Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 25. únor 2021 | Svátek má Liliana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Geriatři protestují proti vyřazení oboru ze základních oborů

foto: Shutterstock

Geriatři protestují proti vyřazení oboru ze základních oborů

18.06.2015 09:52
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Návrh novely zákona o postgraduálním vzdělávání počítá s vyřazením některých specializací ze seznamu základních oborů. Jedním z nich má být geriatrie. Návrh zákona počítá s tím, že by geriatrie byla napříště oborem nástavbovým. Doba do dosažení plné kvalifikace by se tak prodloužila ze současných 4-5 let na 7 let a více. Vyjádření předsedkyně společnosti prof. Hany Matějovské Kubešové najdete v článku…

Výbor České gerontologické a geriatrické společnosti jednoznačně trvá na ponechání oboru geriatrie jako oboru základního, a to z důvodu demografických změn, které jsou již jasně patrné v podobě narůstajícího počtu velmi komplikovaných nemocných se složitou dlouhodobou terapií, snižující se soběstačností, a tedy narůstajícím rizikem chyb v užívání medikace a dalších nepříznivých důsledků. Role geriatrie jako jednoho z mála oborů zachovávajících komplexní pohled na nemocného je v této situaci klíčová.

Dalším důvodem je i obecně nižší atraktivita tohoto oboru ve srovnání s obory "vítězné" medicíny. Tato změna v systému vzdělávání byatraktivitu ještě snížila. V současné době dokončí specializaci atestací v průměru 10 lékařů za rok, což je počet, který právě vyrovnává počet geriatrů končících aktivní profesi.

Navíc došlo v minulosti při stejně nešťastné reformě vzdělávání v nelékařských oborech ke zrušení geriatrické specializace sesterské a tato specializace nebyla nahrazena komunitní sestrou, jak bylo původně slibováno. Celkově se tedy náš vzdělávací systém ve zdravotnictví chová, jakoby naše populace mládla a nikoli naopak.

Vývoj situace připomíná historku z knihy Jak jsem vyhrál válku:
"Pravděpodobně pojedeme do pouště.
- Z čeho tak soudíte, vojíne?
- Před ošetřovnu navezli tři kontejnery mastí proti omrzlinám.
Následujícího rána jsme byli převeleni na Saharu."

Geriatrická společnost navrhuje navázat geriatrickou specializaci na kmen interní, neurologický nebo všeobecný, nikoli na celéspecializační vzdělávání ukončené atestací - tento návrh zcela jistě umožní značnému počtu lékařů věnovat se geriatrii.

Celkově je tedy bohužel nutno konstatovat snížení dostupnosti geriatrické péče pro seniorskou populaci s hrozícím dalším poklesem - to vše za situace,kdy je zdůrazňována nutnost naopak podpořit terénní péči aslužby s cílem zachovat soběstačnost seniorů a jejich schopnost setrvat ve vlastním prostředí.

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

předsedkyně ČGGS
Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky