Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 04. březen 2021 | Svátek má Stela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Progresi CHOPN může způsobovat i deficit IgA

foto: JupiterImages

Progresi CHOPN může způsobovat i deficit IgA

10.05.2016 09:17
Zdroj: Medical Tribune
Autor: cin
Zvýšená vnímavost k bakteriálním infekcím dýchacích cest způsobená defektem imunitního systému může vysvětlit, proč u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) přetrvává zánět dolních cest dýchacích a onemocnění progreduje i poté, co pacient přestal kouřit.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Na myším modelu američtí vědci ukázali, že deficit sekrečního imunoglobulinu A (IgA) znamená zvýšenou náchylnost k bakteriální infekci, jež imituje poškození plic a persistující zánětlivé charakteteristiky CHOPN u stárnoucích myší. Léčba myší s deficitem IgA protizánětlivým lékem pro CHOPN roflumilastem ve studii zastavila další poškození plic.

„Výsledky tak naznačují, že léčebné postupy, které obnoví normální funkci slizniční imunologické bariéry dolních cest dýchacích nebo redukují bakteriální infekci dýchacích cest patrně budou účinnou terapií pro pacienty s CHOPN,“ napsal investigátor Bradley W. Richmond z Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, v časopise Nature Communications.

CHOPN je třetí nejčastější příčinou úmrtí ve Spojených státech amerických, a kouření je příčinou osmi z 10 úmrtí na toto onemocnění, které se vyznačuje chronickým zánětem plic, fibrotickou remodelací dolních cest dýchacích a destrukcí plicního parenchymu. V dřívější práci výzkumníci identifikovali deficit sekrečního IgA v dolních dýchacích cestách u pacientů s CHOPN a byl proto vysloven předpoklad, že „dysfunkce imunologické bariéry vyplývající z nedostatku sekrečního IgA přispívá k chronickému zánětu dýchacích cest a progresi onemocnění.

Výsledky aktuální studie na myších jsou v souladu s tímto předpokladem a také naznačují možnost, že geneticky podmíněný deficit IgA, který je u lidí běžný, může znamenat zvýšené riziko vzniku CHOPN. „Pokud je nám známo, žádné velké epidemiologické studie dosud nevyhodnotily, zda deficit IgA je spojen se zvýšeným rizikem CHOPN, „napsal Richmond. „Nicméně pacienti s geneticky podmíněným deficitem IgA mají normální nebo dokonce zvýšené hladiny IgM, které mohou kompenzovat nedostatek sekreční IgA v dolních cestách dýchacích,“ dodal.

Převzato a zkráceno z MedPage TodayCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky