Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ministerstvo odmítá spekulace, že zákon o univerzitních nemocnicích otevírá cestu k prodeji majetku nemocnic

Ministerstvo odmítá spekulace, že zákon o univerzitních nemocnicích otevírá cestu k prodeji majetku nemocnic

16.02.2017 17:42
Zdroj: MZ ČR
Autor: TZ
Ministerstvo zdravotnictví předalo v úterý k rukám Legislativní rady vlády návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Zdůrazňujeme, že informace některých médií, že toto zákonné opatření otevírá cestu k prodeji majetku dotčených nemocnic, se nezakládají na pravdě.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Názor redakce nemusí být shodný s vyjádřením autora. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

„Rozhodně odmítám, že by šlo o strategii vedoucí kprodeji majetku nemocnic, sničím takovým nepočítáme. Zákon má za cíl pravý opak, a totiž zabránit tomu, aby privatizace nemocnic ohrozila dostupnost a kvalitu zdravotních služeb pro občany naší země ve všech lékařských oborech. Návrh zákona je voblasti prodeje nemovitostí stejně přísný jako stávající úprava. Zde opravdu nedochází kžádnému zmírnění,“ odmítá dezinformace ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Cílem návrhu zákona jako takového je zachování páteřní sítě nemocnic, které poskytují kvalitní zdravotní péči ve všech potřebných oborech a nikoliv jen vtěch lukrativních, jak je tomu uněkterých soukromých zařízení. Zároveň chce návrh zajistit, aby mohly lékařské fakulty připravovat nové generace lékařů a měly vliv na chod těchto vybraných nemocnic. Vzákoně se tak řeší i problematická místa spolupráce mezi univerzitami, resp. jejími lékařskými fakultami, abudoucími univerzitními nemocnicemi v oblasti výuky, vědy a výzkumu. „Pro ministerstvo je hlavní, aby se opustil dnes už přežitý status státní příspěvkové organizace a přešlo se na nový model správy a transparentního hospodaření organizace, která by odpovídala velikosti a úkolům dnešních fakultních nemocnic,“ říká ministr Miloslav Ludvík.
Univerzitní nemocnice by podle ministra zdravotnictví měly mít také snadnější řízení a větší ekonomickou svobodu z pohledu zákonné regulace, zároveň by ale měly být pod dohledem rady složené jak ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, tak Ministerstva financí, konkrétní spolupracující univerzity i samotných zaměstnanců zdravotnického zařízení. Toto se týká také majetkových úkonů, což ve své podstatě znamená zvýšenou kontrolu nad těmito úkony ze strany státu, protože kzáměru rady univerzitní nemocnice se vyjadřují i obě zmíněná ministerstva, a zhlediska prodeje nemovitostí tedy nedochází kžádnému zmírnění oproti stávající platné úpravě.
tisková zpráva MZ ČR


Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky