Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 02. prosinec 2020 | Svátek má Blanka
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Spojitost mezi kofeinem v těhotenství a IQ potomka

ilustrační foto: JupiterImages

Spojitost mezi kofeinem v těhotenství a IQ potomka

11.12.2016 18:33
Zdroj: MT
Autor: jv
Devítičlenný tým francouzských odborníků, v jejichž čele stál Cédric Galéra (univerzitní pracoviště Bordeaux, Villejuif a Paris, vč. Sorbonne Paris Center), zkoumal vliv vystavení kofeinu prenatálně na IQ dítěte ve věku pět a půl roku. Výsledky této kohortové studie byly publikovány v jednom z listopadových čísel lékařského časopisu Biological Psychiatry.

Důkazy z animálních studií naznačují, že kofein u matek během těhotenství má škodlivé účinky na následný vývoj mozku u potomka. Nicméně údaje o lidech v této oblasti jsou omezené. Cílem této studie bylo tedy posoudit, zda kofein u žen během těhotenství je spojen se zhoršeným kognitivním vývojem u potomka ve věku pět a půl roku.

Bylo provedeno modelování na základě mnoha odchylek s využitím údajů o 1 083 párech matek a dětí z populační porodní kohorty ve Francii sledované od těhotenství do věku dětí pět a půl roku. Měření zahrnula posouzení příjmu kofeinu matkami během těhotenství, IQ dětí ve věku pět a půl roku a individuální a rodinné charakteristiky.

Vystavení kofeinu prenatálně bylo ve vzorku žen časté (91 procent), ve dvanácti procentech se jednalo o příjem kofeinu 200 mg a více/den. Mnohoproměnné modelování ukázalo významný negativní vztah mezi spotřebou kofeinu a IQ dětí ve věku pět a půl roku. Obzvláště u matek konzumujících 200 mg a více kofeinu/den bylo pravděpodobnější, že jejich děti budou mít hraniční nebo nižší IQ v porovnání s dětmi matek, které konzumovaly méně než 100 mg kofeinu/ den (13,5 vs. 7,3 procenta, OR = 2,30; 95% CI 1,13–4,69).

Autoři závěrem konstatují, že našli spojitost mezi kofeinem během těhotenství a zhoršeným kognitivním vývojem u potomka. Výsledek souhlasí s údaji z animálních studií. Je nutné realizovat více epidemiologického a biologicky podloženého výzkumu k rozhodnutí, zda je tato spojitost kauzální. Tento nález poukazuje na to, že konzervativní vodítka, týkající se maximální doporučené spotřeby kofeinu v těhotenství (tj. 200 mg/den), by měla být dodržována.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky