Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 26. únor 2021 | Svátek má Dorota

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Současné ošetřovatelství drží starší generace sester

Současné ošetřovatelství drží starší generace sester

23.10.2015 10:12
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Monika Muroňová
Slovenské sestry se bouří. A co české sestry? Redakce MT se ptá nelékařů, zda současné podmínky ohodnocení, vzdělávání a pracovního vytížení jsou tak vážné, že by se české sestry dokázaly semknout ke společné nátlakové akci. Čtěte komentář Moniky Muroňové...

Šly by české sestry do stávky? Za mě si to nemyslím. České sestry se trochu podobají Blanickým rytířům, ti mají vyjet, až bude v Čechách nejhůře - zatím stále spí pod Blaníkem, ať už bylo jakkoli. Stejné je to s našimi sestrami a zdravotníky, kteří vytrvale udržují pozice, a na stávku, eventuálně výpověď, ještě nenastal čas. Uvědomme si pár souvislostí.

Zaprvé - drastický nedostatek personálu v nemocnicích. Přesčasy stávajícího personálu, proplácené jak kde a jak vůbec. Zadruhé, všudypřítomné překračování kompetencí napříč celým spektrem profesí nelékařů, v duchu každá ruka dobrá, bez ohledů na následky, které by to mohlo dotyčným přinést. To vše ke spokojenosti managementu a výsledných zpráv - vše funguje, péče o pacienty je v plném rozsahu zajištěna, není co řešit. Od nikoho ze zdravotníků neuslyšíte: toto není v mé kompetenci, další přesčas neberu.

Proč? Protože většina zdravotníků, kteří zůstali ve zdravotnictví, je generace, která je zvyklá, že to tak musí být. Na prvním místě je vždy pacient. Tyto sestry nebudou stávkovat, budou vyjednávat, apelovat na své představitele, přemýšlet, jak by se dali do nemocnic dostat absolventi, ale výpovědi? To ne. Mají hluboko v sobě odpovědnost k pacientům a své profesi. Jejich povolání je jejich posláním. Proto neohrozí jakýmkoli způsobem svou profesi a své pacienty.

Jistěže chtějí adekvátní plat a podmínky pro svou práci, ale jsou chápavé, pochopí, že když není kde brát, nemohou chtít více. Což je jim s úzkostným výrazem ve tvářích nejvyšších vedoucích předkládáno. Chápou, že když není personál, musí za někoho zaskočit, místo omezení lůžek (které je jim předkládáno jako krajní řešení a téměř dáváno za vinu).

Uspokojí se s málem (3% navýšení platu) a slibem (někdy jen slibem). Budou remcat na sesternách, podrobí se akreditacím, auditům, ale výpověď nedají, ať už mají pracovní a mzdové podmínky jakékoli. Ať se k nim pacienti chovají jakkoli, jsou trpěliví, vždy připravení být ve službě. Nicméně situace je neudržitelná, doufám, že i tyto bojovnice a bojovníci pochopí, že udržováním takto vydřených pozic za každou cenu jen prodlužují tuto zdravotnickou agonii. Je nutno si uvědomit, že pacient je na přístrojích a dýchá jen díky těmto nesmírně obětavým lidem. Noví do tohoto procesu téměř válečné medicíny nebudou přicházet. A není to jen otázka vzdělávání, jak by se mnozí rádi domnívali.

Faktem je, že ve chvíli, kdyby všichni zdravotníci začali dodržovat pracovní dobu a své kompetence, pacient – zdravotnictví zkolabuje. Nebylo by potřeba výpovědí ani stávky. Takže ne, české sestry nebudou stávkovat, nebudou podávat výpovědi, tedy ne hromadně. Tato situace ještě nenastala, nebo tady ještě nejsou sestry, které by byly odhodlané bojovat za svou profesi hromadně výpověďmi.

DÁLE ČTĚTE:

Slovenské sestry se bouří. A co české? Dokázaly by to?

Monika Muroňová, všeobecná sestraCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky