Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Lékárníci se mohou podílet na snížení KV rizika

ilustrační foto: JupiterImages

Lékárníci se mohou podílet na snížení KV rizika

26.04.2016 08:26
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: cin
Mnoha pacientům s kardiovaskulárními (KV) riziky se nedostává optimálního poradenství, medikace ani monitorace. Několik menších studií již prokázalo, že činnost klinických farmaceutů v rámci strategie snižování KV rizik je efektivní.

Nyní kanadští vědci v široké a komunitně založené studii posuzovali efekt programu managementu farmakoterapie vedeného farmaceuty u 723 vysoce rizikových pacientů (průměrný věk 62), kteří měli ≥1 nekontrolovaný KV rizikový faktor (84 % s hypertenzí, 83% s dyslipidémií, 79% s diabetem, 27% kuřáků).

Pacienti byli randomizováni do ramene s běžnou péčí nebo s protokolární péčí poskytovanou přímo farmaceuty, která zahrnovala například vyhodnocení rizikových faktorů, poradenství a edukaci i tříměsíční monitoring.

Veškerou péči přitom lékárníci komunikovali s rodinnými lékaři sledovaných pacientů. Průměrná výchozí hodnota 10letého KV rizika byla u obou skupin kolem 26 procent.

Po třech měsících však došlo k signifikantní diferenciaci a v intervenční skupině se dosáhlo průměrného rekalkulovaného rizika 20,5 % oproti 25,9 % ve skupině s obvyklou péčí.

U významně více pacientů intervenční skupiny bylo dosaženo stanovených cílů pro každý hodnocený rizikový faktor. Z uvedeného vyplývá, že pokud se pacientům věnuje i lékárník, může u nich dojít ke snížení kardiovaskulárního rizika.

www.tribune.cz

cinCopyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky