Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 19. září 2020 | Svátek má Zita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

KRÁTCE II.

KRÁTCE II.

Medical Tribune 18/2015
23.09.2015 14:59
Zdroj: Medical Tribune
Autor: Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

KREVNÍ TEST ODHALÍ RELAPS KARCINOMU PRSU

Další významný krok ve směru k tzv. liquid biopsies učinili genetici a lékaři z londýnského The Institute of Cancer Research. Do prospektivní studie bylo zapojeno 55 pacientek v rané fázi rozvoje karcinomu prsu, které byly léčeny chemoterapií a podrobily se chirurgickému zákroku. Bezprostředně po operaci jim byl odebrán vzorek krve a ten byl podroben genetické analýze. Další genetické analýzy krve pak byly prováděny v šestiměsíčních intervalech. Na základě výsledků byli lékaři s to velmi záhy a přesně určit, u které pacientky došlo k relapsu. Ženy, u kterých byla v krvi prokázána cirkulující DNA pocházející z tumoru, byly vystaveny 12krát vyššímu riziku relapsu než ty, které byly testovány s negativním výsledkem. Relaps byl pomocí DNA analýz odhalen v průměru o 7,9 měsíce dříve, než byl nádor zjistitelný zobrazovacími technikami.

Pro genetické analýzy byla využita technika označovaná jako „mutation tracking“. Jde o PCR analýzy personalizované s ohledem na mutace nacházející se v DNA karcinomu konkrétní pacientky. Podle těchto mutací identifikovali genetici přítomnost tumorové DNA v krvi. Pro testy byly vybrány typy mutací, které se vyskytují ve více typech nádorů, aby bylo možné detekovat relapsy různých karcinomů. Při testech se také ukázalo, jak v rostoucím karcinomu přibývají další mutace a hromadí se. Lékaři tak získali poměrně přesný obraz evoluce nádoru.

„Jde o vůbec první studii, která dokazuje, že s pomocí krevních DNA testů lze velmi záhy odhalit relaps karcinomu. Bude zapotřebí ještě několika let, než se tyto testy dostanou do nemocnic. Doufáme, že dokážeme tento proces uspíšit velkou klinickou studií, kterou zahájíme v příštím roce. Zavést tuto novou technologii nebude jednoduché, ale je nákladově efektivní a informace, které s její pomocí získáme, budou pro pacienty velmi důležité,“ říká vedoucí výzkumného týmu Nicholas Turner.

„Vstupujeme do éry personalizované medicíny u pacientů s nádorovými onemocněními. Tyto testy nám nejen dovolí, abychom si udrželi náskok před rozvojem onemocnění, ale také umožní, abychom pro pacienty vybírali léčbu zaměřenou na slabiny nádoru konkrétního pacienta, a to všechno bez invazivní biopsie,“ dodává Paul Workman, vedoucí The Institute of Cancer Research.

Studie britských vědců vyšla v předním lékařském časopise Science Translational Medicine.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky