Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 04. březen 2021 | Svátek má Stela

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Primární péči by prospěl jednodušší vstup lékařů z jiných oborů

Primární péči by prospěl jednodušší vstup lékařů z jiných oborů

24.04.2015 13:20
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ing. Karel Šatera
Redakce MT oslovila ekonoma ing. Karla Šateru s dotazem, jak by měla být řešena otázka financování primární péče. "Problém vidím v oblastech s malou koncentrací pacientů na odlehlejších místech. Zde je však jen na pojišťovnách, jaké podmínky takovým praktickým lékařům nastaví. Např. VZP již léta provozuje strategii tzv. malých praxí v těchto oblastech, kdy malý počet kapitací je "doplácen" přibližně průměrnou hodnotou, která je v České republice..."

Jsou to dva úhly pohledu. Je samozřejmé, že jak systém kapitační, tak výkonová platbamá své výhody i nevýhody. Obojí může přinést snahu o maximální využití úhrad a na druhé straně minimální péči o pacienta.

Nicméně se domnívám, že pro praktické lékaře má kapitační platba svá opodstatnění. Zaručuje potenciální "připravenost" lékaře i u pacientů, kteří nedochází k lékaři a přiměřený příjem financí i při velkých výkyvech,, které jsou pro tento obor typické ( chřipková období versus dovolenkové měsíce).

Dalším faktem je, že kapitační platba není jediným zdrojem příjmů praktických lékařů. Zejména v době s menší frekvencí akutních případů se mohou plně věnovat velmi důležité preventivní činnosti, která je v první linii zcela zásadní. Dáleprofesním vyšetřením pro nasmlouvané podniky a další agendě (pojistky, komerční vyšetření pro pacienty apod.).

Některé z těchto činností a zejména i klientský přístup k pacientům a efektivitu léčby dnes většina pojišťoven rovněž ekonomicky podporuje.

Problém vidím spíše v oblastech s malou koncentrací pacientů na relativně odlehlých místech. Zde je však jen na pojišťovnách, jaké podmínky takovým praktickým lékařům nastaví. Např. VZP již léta provozuje strategii tzv. malých praxí v těchto oblastech, kdy malý počet kapitací je "doplácen" přibližně průměrnou hodnotou, která je v ČR.

Zásadní problém však lze spatřovat v celkovém vývoji oboru praktický lékař pro dospělé, ale i v pediatrii. Průměrný věk praktických lékařů je značně vysoký, při malém nárůstu nových lékařů. Již dnes je v některých oblastech tato situace kritická a je vysoce pravděpodobné, že se bude dále zhoršovat.

Jednou z cest je umožnění jednoduššího vstupu lékařů z jiných oborů (zejménaz oblasti interny) do segmentu praktických lékařů, ale i dětských lékařů, kterým díky demografickému vývoji výrazně ubývá dětských pacientů. Výhodou druhého řešení je i naplnění dlouho diskutované profese "rodinného lékaře", která by se měla realizovat .

ing. Karel Šatera, www.tribune.cz
foto: MT

autor je ekonom, bývalý šéf ZPMV
Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky