Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Téměř každému třetímu nádoru prsu by se dalo zabránit

foto: shutterstock.com

Téměř každému třetímu nádoru prsu by se dalo zabránit

Medical Tribune 12/2016
23.06.2016 09:09
Zdroj: Medical Tribune
Autor: cin
Podle nových poznatků by se téměř jedné třetině karcinomů prsu u bílých Američanek dalo předejít osvojením si zdravého životního stylu. Uvedla to Paige Maasová z amerického National Cancer Institute, hlavní autorka studie zveřejněné v JAMA Oncology.

Mezi modifikovatelné rizikové faktory pro vznik karcinomu prsu patří postmenopauzální obezita, hormonální substituční terapie (estrogen s progesteronem) a konzumace alkoholu.

Nemodifikovatelné rizikové faktory, které byly hodnoceny v rámci této studie, zahrnují rodinnou anamnézu nádoru prsu, věk při první menstruaci a věk menopauzy, parita, denzita prsu, atypické hyperplazie a jednonukleotidové polymorfismy (SNP; genetické markery spojené s rizikem).

Aby mohli predikovat absolutní riziko vzniku invazivního karcinomu prsu, investigátoři vyvinuli model, který inkorporoval 92 jednonukleotidových polymorfismů a epidemiologické prvky (rodinná anamnéza, antropometrické charakteristiky a menstruační, reprodukční a lifestylové faktory).

Po zahrnutí všech těchto rizikových faktorů se průměrná hodnota absolutního rizika pohybovala od 4,4 % do 23,5 %. Pro 30-leté ženy činilo průměrné kumulativní riziko vzniku karcinomu prsu ve věku 80 let zhruba 11,3 procent.

Zjistilo se, že ženy, které sice v důsledku neovlivnitelných faktorů vykazují nejvyšší riziko, avšak mají nízký index tělesné hmotnosti (BMI), nekonzumují alkohol, nekouří a neužívají substituční hormonální terapii, mají výsledné riziko srovnatelné s průměrem v obecné populaci.

Autoři odhadují, že téměř každému třetímu případu nádoru prsu by bylo možné zabránit, pokud by byly maximálně využity ovlivnitelné rizikové faktory.

Laila Samiianová z Section of Breast Surgery při University of Florida College of Medicine, Jacksonville, ve svém komentáři pro NEJM Journal Watch vyčetla studii řadu limitací např. neúplná data k SNP, nezachycení rozdílných rizik u konvenční estrogenové hormonální terapie a u kombinované estrogen-progestinové terapie; nedostatek dat u atypické hyperplazie a kojení.

„Nicméně je povzbudivé vidět, v jak velké míře může být riziko sníženo tím, že se udržuje svalová hmota a omezuje konzumace alkoholu,“ uvedla Samiianová. Poznamenala také, že v rámci redukce rizika nádoru prsu je podle ní třeba individuálního přístupu k možnosti vysazení či omezení estrogen-progestinové terapie. Požaduje ovšem validaci výsledků studie, než se přikročí ke změnám v klinické praxi nebo v screeningových doporučeních.

Zdroj: Maas P et al. Breast cancer risk from modifiable and nonmodifiable risk factors among white women in the United States. JAMA Oncol 2016 May 26Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky