Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 24. únor 2021 | Svátek má Matěj
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Sester je nedostatek. Práci některých z nich by ale mohly zastat porodní asistentky

ilustrační foto: shutterstock.com

Sester je nedostatek. Práci některých z nich by ale mohly zastat porodní asistentky

09.02.2016 16:34
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Jan Činčura
Přestože se nyní hovoří o katastrofálním nedostatku sester v nemocnicích, některé porodní asistentky jen těžko hledají práci ve svém oboru. Sestry pracují totiž i na odděleních s péči o těhotné ženy a o šestinedělky, což je ale práce, která by měla patřit jen porodním asistentkám. Těm pak nezbývá než pracovat v hůře placené pozici zdravotních asistentek na jiných odděleních. Některé z nich proto odcházejí ze zdravotnictví.

Zatímco porodníků je nedostatek a odhaduje se, že jich v porodnicích chybí na 250,některéporodní asistentky naopak nemohou najít prácive svém oboru.Ze šesti tisíc jich je totiž ve své profesi aktivních jen necelé čtyři tisíce. V registru NCONZO je zapsáno více než 6000 porodních asistentek, podle UZIS jich praxi v oboru vykonává méně jak 4000.

Část porodních asistentek totiž nemůže najít práci voboru a pracuje vnižších pozicích např. jako zdravotní asistentky a část porodních asistentek pravděpodobně ztohoto důvodu odešla mimo zdravotnictví.

Dochází tak k paradoxní situaci i v pohledu na nelékařský personál v nemocnicích. Ačkoli se totiž nyní hovoří o katastrofálním nedostatku sester,porodních asistentekje dostatek, ale těžce hledají uplatnění v oboru.

Přitom by ale částečně k řešení problému nedostatku sester mohlo pomoci rozdělení kompetencí mezi sestrami a porodními asistentkami při péči nejen na porodním sále, ale také v péči o těhotné ženy a o šestinedělky s novorozenci.

"Propéčio těhotné a matky snovorozenci a kojenciv systému rooming-in a vnávštěvní službě by měly být do budoucna oprávněny pouze porodní asistentky," požadujeviceprezidentkaČeské konfederace porodních asistentek Bc. Radmila Dorazilová.Podle ní i v tomto sporu platí, že pro porodní asistentky jde o zásadní věc, kdežto pro sestry pouze o okrajovou záležitost.

"Sestry se však nechtějí vzdát ničeho a snaží se udržet si jednostranné výhody, i když stále slyšíme o jejich nedostatku. Jde o dlouhodobě neřešený, vlekoucí se problém nejen porodních asistentek, ale také celého systému péče a její kvality," říká Dorazilová.

Na vině těžkého uplatnění porodních asistentek v praxi je podle České konfederace porodních asistentektakéomezování rozsahu péče, kterou samostatně poskytujíporodní asistentky a skutečnost, že při práci v gynekologických ambulancích jsou odborné znalosti a kompentence porodní asistentky využívány jen v malé míře. Přitom více než polovina porodních asistentekv gynekologických ambulancích by měla zájem o větší podílodborné práce a vyšší kompentence.

To však nelze lékařům gynekologům, kteří jsou majiteli ordinace nebo vedoucími pracoviště přikázat.

"Jedinou reálnou možností k posílení porodní asistence v porimární a komunitní péči je proto obnovení sítě samostatných pracovišť porodních asistentek," míní Radmila Dorazilová.

"Podle mého názoru mají témata nedostatku porodníků a gynekologů, či lékařů a sester obecně, společnou jednu věc: nedořešenou účelnou a hospodárnou dělbu práce mezi jednotlivými kategoriemi zdravotnických pracovníků, mezi profesemi na stejné úrovni, nebo mezi ambulantní a nemocniční sférou ze strany Ministerstva zdravotnictví, a to spravedlivě a bez ohledu na úzké skupinové zájmy," je přesvědčena Dorazilová.

Jan Činčura, www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky