacienta o jeho nemoci. Čím informovanější nemocný, tím vyšší je jeho adherence k léčbě.

Nemocní, kteří měli doposud možnost si v rámci testování aplikace RS Kompas+ vyzkoušet, jeho výhody uznávají. „Nejvíce oceňuji funkce, které připomínají, co je potřeba udělat. Nastavení budíku by mě také upozornilo, ale z praxe vím, že bych jej zaklapl a na lék mohl zapomenout – to mi mobilní aplikace nedovolí. Umím díky aplikaci vyhodnotit, jak pravidelně aplikuji lék i kdy je třeba upravit denní režim. Je šitá na míru potřebám aktivního člověka s RS a umožňuje s nemocí normálně žít a pracovat,“ podotkl Tomáš Stegura, který aplikaci testoval při své svatební cestě v USA.

Témata, která virtuální asistent ovládá:

Umí poskytnout informace o nemoci, zvládne vyvrátit nejčastější mýty a pověry, poskytne tipy a triky pro dodržování léčebného režimu, a to včetně instruktážního videa. Slouží jako aplikační deník.

Pro pacienty je k dispozici uživatelský manuál, který uvádí detailní rady, jak stáhnout do mobilního telefonu, tabletu, iPhonu tuto aplikaci. Pro spuštění je nutné znát kód SÚKL, který sdělí pacientovi jeho ošetřující lékař.

Literatura

1. Menzin J et al. J Manag Care Pharm. 2013; 19(1 Suppl A):S24–40.

2. Rolnick SJ et al. Clin Med Res. 2013;11(2):54–65.

3. Jimmy B, Jose J. Oman Med J. 2011;26(3): 155–159.

4. Remington G et al. Int J MS Care. 2013;15(1): 36–45.

5. Meletiche D et al. J Neurol. 2008;255:177–178.

6. Tan H et al. Adv Ther. 2011;28(1):51–61.

7. Ivanova JI et al. J Med Econ. 2012;15(3):601–609.

8. Devonshire V et al. Eur J Neurol. 2011;18(1): 69–77Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky