Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 04. duben 2020 | Svátek má Ivana
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Doc. MUDr. Zdeněk Wünsch devadesátiletý

foto: MT

Doc. MUDr. Zdeněk Wünsch devadesátiletý

04.02.2016 14:08
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: prof. MUDr. Štěpán Svačina
V lednu 2016 se v plné duševní svěžesti dožil 90 let doc. MUDr. Zdeněk Wünsch, CSc., zakladatel české biomedicínské informatiky. Jako lékař se podílel na samém počátku temných 50. let na založení tzv. kybernetického kroužku a později Kybernetické společnosti. Ty založila skupina lékařů, matematiků a techniků v době, kdy oficiálně byla kybernetika buržoazní pavědou. Doc. Wünsch jako první přeložil do češtiny základní Wienerovu knihu o kybernetice.

Vroce 1998 na stránkách Vesmíru včlánku „Padesát let kybernetiky“ doc. Wünsch vzpomínal: „V oněch dobách působila kybernetika jako rozbuška, neboť rušila bariéry mezi vědními obory. Vnímali jsme to jako otvírání nových horizontů vědeckého poznání, jako nové prostory teoretických a technických možností, které mohou přinést plodné podněty pro naše vlastní profesní obory a zároveň vytvořit mosty k jiným oblastem vědeckého myšlení.

Zasedání kybernetického kroužku měla poněkud konspirativní charakter, tím spíš, že se zde dalo otevřeně diskutovat o všem. Bylo vzrušující vstupovat do oblasti bílých míst na mapě věd, bylo to dobrodružství. A měli jsme také to štěstí, že jsme se mohli v Praze osobně setkat s N. Wienerem, A. N. Kolmogorovem a L. von Bertalanffym. Zpočátku u nás kybernetika měla důsledně transdisciplinární charakter (zprostředkovávaný později Čsl. kybernetickou společností při ČSAV).

Je přirozené, že další vývoj vedl k diferenciaci a specializaci. I když se tak postupně zmenšila viditelnost původního integrujícího a transdisciplinárního charakteru kybernetiky, vazby mezi různými aplikačními oblastmi zcela nevymizely (viz např. neuropočítače a computational neuroscience nebo biologické regulační systémy a technickou kybernetiku).

Dnes kybernetika existuje nejen v názvech časopisů, vědeckých společností, konferencí a vědeckých pracovišť, ale také jako trvalá součást metodologické výbavy věd, jako obor aplikovaný i jako složka genetického základu různých oborů, např. počítačové vědy, informatiky, umělé inteligence, biokybernetiky a dalších.“

Doc. Wünsch použil pravděpodobně počátkem 60. let jako první ma světě dnes běžný pojem biokybernetika. Nejprve pracoval jako psychiatr, ale počátkem 70. let přešel na nově založené Biokybernetické oddělení Fyziologického ústavu Fakulty všeobecného lékařství, které pak vedl po desítky let. V70. let vydal se spoluautory obsáhlou knihu „Základy lékařské kybernetiky“ a to, co je tam napsáno, platí dodnes.

Skvěle předvídal, kčemu počítače a počítačové sítě vmedicíně budou. To mohl předvídat, protože dobře rozuměl teoretické i klinické medicíně. Vědecky se zabýval především matematickým modelováním funkce svalu. Na jím pořádané konference „Simulace systémů vbiologii a medicíně“ jezdily od 70. let do Prahy špičky oboru zcelého světa.

Ještě dnes řeší doc. Wünsch granty, programuje a ukazuje, že cvičením mozku lze dosáhnout dlouhověkosti. Na vědecké radě 1. lékařské fakulty UK před dvěma týdny při připomenutí jubilea spatra pohovořil o svém oboru, jeho historii i současnosti, a to by vdevadesáti letech dokázal málokdo.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., www.tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky