Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 21. duben 2021 | Svátek má Alexandra

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Může české zdravotnictví počítat se slovenskými zdravotníky?

Může české zdravotnictví počítat se slovenskými zdravotníky?

08.02.2016 09:32
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: lon
Po řadu let tvoří pevnou část týmů v českých nemocnicích zdravotníci ze Slovenska – pracovat v ČR pro ně bylo z řady důvodů atraktivní. Jejich vzdělání je srovnatelné a ani pacienti, ani kolegové je nevnímají jako cizince. Nedávno ale došlo k významnému zlepšení platových podmínek slovenských lékařů. S jakými pocity sledují slovenští lékaři, sestry či manažeři vývoj ve slovenském zdravotnictví? Jak je podle vás pravděpodobné, že se slovenští zdravotníci začnou masivně vracet domů?

MUDr. Ján Rosa,

Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Situaci ve zdravotnictví na Slovensku sleduji s velkým zájmem. Držím samozřejmě palce a těším se z každého úspěchu. Slovenští kolegové, lékaři, byli se slovenskou verzí akce „Děkujeme, odcházíme“ daleko úspěšnější než čeští. Měli samozřejmě možnost poučit se z chyb v Čechách. Myslím ale, že nejdůležitější byla jejich schopnost sjednotit se, držet pohromadě a nenechat se zastrašit. Nyní samozřejmě držím palce i slovenským sestřičkám.

Odpověď na druhou otázku je složitější. Určitě se zvýší motivace mladých lékařů zůstat na Slovensku. Míra návratu slovenských kolegů domů bude jistě záviset na dalším vývoji českého i slovenského zdravotnictví. A to nejen platových podmínek, ale i celkové atmosféry – ve zdravotnictví i celospolečenské. Roli hrají i další nefinanční faktory, jako třeba rodinné vazby. Masivní návrat slovenských kolegů domů zatím neočekávám.

Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T),

náměstek LPP, statutární zástupce, Nemocnice Kyjov

Je obecným jevem, že se zdravotnický personál stěhuje zvýchodu na západ, je to i problém ČR. Zlepšení platů na východ od nás tuto cestu naruší. Vnaší nemocnici vokresu hraničícím se SR není problém se sestrami, kterých jsou ze Slovenska asi dvě procenta, ale slékaři, kterých je deset až dvacet procent. První úvahy o návratu domů se objevují, ale zatím to není masový jev. Jistě se však situace bude pro nás zhoršovat.Opatření, kterým je možné problém řešit, je docela nabíledni. Je nutné urychleně změnit systém vzdělávání lékařů a podstatně, řádově ho zjednodušit. Je třeba dosáhnout stavu, aby devadesát i více procent vzdělávání probíhalo v mateřské okresní nebo krajské nemocnici a jen malý zbytek ve fakultních nemocnicích. Lékař katestaci zkardiologie nepotřebuje pobýt 36 měsíců na klinice a umět katetrizovat, dokonce ani 36 týdnů ne. Ruku na srdce, stejně ho tam kvýkonům nepustí a bude psát chorobopisy. Regionální pracoviště nejsou „béčkové“ nemocnice, mají pro vzdělávání odbornou kapacitu av systému zdravotnictví hrají klíčovou roli zejména díky efektivitě zde poskytované péče.

Velmi podobné je to u sester. Nesmyslné prodloužení vzdělávání voboru na sedm až devět let a ztráta prestiže vede k odlivu talentovaných od této náročné práce. Hloupostí je i současná teorie o potřebnosti osmdesáti procent vysokoškoláků vpopulaci; tím, že bude mít každý vysokou školu, se úroveň národa nezvýší.

Primární problém vidím vrozvráceném vzdělávání lékařů i sester. Současné kroky ministerstva se směrem knápravě ubírají, ale jdou velmi pomalu a jsou polovičaté. Ekonomická stránka je a zůstane sekundární. Pokud se budou pravidelně navyšovat mzdy, byť „jen“ o současných pět procent ročně, atraktivnost působení zdravotníků za našimi západními hranicemi se bude snižovat. Při zvyšování mezd však je třeba vidět, že vyhláškou daný tříprocentní nárůst příjmů v okresních nemocnicích na mzdy padne celý, zatímco u fakultních nemocnic smenším podílem mzdových nákladů ještě poměrně značná část zbude.

MUDr. Miroslav Drienko,

Chirurgická klinika FNKV Praha

Situaci ve slovenském zdravotnictví vnímám jako zoufalou. Jen před několika měsíci jsem vyšel ze školy, studoval jsem vKošicích na Univerzitě Pavla Jozefa Šafaříka. Platové podmínky se možná o něco zlepšily, ale pracovní podmínky jsou zoufalé. Aktuálně sleduji stávku sester, což hovoří za všechno. Zinformací od kolegů ze Slovenska vím, že jsou hodně špatně placené služby, přetrvává negativní přístup vedení nemocnic kpřipouštění k atestaci a uvolňování na stáže, kromě toho se slovenské zdravotnictví moří s obrovskou korupcí od špiček na ministerstvu po řadové starší lékaře.Z mého pohledu a z vlastní zkušenosti si myslím, že mnoho lékařů podobně jako já opustilo Slovensko ani ne tak kvůli platu, jako kvůli systému. Já osobně bych se nevrátil, ani kdyby mi dali plat dvojnásobný. Při současné situaci na Slovensku a při současné vládě se tam situace vnejbližších několika letech nezlepši. Proto podle mého názoru je návrat lékařů na Slovensko víceméně vyloučen a nenastane, ani kdyby se podmínky rapidně zlepšily, už jen kvůli nedůvěře ke slovenským politikům.

MUDr. Maroš Rudnay,

Brno

Platové podmínky jsou jenom jednou zvěcí, na které člověk pohlíží, a nejsou nutně tou nejvýznamnější. Na Slovensku je velký problém i ve značných rozdílech mezi západní a východní části země. Nemyslím si osobně, že by při současném vývoji věcí na Slovensku měl přijít nějaký významný návrat zdravotníků. Pokud budou chtít „jít za lepším“, spíše zvolí cestu směrem na západ.

www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky