Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 02. prosinec 2020 | Svátek má Blanka
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kubek: Na zvýšení ceny práce vydělají nejvíce lékaři, kteří se živí hlavou nebo rukama

ilustrační foto: shutterstock.com

Kubek: Na zvýšení ceny práce vydělají nejvíce lékaři, kteří se živí hlavou nebo rukama

15.09.2015 09:18
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: red
Ministr Němeček se rozhodl zvýšit cenu lékařské práce o 10 procent v sazebníku výkonů. Na tomto kroku se domluvil s prezidentem ČLK po společných jednáních. Co konkrétně navýšení lékařské práce v reálu znamená? V čem je tato zpráva dobrou zprávou pro všechny lékaře, jak ministr uvedl? Jsou důvodné obavy lékařů, že sice dojde k formálnímu navýšení bodové hodnoty, ale o to více se "přitáhne šroub" regulačních srážek? Na dotaz MT odpovídá MUDr. Milan Kubek...

Vyjádření prezidenta ČLK Milana Kubka

Každému výkonu uvedenému ve vyhlášce Seznam zdravotních výkonů sbodovými hodnotami je přiřazen určitý počet bodů a doba trvání. Vbodové hodnotě je obsažena mimo ceny používaných přístrojů a materiálů zejména cena práce tzv. nositele výkonu.

Základní cena minuty práce lékaře čerstvého absolventa, tedy lékaře spouhou odbornou způsobilostí, je dnes 2,216 Kč/minutu. U lékaře sabsolvovaným základním vzdělávacím kmenem se tato hodnota násobí koeficientem 1,8 a u kvalifikovaného lékaře se specializovanou způsobilostí koeficientem 3,5. To znamená, že cena práce kvalifikovaného lékaře je 7,756 Kč/minuty, tedy 465 Kč za hodinu.

ČLK navrhovala navýšení o 20 procent

Všechny výše uvedené částky se na základě mé dohody sministrem Němečkem zvýší o 10%. Sazebníková cena hodiny práce kvalifikovaného lékaře tedy od ledna 2016 bude 512 korun.

Na rozdíl od každoročních jednání o úhradové vyhlášce je zvýšení ceny lékařské práce věc ojedinělá. Původní požadavek, se kterým jsem před dvěma měsíci do jednání vstupoval, byl zvýšení ceny práce lékaře o 20% stím, že by bylo možné rozložit navyšování úhrad do dvou až tří let. Podobně bylo postupně realizováno prodloužení časů výkonů, které provedl ministr Rath vroce 2006.

Úhrady vněkterých segmentech nejsou údajně zdravotní pojišťovny schopny efektivně regulovat. Podle VZP by tedy 20% skokové navýšení ceny práce vedlo kdisproporčnímu nárůstu úhrad vněkterých segmentech a o to přísnější regulace by platily vsegmentech ostatních. To by nebylo spravedlivé. Dohodnuté desetiprocentní navýšení je tedy kompromisem, snímž jsem se skřípěním zubů souhlasil. Vzhledem ktomu, jak moc je lékařská práce podhodnocená, byly mé představy ambicióznější.

Cena práce lékaře tvoří cca. 60% bodové hodnoty výkonů, to znamená, že při jejím zvýšení o 10% by mohlo dojít ke zvýšení úhrad až o 6%. Skutečné zvýšení úhrad však stanoví teprve úhradová vyhláška, o jejíž definitivní podobě budeme ještě vyjednávat. Situaci nám komplikuje nedostatek času, neboť díky aktivitě poslance Hovorky a některých jeho dalších kolegů, musí být letos úhradová vyhláška zveřejněna ve Sbírce zákonů už do konce října.

Přesná čísla jsou zatím v jednání

O kolik se tedy zvýší úhrady jednotlivým poskytovatelům zdravotních služeb na základě zvýšení ceny lékařské práce započítané do seznamu zdravotních výkonů, o tom ještě vyjednáváme. Vkaždém případě však zvýšení ceny práce umožní lékařům dosáhnout na současné úhrady i při poklesu množství prováděných výkonů. Lékaři budou tedy mít o něco méně práce a o trochu více času na své pacienty. Je to tedy dobrá zpráva i pro pacienty.

Na zvýšení ceny práce vydělají nejvíce ti lékaři, kteří se takzvaně živí hlavou nebo rukama, tedy ti, kteří jsou na tom vsoučasnosti nejhůře. Právě proto jsem prosazovat tento způsob valorizace cen výkonů. Klasickým příkladem mohou být třeba internisté, kteří vykazují pojišťovnám především takzvaná klinická vyšetření. Naproti tomu u přístrojových vyšetření se nárůst ceny lékařské práce projeví méně.

Mým cílem je pochopitelně dosáhnout toho, aby vliv regulací byl co nejmenší a aby se zvýšení úhrad všech lékařských výkonů co nejvíce blížilo oněm cca 6% odpovídajícím10% zvýšení ceny lékařské práce vsazebníku. Asi nebudu stoprocentně úspěšný, ale vkaždém případě zlepší nový seznam zdravotních výkonů naši vyjednávací pozici pro rok další.

DÁLE ČTĚTE:

Ministr: Zvýšíme cenu lékařské práce. Rozpočet to nepocítí.

www.tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky