Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 27. listopad 2020 | Svátek má Xenie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Sanitky bez lékaře rovná se sanitky druhé kategorie?

foto: MT

Sanitky bez lékaře rovná se sanitky druhé kategorie?

12.08.2015 15:08
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Regionální deníky před nedávnem přinesly zprávu o tom, že jezdí čím dál více sanitek bez lékařů. Důvodem je kritický nedostatek lékařů u záchranky. Sanitky, které jezdí pouze se záchranáři, nazývají některá média sanitkami „druhé kategorie“. Redakce Medical Tribune oslovila s dotazy na toto téma MUDr. Ondřeje Fraňka, vedoucího lékaře operačního střediska pražské záchranné služby...

Kritický nedostatek lékařů sloužících na záchrance je podle slov šéfů záchranek prakticky ve všech krajích. Do jaké míry je reálné, že by se v českých podmínkách ujal paramedický systém záchranné služby?

Především si dovolím nesouhlasit stím, že lékařů vzáchranné službě je kritický nedostatek. Málokterá země na světě má vjeden okamžik na daný počet obyvatel ve službě na záchrance tolik lékařů, jako ČR. Jiná věc je, jak tyto lékaře dokážeme využít a nakolik do služeb na záchrance dovedeme zapojit lékaře znemocnic. Takže nedostatek možná ano, ale spíš relativní – vycházející ztoho, že jsme zvyklí mít doktora vtéměř každé sanitce. To je dlouhodobě neúnosné, a čím dřív začneme přemýšlet, jak nahradit kvantitu kvalitou, tím lépe.

Je takový model vČR podle vás reálný?

Nedomnívám se, že by byl vznik paramedického systému na pořadu dne. Především - doktorů na záchrankách není zas tak úplně málo a pokud je stát nebude vyhánět dalšími neuváženými kroky např. vsystému vzdělávání, není důvod, proč by měl vznikat paramedický systém (PMS).

Navíc přítomnost doktora není jen „společenskou záležitostí“ - lékař vPNP má prokazatelně pozitivní přínos pro přežívání pacientů vřadě kritických stavů (např. zástavy oběhu – stačí porovnat „průměrné“ publikované výsledky resuscitací ve Spojených státech a v Evropě). Doufám proto, že neexistuje politik, který by si zrušení doktorů na záchrankách vzal „na triko“.

Jiná věc samozřejmě je, kolik těch doktorů má vsystému být. Jen velmi málo zemí vEvropě má ve službě na záchrance tolik doktorů na počet obyvatel jako ČR. Seriózní rozbor situace vČR, založený ne na emocích a dojmech, ale reálných datech, bohužel chybí, ale osobně se domnívám, že tu stále je velký prostor pro racionálnější využívání doktorů.

Zásadní přitom je, aby se naše operační střediska naučila mnohem přesněji stratifikovat naléhavosti událostí a vysílat lékaře pokud možno jen tam, kde to má reálný medicínský smysl. Např. vPraze sice poklesnul během posledních 10 let podíl lékařských zásahů zcca 23 na 12%, ale nezměnil se např. podíl primárně indikovaných zásahů lékaře u resuscitací nebo závažných koronárních příhod. Jinak řečeno, snažíme se co nejvíce oprostit lékaře od „balastu“ méně závažných událostí. To je příklad cesty, kterou je možné redukovat počet doktorů ve službě. Naprosto klíčová je vtom podpora nadřízených – aby dispečinky nemusely pracovat alibisticky, ale racionálně, a nebály se přitom drakonických trestů vpřípadě neočekávaně nepříznivého vývoje situace.

Druhým pilířem musí být daleko těsnější personální integrace záchranek a nemocnic. Doktor by měl přinést na místo vysokou medicínskou odbornost, víceméně nezávisle na organizační stránce věci. Medicínu kritických stavů se ale nemůže učit až na záchrance. Potřebujeme tedy vytvořit takové podmínky, aby práce na záchrance byla zajímavá i pro dobré doktory z nemocnic.

Vtéto souvislosti je potřeba oprostit se od toho, že doktor je vposádce organizátor a vedoucí. Organizátor skutečně musí být kmenový zaměstnanec – a tady vidím veliký prostor pro kvalitní „paramediky“.

Je posádka složená z řidiče a záchranáře pro většinu případů dostačující, nebo je taková služba posádkou "druhé kategorie"?

Bezpochyby platí, že posádka ve složení řidič a záchranář (RZP) je pro většinu výzev řešených ZZS dostačující, a bezpochyby neplatí to o „druhé kategorii“. Posádka RZP není žádná „posádka druhé kategorie“, stejně jako např. sestra není „zaměstnanec druhé kategorie“ vnemocnici. Posádky RZP mají svoje místo a svůj zásadní význam pro fungování systému. Na druhou stranu samozřejmě kvalifikace záchranáře pochopitelně není totéž, co kvalifikace lékaře a tudíž posádky RZP (bez lékaře) a RLP (s lékařem) nejsou automaticky zaměnitelné. Posádky RLP a RZP jsou dvě součásti jednoho systému, který se neobejde bez žádné znich.

Je tedy český záchranář natolik kvalifikovaný, že je ve většině běžných případů schopen poskytnout plně kvalifikovanou pomoc jako lékař?

Ve většině běžných případů je kvalifikace záchranáře plně dostatečná a lékař na místě nepřináší žádnou „přidanou hodnotu“ kromě společenské stránky věci. Potíž je ale vtom, že záchranka nezasahuje jenom u „běžných“ případů (byť je jich většina), ale také u případů „neběžných“ – závažných, život ohrožujících. Ano, je jich relativně málo (řádově jednotky procent), některé znich dobře zvládnou i paramedici, ale pak jsou takové události, pro které je erudice lékaře nezbytná. Jsou to především ty, kde je nutná správná a rychlá diferenciální diagnostika (např. závažná dušnost, zástava oběhu…), rutinní zručnost u technických invazivních výkonů (zajištění dýchacích cest, různé drenáže apod.) a další. Ale znova zdůrazňuji – na to potřebujeme zkušené doktory spraxí vurgentní medicíně. Měli bychom se daleko víc ptát ne KOLIK máme doktorů vsystému, ale JAKÉ doktory tam máme.A jen na okraj - otázka kvalifikace a erudice se samozřejmě týká i záchranářů. Domnívám se, že pro svoje kompetence jsou připraveni relativně dobře, ale reálně nejde o kvalitu vzdělávání na úrovni vysoké školy, bez ohledu na to, že řada znich absolvuje studium, zakončené VŠ titulem. Kvantita zde jednoznačně převážila nad kvalitou a úroveň průměrného absolventa dnešní „moderní VŠ“ vzásadě odpovídá dřívější průměrné úrovni absolventa střední zdravotnické školy. Ani časově nejde srovnávat tříleté studium záchranářů sdevítiletou přípravou doktorů. Velmi si vážím nelehké práce paramediků, ale velmi bych varoval před zjednodušujícími pohledy ve smyslu „proč by nemohl záchranář nahradit doktora, když je to taky vysokoškolák“.

ivb, www.tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky