Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 22. duben 2021 | Svátek má Evžénie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Adventní Praha přivítala pneumology a alergology

Adventní Praha přivítala pneumology a alergology

Medical Tribune 26/2015
14.12.2015 15:51
Autor: red

Ve dnech 27. a 28. 11. se v Praze uskutečnil první ročník konference Respiratory Forum 2015. Dvoudenní konference o respirační medicíně se zúčastnilo více než 130 lékařů z celé České republiky. Přední čeští odborníci představili aktuální trendy a témata respirační medicíny se zaměřením na problematiku astmatu. Série workshopů pak umožnila diskusi a detailní náhled na vybrané aspekty každodenní lékařské praxe.

Poslední listopadový pátek a sobotu se v adventní Praze odehrála dvoudenní konference věnovaná respirační medicíně – Respiratory Forum 2015. Zájem o účast na prvním ročníku konference byl veliký a v přednáškových sálech se sešlo více než 130 pneumologů a alergologů z celé České republiky. Ti měli možnost vyslechnout si celkem tři přednášky a zúčastnit se tří specializovaných workshopů. „Podobný typ konferencí je pro českou odbornou společnost velmi důležitý, neboť rozšiřuje možnosti vzdělávání českých lékařů. Ti měli během dvoudenního Respiratory Fora možnost prohloubit své znalosti a prodiskutovat složitá témata, s nimiž se v běžné praxi potkávají,“ řekl odborný garant akce doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. (Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce).

Páteční část konference nabídla třídílný přednáškový cyklus pod názvem „Astma pro rok 2016“. Posluchači si mohli vyslechnout souhrnný přehled o astmatu. Mezi probíraná témata patřila diagnostika, volba vhodné léčby, monitorování a edukace jako nezbytné součásti praxe. Celá jedna přednáška byla věnována specifickým léčebným postupům včetně biologické léčby. „Stěžejní úlohou naší práce je dostat astma pod kontrolu; abychom v tom mohli být co nejúspěšnější, je třeba neustálé vzdělávání jak lékařů, tak i pacientů a všech, kterých se téma týká,“ zmiňuje odborný garant akce prim. MUDr. Viktor Kašák (Oddělení respiračních nemocí, LERYMED, spol. s r. o.).

Druhý den konference byl veden formou tří workshopů, na nichž se odborníci zaměřili na dílčí témata alergologické a pneumologické praxe, jejichž důležitost je v lékařské praxi neopominutelná, ne vždy je jim ale věnován dostatek času a prostoru. „Na základě diskusí s lékaři jsme se rozhodli konferenci Respiratory Forum 2015 zaměřit právě na taková témata, která jsou pro odborníky zajímavá, užitečná a pomohou jim v každodenní praxi,“ říká Mgr. Rita Gabrielová, PR manažerka společnosti Teva. Odborníci se v užším kruhu posluchačů věnovali právní problematice v lékařské praxi, podrobně také projednali rozdílnost mezi alergickým a eosinofilním astmatem. Workshop „Inhalační systémy a adherence“ nabídl přítomným přehled současných inhalačních systémů a stejně tak zdůraznil stěžejní důležitost vztahu lékaře s pacientem, který má přímý vliv na úspěšnost léčby.

Konferenci Respiratory Forum 2015 zorganizovala společnost Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o., ve spolupráci s Českou společností alergologie a klinické imunologie a Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky