Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 21. duben 2021 | Svátek má Alexandra
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nemocnice i ambulantní specialisté zatím opět bez dohody s pojišťovnami

foto: JupiterImages

Nemocnice i ambulantní specialisté zatím opět bez dohody s pojišťovnami

13.08.2015 08:13
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Také letos skončilo dohodovací řízení nemocnic a ambulantních specialistů o úhradách nedohodou. Jednání praktiků vedlo k částečné dohodě. Pokud na jednání 19. srpna na ministerstvu zdravotnictví ke shodě s pojišťovnami nedojde, bude o úhradách opět rozhodovat MZ úhradovou vyhláškou. Redakce MT přináší přehled toho, jaké byly požadavky nemocnic, ambulantních specialistů a praktických lékařů...

Akutní a následná péče vnemocnicích

Nemocnice požadují navýšení úhrady na 106 % roku 2015. Úhrady následné a dlouhodobé péče chtějí navýšit o 105 % paušální sazby roku 2015. „Společné návrhy AČMN, SSN ČR a AKN obsahovaly navýšení procentem nárůstu příjmů zdravotních pojišťoven vroce 2015 (za 1. čtvrtletí 2015 zatím 4,5 %) a to bez koeficientu přesunu pojištěnců, dále navýšení úhrady na zvýšení platů a mezd přímo vázané na počty pracovníků a jejich kategorie vjednotlivých nemocnicích, a dále kompenzaci regulačních poplatků. Tyto návrhy byly odmítnuty zdravotními pojišťovnami,“ sděluje vedení AČMN. „Jednání skončilo nedohodou, nyní bude záležet na ministerstvu a jeho vyhlášce,“ dodal pro Medical Tribune Dr. Stanislav Fiala zasociace nemocnic.

Ambulantní specialisté

Nedohodou skončilo také jednání ambulantních specialistů spojišťovnami. Letošní jednání o úhradách bylo podle Zorjana Jojka jiné než vpředchozích letech. „Zatím nikdy jednání neskončilo de facto na začátku, jako pro rok 2016. Je pro nás nepřijatelné, aby klesla hodnota bodu, na což VZP zareagovala tak, že deklarovala navýšení o 1 haléř (na 1,04 Kč), přičemž ale ostatní ZP i toto drobné navýšení odmítly. Pro nás je hodnota bodu 1,03 (tedy pokles) nebo 1,04 (tedy stagnace), když vidíme, že roste příjem systému zpojistného a stát bude navyšovat platby zas jeho pojištěnce, nepřijatelně málo,“ komentuje výsledek jednání šéf SAS Zorjan Jojko.

Zdravotní pojišťovny však tvrdí opak:„Tato informace není pravdivá. VZP při jednání nabízela hodnotu vyšší než vúhradové vyhlášce vroce 2015,“ uvedl tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý. Ohrazují se i ostatní pojišťovny, jak potvrdila PharmDr. Ivana Cimalová, MBAředitelka odboru zdravotnickéhoodboru ZPMV. „Pojišťovny navrhovaly hodnotu bodu ve výši 1,03 Kč/bod, což je totožná hodnota s rokem 2015.“

Jak lze tedy vysvětlit rozpory mezi tvrzením lékařů a pojišťoven? Ministerstvo zdravotnictví potvrzuje, že vroce 2015 je hodnota bodu pro ambulantní specialisty 1,03 Kč, tedy stejná jako vnávrhu svazu zdravotních pojišťoven pro rok 2016.

„Navrhovaný mechanismus na výpočet celkové úhrady pro následující rok je ovšem jiný než doposud, proto samotná hodnota stagnaci tohoto segmentu nutně neimplikuje. Záležitost je ovšem vtuto chvíli ve stádiu vyjednávání, proto ještě nemůžeme poskytnout konkrétnější údaje,“ poznamenává MZ.

Výpadky příjmů ze zrušených poplatků

Ambulantním specialistům také mimo jiné vadí, že pojišťovny nevzaly vúvahu kompenzaci výpadku příjmů v rámci zrušení regulačních poplatků. Mluvčí VZP uvedl, že pojišťovna ponechala tuto otázku otevřenou kdiskuzi: „Tato úhrada by měla být zakotvena vklinických výkonech – seznamu zdravotních výkonů. To je jiná platforma než dohodovací řízení a následná úhradová vyhláška.“ Podobně odpovídají také zaměstnanecké pojišťovny: „Návrhem pojišťoven bylo řešit kompenzaci regulačních poplatků systémově a jednotně napříč segmenty. Z tohoto důvodu se způsob kompenzace neobjevil v samotném návrhu úhrady segmentu,“ uvedla PharmDr. Ivana Cimalová, MBAředitelka odboru zdravotnickéhoZPMV.

Snížení malého počtu pojištěnců a posun termínu referenčních hodnot

SAS se také nelíbí snížení "malého počtu pojištěnců" u výkonů ze 100 na 50. „Mnoho let zdravotní pojišťovny uznávaly, že tato hranice má být 100. Před několika lety si u ministerstva zdravotnictví vymohly, že např. pro rok 2015 je to 100 u výkonů a 50 u regulací, teď tlačí na další snížení. Je třeba si ale uvědomit, že 50 lidí za rok znamená cca 4 za měsíc. To je opravdu tak malé číslo, že nejde kvalitně (statisticky) zpracovat, přičemž ušetříme-li, žádnou bonifikaci nedostaneme, překročíme-li limit, ihned začne hrozit srážka,“ vysvětluje Zorjan Jojko. Zatímco VZP je o tomto problému ještě ochotna jednat, zaměstnanecké pojišťovny vysvětlují, proč tuto změnu chtějí prosadit: „Cílem je sjednotit postup napříč segmenty. Segment ambulantních specialistů je jediným, který má 100 URČ, všechny ostatní mají 50 URČ,“ vysvětluje PharmDr. Cimalová.

Dalším návrhem, se kterým ambulantní specialisté nesouhlasí, je navrhovaný posun termínu pro obdržení referenčních hodnot z konce dubna na konec června. „Máme-li nějak plánovat, potřebujeme vkaždém roce znát co nejdříve své referenční hodnoty, přičemž protože se každoročně mění seznam výkonů. Není možnése jen podívat do svých předloňských či loňských konečných čísel. Zdravotní pojišťovny ty hodnoty jistě znají už na začátku roku, není tedy důvod, proč by nám je nedaly už např. do konce dubna. Vroce 2014 i 2015 to vpohodě stihly,“ namítá předseda SAS. Také stímto parametrem VZP nemá problém a je podle mluvčí pojišťovny ochotná přistoupit konec dubna. Zaměstnanecké pojišťovny ktomu pouze poznamenaly: „Uvedený termín mimo jiné upravuje podmínky uplatňování regulací.“

Praktičtí lékaři - parciální dohoda

Vsegmentu praktických lékařů skončilo dohodovací řízení parciální dohodou, a to pro praktické lékaře pro děti a dorost.„V roce 2016 pro PLDD na straně úhrad dojdek mírnému navýšení kapitačního indexu u dvou věkových skupin dětí a nově bude hodnota bodu pro výkony prevence ve výši 1,12 Kč, na straně regulací se nic nemění, celkový predikovaný růst je ve výši cca2% pro PLDD,“ odpovídá na dotaz Medical Tribune MUDr.Michal Bábíček, místopředseda Sdružení praktických lékařů a dodává:

„Pro všeobecné praktické lékaředohodovací řízení skončilo nedohodou, protože pojišťovny v době ekonomického růstu a v době navýšení platby za státního pojištěncenebyly schopny opustit myšlenku snížení kapitační platby pro některé poskytovatele v oboru všeobecný praktický lékař,“ poznamenává MUDr. Bábiček.

Formální ukončení dohodovacího řízení proběhne na ministerstvu 19.8.2015. Pro rok 2016 základní rámecúhrad a regulací určí ministr úhradovou vyhláškou.

ivb, www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky