Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 28. únor 2020 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Američtí pediatři: Jak postupovat u „odmítačů“ očkování?

foto: JupiterImages

Američtí pediatři: Jak postupovat u „odmítačů“ očkování?

22.11.2016 09:33
Zdroj: MT
Autor: cin
V USA vydali doporučení pro pediatry, jak postupovat u „odmítačů“ očkování. Přehledová studie týmu Hough-Telforda v recentním vydání časopisu Pediatrics hodnotí konsekvence odmítavého postoje rodičů k vakcinaci v průzkumu mezi americkými pediatry.

Vědci zjistili, že prevalence hlášení o zamítnutí vakcinace rodičem se v pediatrické praxi zvýšila z 74,5 % v roce 2006 na 87,0 % v roce 2013.

Tři čtvrtiny lékařů hlásily zpoždění vakcinace, neboť rodiče argumentovali dyskomfortem u jejich dětí nebo měli obavy z poškození imunitního systému dítěte. Procentuální podíl pediatrů, kteří uvedli, že vyřazují z registrace rodiny, které odmítají vakcínaci, se zvýšil z 6,1 % v roce 2006 na 11,7 % v roce 2013. Tato data ukazují, že tento problém se neustále zhoršuje. Klinická zpráva Edwardsové a Hackellové poskytuje návod, jak by lékaři mohli pomoci tento nepříznivý trend zvrátit.

AAP již souhlasí s vyřazením „odmítačů“. Ale jen v krajním případě

American Academy of Pediatrics (AAP) je nyní toho názoru, že pediatři mohou rodinu kvůli odmítnutí vakcínace vyřadit z registrace, ovšem ale jen v krajním případě.

"Rozhodnutí o vyřazení rodiny, která nadále odmítá očkování, nepatří k těm, které lze učinit lehce, a nemělo by být provedeno, aniž by se posoudily a respektovaly stanoviska a důvody rodičů," napsaly Kathryn M. Edwardsová a Jesse M. Hackellová z výborů AAP - Committee on Infectious Diseases a Committee on Practice and Ambulatory Medicine. "Nicméně pediatr může individuálně zvážit vyřazení rodiny, která odmítá očkování, jako akceptovatelnou variantu řešení. Ve všech praxích je v této otázce důležitá konzistence, transparentnost a otevřenost."

Předchozí politika AAP byla namířena proti vyřazování těchto rodin z evidence, ale podle autorek rostoucí počet zamítnutí vakcinace a frustrace klinických lékařů vedly ke změně v postoji AAP.

Edwardsová a Hackellová však zdůrazňují, že vzhledem k tomu, že pediatři jsou v diskusi s rodinami na téma vakcínace často jedinými partnery s lékařským vzděláním, mají povinnost poskytnout váhajícím rodičům veškeré vědecky podložené informace.

"Pediatři čelí obavám starostlivých rodičů ...a měli by být připraveni podpořit a obhájit vědeckými důkazy současné očkovací schéma, zmínit rozsáhlé testování každé vakcíny před a po udělení licence, připomínat závažnost onemocnění, jimž bude očkováním zabráněno, odpovídat na otázky rodičů, které vyvolávají jejich obavy, a zdůrazňovat, že právě kojencům a dětem hrozí největší rizika onemocnění, "napsaly autorky.

Měli by také poukázat na to, že současný vakcínační kalendář je jediným doporučeným harmonogramem amerického úřadu Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a AAP.

Strategie co nejmenší bolestivosti při očkování

Nicméně pediatři musí řešit obavy a pochybnosti rodičů se vší vážností. Například v případě vakcíny proti humánnímu papillomaviru (HPV), jsou rodiče často znepokojeni nejen nežádoucími účinky, ale také potenciální možností vyvolání předčasné sexuální aktivity. "Ujišťování, že vakcína je bezpečná a že neexistuje žádný důkaz o zvýšení sexuální aktivity, může rozptýlit obavy rodičů z vakcinace proti HPV," napsaly.

Pokud jde o faktor bolesti a dyskomfortu, Edwardsová a Hackellová doporučují strategie redukce bolesti jako je například rychlá aplikace vakcíny bez aspirace, kdy je dítě drženo ve vzpřímené poloze, nejbolestivější vakcína se aplikuje jako poslední a uplatňuje se taktilní stimulace. K jiným přístupům zmírnění bolesti patří například aplikace v průběhu kojení, podání sladkosti nebo aplikace lokálního anestetika, dále různé rozptylovací techniky (třeba větrníky, cvičení hlubokého dýchání, hračky). Autorky také poznamenaly, že rodiče jsou často více ovlivněni anekdotami a různými osobními příběhy týkajícími se bezpečnosti a účinnosti vakcín než klinickými daty, a proto je třeba tomu přizpůsobit rozhovor.

Eliminace nemedicinských výjimek

Pediatři by měli být připraveni strávit i relativně velké množství času poskytováním informací o vakcíně. Edwardsová a Hackellová citují studii z roku 2011, kde Kempe uvedl, že 53 % lékařů stráví diskutováním o vakcínaci s rodičem 10 až 19 minut a 8 % pediatrů tomu věnuje nejméně 20 minut.

V souvisejícím prohlášení rovněž zveřejněném online 29.srpna v časopise Pediatrics vyzývá AAP k ukončení výjimek pro imunizaci z nemedicinských důvodů (např. náboženské či osobní)." AAP považuje nemedicinské výjimky v povinném očkování školáků za nevhodné pro jednotlivce, pro veřejné zdraví i z etických důvodů a trvá na jejich eliminací," stojí v prohlášení.

Vybrané aspekty doporučení AAP

* Státy, které umožňují odmítnutí vakcínace např. z filozofických důvodů, mají procentuálně vyšší podíl neočkovaných dětí ve srovnání se státy, které omezují výjimky z vakcinace pouze na náboženské důvody

* Žádná data nepodporují ani nevyvracejí účinnost návštěv lékaře nebo vzdělávacích modulů u rodičů, kteří od počátku odmítají očkování pro své děti.

* Současné klinické informace podporují přijetí zákonů, které eliminují všechny nemedicinské výjimky pro očkování dětí – tuto pozici nyní zastává American Medical Association. Obavy rodičů týkající se očkovacích látek by měly být konkrétně řešeny. Co se týče očkovacích přípravků, žádná z jednorázově aplikovaných vakcín pro kojence v současné době neobsahuje rtuť. Hliník je adjuvans v některých vakcínách, jenž je nutný ke stimulaci adekvátní imunitní odpověď, a nebylo prokázáno, že toto aditivum je škodlivé.

* I když se počet doporučených vakcín pro děti postupem času zvýšil, celkový počet proteinů a polysacharidů obsažených v těchto vakcínách se výrazně snížil, od přibližně 3041 v roce 1980 na 123 až 126 v roce 2000.

* Bariérou pro efektivní komunikaci s rodinami, které odmítají vakcínaci, je čas. Výzkum zjistil, že čas, který lékař stráví s těmito rodinami se prodlužuje, a to může vést ke snížení pracovní spokojenosti pediatrů.

* Kromě toho, váhání a odkládání vakcínace vede celkově k častějším návštěvám lékaře.

* Příběhy osobní zkušenosti s očkovanými dětmi jsou pravděpodobně účinnější pro rozhodování váhajících rodičů ve srovnání s odbornými daty o vakcinách.

* Taktika záměrného odkládání vakcínace se důrazně zamítá.

* Nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti hrozeb vyřazení kvůli odmítnutí vakcinace. Tato taktika je zatížena etickými problémy a mělo by se k ní přstoupit jen v krajním případě. Jakékoli vyřazované rodině by měly být poskytnuty informace o jiných lékařích a informace o termínech, jež je třeba v naléhavých případech dodržovat.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky