Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 21. duben 2021 | Svátek má Alexandra
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Praktici by chtěli valorizaci kapitační platby

foto: Shutterstock.com

Praktici by chtěli valorizaci kapitační platby

24.04.2015 13:22
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Je současný systém odměňování kapitační platbou pro praktické lékaře dostatečně motivující? Názory se liší. Podle některých lékařů by měla být výše kapitační platby valorizována, a to především k výpadku příjmů z regulačních poplatků. Jiní naopak poukazují na to, že stávající způsob odměňování praktiky příliš nemotivuje...

„Padesátikoruna za jednoho pacienta vkartotéce je směšný poplatek a měla by být navýšena tak, aby se mohl lékař věnovat pacientovi delší dobu.“

„Lékař, který má platbu za pacienta jistou, nahlíží nutně na každou návštěvu pacienta vordinaci jako na nevítanou prací navíc“.

Dva odlišné názory na současný systém odměňování praktických lékařů, které se objevují nejen vdiskusích na webových stránkách Medical Tribune.

A co na to říkají samotní praktičtí lékaři? „Pozitiva kapitační platby zcela jednoznačně převažují jak pro plátce, tak pro praktické lékaře, tak i pro pacienty samotné,“ odpovídá na dotaz Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů a dodává: „Vsoučasnosti však spatřujeme především obrovské rezervy na straně některých pojišťoven. Týkají se zejména schopnosti využít potenciál, který primární péče jako taková nabízí. Jsou to například koordinační úloha praktického lékaře,management vybraných chronických onemocnění, prevence nemocí. Za nutné to považujeme zejména vprostředí, které nenabízí žádné účinnénástroje, které by motivovaly pacienta květší odpovědnosti či regulovaly jeho pohyb v systému. Jako zástupci všeobecného praktického lékařství jsme si ovšem vědomi rezerv i na straně některých kolegů a usilujeme o to,aby byli lépe odměněni ti, kteří aktivně využívají kompetencí a všech možností, které jim již i dnešní systém nabízí,“ odpovídá předseda SPL.

Výše kapitační platby by měla být valorizovaná

Praktická lékařka Zuzana Miškovská upozorňuje, že kapitační platba by měla být chápána jako základní příjem ordinace na zajištění provozu - nájem a mzdové náklady sestry i v měsících, kdy je nemocnost nízká.

„Kromě toho by měla sloužit i k ohodnocení té práce, která se sazebníkem a výkonovým systémem těžko definuje- zpracování laboratorních nálezů a příprava doporučení pro pacienty dle nich, sepisování návrhů na lázně, hlášení neschopenek apod. Kombinovaná platba již existuje- jsou propláceny výkony související s prevencemi a je možnost nasmlouvat i další výkony, jako je EKG, péče o diabetika, ambulantní 24 hodinová monitorace krevního tlaku, CRP, měření ABI,“ říká lékařka, která působí ve vedeníSpolečnost všeobecného lékařství (SVL)

SVL podle jejích slov pracuje na projektech, které mají vytipovat další možné navýšení kvality a rozsahu služeb v ordinacích všeobecného praktického lékařství, například spirometrie, vyšetření D- Dimeru či troponinu a podobně.

„Pokud se ptáte konkrétně na výši kapitační platby, pak by se navýšení jistě hodilo, protože její výše se již dlouho nevalorizovala - místo valorizace přišly jako jejich částečná kompensace regulační poplatky. Je otázka, zda jsou na to finance a ochota. Osobně bych byla pro navýšení podílu a ceny výkonových plateb, aby se právě odlišily praxe s různou úrovní kvality,“ domnívá se MUDr. Miškovská.

Také praktický lékař David Halata ze Vsetínska si myslí, že výše kapitační platby by měla být valorizovaná.

„Tato platba je mnoho let stejná, na rozdíl od výrazně narůstajících provozních nákladů. Tlak na spokojenost lékařů s příjmy pouze z kapitační platby a považování návštěvy pacienta “za nevítanou práci navíc” vytváří mnoho let samy zdravotní pojišťovny. Sledují totiž průměrné náklady lékaře na jednoho pacienta a lékaře s nízkými a nejnižšími náklady dokonce ještě finančně odmění bez jakékoliv snahy sledovat, jak kvalitní tato poskytnutá péče byla, a skutečně dobře pracujícího lékaře s nutně vyššími průměrnými náklady pak i pokutují (mnohdy je pak výhodnější ordinovat co nejméně a získat pak ještě za to bonus od ZP). Každému je asi jasné, který lékař je pro systém ve skutečnosti ten dražší,“ poznamenává lékař, který zároveň upozorňuje, že zdravotní péče je v ČR extrémně nadužívána.

"Český pacient chodí k lékaři přibližně 4-5 krát více v porovnání se zeměmi západní Evropy. Znamená to hlavně výrazně méně času na každého pacienta a s tím souvisí nutně klesající kvalita péče," poznamenává MUDr. Halata.

Redakce Medical Tribune se zeptala na názor ohledně také předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zorajana Jojka - do jaké míry je stávající systém odměňování primární péče motivující?

„Registruji, že někteří ambulantní specialisté svým kolegům -praktickým lékařům -občassystém kapitační platby tak trochu závidí. Praktický lékař v případě náhlého výpadku provozu (zejména kvůli krátkodobé nemoci, potřebě školení apod.) je vjiné situaci než ambulantní specialisté, kteří jsme placeni za výkon. Kapitační platba praktickým lékařům zaručuje, že nedojde k prudkému poklesu příjmů (což jeu nás až k nule). Kapitační platba je tedy vůči lékařům "sociálně citlivější", než platba výkonová,“ domnívá se Zorjan Jojko.

„Na druhou stranu ale platí, že pacienti jsou dnes již velmi poučeni a po svých praktických lékařích péči vyžadují. A pokud jsou nespokojeni, registrují se jinde. Tedynejde říci, že by praktický lékař dostával peníze za nic. Jestli je těch cca 50,- Kč na hlavu a měsíc při hodnocení práce v rozsahu jen klasické ordinační doby málo, moc nebo akorát, nevím,“ přiznává předseda SAS.

ivb, www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky