Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 27. květen 2020 | Svátek má Valdemar
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Turistika za léčbou kmenovými buňkami

foto: JupiterImages

Turistika za léčbou kmenovými buňkami

12.07.2016 07:24
Zdroj: NEJM
Autor: cin
Autoři práce, kterou uveřejnil The New England Journal of Medicine, připomínají, že léčba kmenovými buňkami může vést k vzniku nádorů a v žádném případě není všespásná, jak se mnozí domnívají.

Řada komerčních klinik nabízí v laickém tisku po celém světě terapii kmenovými buňkami, aniž by tato byla jakkoli regulována. Tým lékařů z Brigham and Women’s Hospital v americkém Bostonu se proto rozhodl v odborném časopise The New England Journal of Medicine upozornit na závažné komplikace, jež mohou u této léčby nastat.

Jde o případ 66-letého muže, kterému byly intratekálně aplikovány kmenové buňky v rámci léčby reziduálních deficitů po ischemické cévní mozkové příhodě na komerčních klinikách v Číně, Argentině a v Mexiku. Nebyly mu podávány imunosupresivní léky.

Infúze obsahovaly mesenchymální, embryonální a fetální nervové kmenové buňky. Po nich se následně rozvinuly progresivní bolesti dolní části zad, paraplegie, inkontinence moči. Vyšetřením magnetickou rezonancí byla odhalena léze torakální míchy a tekálního vaku.

Neuropatologická analýza biopsie odebrané z léze prokázala primitivní neoplazii s gliální diferenciací a silnou proliferační aktivitou. Na základě histopatologického zkoumání se zdá, že tato proliferativní léze vychází z intratekálně aplikovaných exogenních kmenových buněk. Léze měla některé funkce, které se překrývaly s maligními gliomy (jaderné atypie, vysoký index proliferace, gliální diferenciace a cévní proliferace), ale nevykazovala jiné vlastnosti typické pro karcinom (s karcinomem spojené genetické aberace). Ačkoli tedy léze mohla být považována za novotvar, vědci ji neuměli zařadit do žádné z kategorií dříve popsaných nádorů.

Radiační léčba vedla ke snížení bolesti zad, zlepšení pohyblivosti pravé nohy a redukci objemu léze na MRI.

Embryonální a další kmenové buňky mají kancerogenní potenciál. Animální studie prokázaly, že injikované embryonální kmenové buňky tvoří v myších teratomy a nervové kmenové buňky se mohou transformovat do zhoubných gliomů. Kromě toho, rychle se dělící populace buněk v kultuře mohou získat mutace, které predisponují k maligní transformaci.

Tento a jiné další případy, kdy došlo u pacientů k vzniku nádorů v rámci turistiky za léčbou kmenovými buňkami, ilustrují mimořádně závažné komplikace spojené s aplikací proliferujících se kmenových buněk.

Existují již klinické studie, kdy se investigátoři pokoušeli snížit karcinogenní riziko kmenových buněk prostřednictvím kontrolovaných infúzí pluripotentních kmenových buněk, nebo před jejich aplikací provedli diferenciaci kmenových buněk in vitro v postmitotický fenotyp.

Neregulovaný komerční průmysl kmenových buněk nenese jen riziko poškození pacienta, ale také podrývá výzkum terapie kmenovými buňkami v klinických studiích. Tento případ rovněž podporuje argumenty pro kontrolu těchto komerčních klinik a zvýšení edukace pacientů, pokud jde o rizika takové turistiky za léčbou kmenovými buňkami.

Autoři z Brigham and Women’s Hospital : Daniel Cagney, Vamsidhar Chavakula, Indira Guleria, Ayal Aizer, Keith L. Ligon, John H. Chi

This letter was published on June 22, 2016, at NEJM.org.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky