Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 03. červenec 2020 | Svátek má Radomír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Erdomed může snižovat riziko bakteriální superinfekce

Erdomed může snižovat riziko bakteriální superinfekce

Medical Tribune 25/2015
08.12.2015 14:35
Autor: haš

Krátké sdělení věnované registru ERICA přednesl v rámci sympozia farmaceutické firmy Angelini na III. kongresu pediatrů a dětských sester v Plzni prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., z Dětské kliniky FN Olomouc. Připomněl, že se blíží sezóna infekcí dýchacích cest u dětí předškolního a raného školního věku a s ní problém nadužívání antibiotik. Profesor Kopřiva seznámil posluchače s výsledky registru ERICA, který prokázal pozitivní vliv erdosteinu na potlačení projevů zánětu dýchacích cest i jeho vliv na snížení preskripce antibiotik u dětí.

„V současné době začíná sezóna respiračních infekcí, které se u dětí často objevují opakovaně. Literatura však uvádí, že šest až osm infektů horních dýchacích cest za rok není ještě známkou poruchy imunity. Většina, přibližně 80 procent infekcí, je vyvolána viry, především rinoviry, adenoviry a RS viry. Původcem zbývající části infekcí jsou bakterie rodu Staphylococcus a Klebsiella a narůstá i podíl intracelulárních původců Mycoplasma pneumoniae a Chlamydia pneumoniae,“ řekl v úvodu profesor Kopřiva. Dále zmínil studie prováděné v 90. letech v zemích západní Evropy, podle kterých je více než polovina dětských pacientů se zánětem dýchacích cest léčena neadekvátně antibiotiky. Mělo by tedy být snahou lékařů antibiotickou léčbu předepisovat méně často, a to i přesto, že se jí rodiče dítěte dožadují. Současně profesor Kopřiva konstatoval, že virová a bakteriální onemocnění dýchacích cest u dětí mají velmi podobné projevy a pro lékaře je obtížně je diferenciálnědiagnosticky odlišit a rozhodnout, zda již zahájit antibiotickou léčbu.

Erdostein a registr ERICA

Sledováním účinnosti a bezpečnosti erdosteinu (Erdomed) u dětských pacientů s akutní respirační infekcí, kteří měli v minulé sezóně 2013/2014 opakovaně, více než dvakrát, nasazena antibiotika, sledoval registr ERICA – multicentrická, neintervenční, observační národní databáze dětských ambulantních pacientů s akutní infekcí dýchacích cest léčených erdosteinem, u kterých je sledována potřeba nasadit antibiotika a změna spotřeby antibiotik oproti minulé sezóně. Erdostein, syntetický derivát methioninu, je antibakteriální mukoregulátor s antiflogistickým a antioxidačním účinkem, který může omezovat bakteriální kolonizaci a snižovat riziko bakteriální superinfekce. Je pomocným léčivem v terapii nemocí dýchacích cest s poruchou tvorby či expektorace hlenu. Při společném podávání spolu s antibiotikem zvyšuje koncentraci antibiotika v bronchiálním sekretu, a tím i účinnost ATB.

Sledování se zúčastnilo 52 center v České republice. Do registru bylo zařazeno 564 pacientů, z nich bylo analyzováno 342 (194 chlapců a 148 děvčat). Nejčastěji zastoupené děti byly v předškolním věku, druhou nejpočetnější skupinu tvořily děti ve věku 7 a 8 let. Při vstupním vyšetření byla u 26,6 procenta dětí zjištěna alergie, u 19 procent astma a u 18 procent atopie. U sledovaných dětí se vyskytlo celkem 473 infekcí. Nejčastěji byla diagnostikována bronchitis acuta (40 procent), dále akutní tracheobronchitida, akutní laryngofaryngitida, akutní laryngitida a tracheitida, virová pneumonie a jiná onemocnění. Hlavními příznaky infekcí byly kašel, rýma a teplota. Všichni sledovaní pacienti měli v minulé sezóně předepsáno antibiotikum a současně užívali erdostein ve formě suspenze. Všem pacientům byla měřena koncentrace CRP.

Graf 1 porovnává počty opakujících se infekcí v obou sezónách.

Kontrola v této sezóně prokázala významný pokles počtu recidiv a současně onemocnění probíhalo mírněji.

Vzhledem k mírnějšímu průběhu zánětu dýchacích cest bylo ve srovnání s předchozí sezónou nutné nasadit antibiotikum jen ve 4,4 procenta případů.

Dále bylo potvrzeno, že k infekci jsou náchylnější děti s alergickou nebo atopickou dispozicí v rodině. „Erdostein tedy může ovlivnit zánět. Příznaky jsou méně významné a prodlužují interval v diferenciální diagnostice před zahájením léčby antibiotiky. Sledování dětských pacientů ERICA naznačilo možnost klinického využití antibakteriálního účinku erdosteinu,“ uzavřel profesor Kopřiva.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky