Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Český registr dárců posouvá věkové hranice pro vstup

zdroj: registr dárců kostní dřeně

Český registr dárců posouvá věkové hranice pro vstup

16.02.2017 23:28
Zdroj: MT
Autor: kol
Díky nový pravidlům přibylo do Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM za necelé dva měsíce již 140 nových dárců ve věku 35-40 let. Těmto potenciálních zachránců nemocných s poruchami krvetvorby byla kvůli věku nad 35 let dosud možnost dárcovství odepřena.

Co do počtu dárců kostní dřeně si Česká republika v porovnání se zahraničím nestojí špatně. Jedno procento registrovaných obyvatel ji řadí ke světovému průměru. „Ovšem na to, abychom svými dárci pokryli potřebu transplantací, to nestačí. Nejedná se o žádný tragický nedostatek, ale dárce v registru, stejně jako dárce krve, je nutné neustále doplňovat. Navíc na rozdíl od krevních skupin, kde jde o osm základních variant, najít vhodného dárce krvetvorných buněk je podstatně těžší. Hledá se shoda v HLA systému, který je značně variabilní, a to ideálně v deseti znacích,“ vysvětluje pro MT koordinátorka Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM Bc. Gabriela Hošková.

Celkem loni do Registru vstoupilo 1864 nových dárců. Na tomto úspěchu se podílel také Nadační fond Kapka naděje, který se rozhodl rozšířit své aktivity v oblasti léčby zhoubných onemocnění krvetvorby. Jejím prostřednictvím se na podpoře registru podílí společnost Shell Czech Republic a.s., a to pravidelnými příspěvky, ze kterých jsou spolufinancována vstupní vyšetření nových potenciálních dárců kostní dřeně, která neproplácí zdravotní pojišťovny a Registr je musí hradit ze svých zdrojů nebo z darů sponzorů. I díky jejich podpoře bylo možno posunout věkovou hranici pro vstup potenciálních dárců z 35 na 40 let věku, ke kterému se rozhodl Registr po zralé úvaze a v souladu se zkušenostmi ze světových registrů.

„V současnosti mohou do registru vstupovat zájemci v rozmezí 18-40 let. Samotný nábor a propagaci stále cílíme především na mladou generaci, ovšem chceme dát také šanci zájemcům ve zralejším věku. Právě v této skupině se najde mnoho zdravých lidí, kteří mohou zachránit lidský život a pomoci tak pacientům, jejíchž často jedinou nadějí na přežití je transplantace kostní dřeně. I nadále pak platí, že v Registru potenciální dárce zůstává aktivní pro vyhledávání až do 55 let. Veškeré věkové hranice, ať spodní nebo horní, korespondují se světovými registry,“ dodává koordinátorka.

Posunu horní věkové hranice pro vstup z 35 na 40 let potěšil nejen zaměstnance transfuzní stanice VFN, ale především zájemce o vstup. „V minulosti jsme bohužel museli často odmítat zájemce, především muže, kteří nesplňovali věkové omezení. Bohužel se většinou k tomuto významnému rozhodnutí dopracovali později, a byť byli zdraví a po všech stránkách vyhovovali, museli jsme je poslat domů. Teď jsme zaznamenali zvýšený zájem o registraci, což je velmi nadějné pro všechny nemocné. Myslím, že je to krok správným směrem,“ doplňuje vrchní sestra transfuzního oddělení VFN Mgr. Ilona Drdová.

Úspěchy stojí i na mezinárodní spolupráci

Český registr ročně vyhledá dárce pro zhruba 150 nových českých pacientů, z nichž dvě třetiny podstoupí i samotnou transplantaci. Někteří pacienti jsou transplantováni štěpem krvetvorných buněk od příbuzného dárce. Bohužel pro malou část pacientů se vhodného dárce nedaří najít nikde na světě. „Bez mezinárodní spolupráce by transplantace krvetvorných buněk nebyly dostupné pro spoustu pacientů. Více než polovina všech transplantací na světě probíhá přes hranice. Pro naše pacienty je dokonce více než 60 procent dárců z partnerských registrů,“ připomíná koordinátorka.

Jen v roce 2016 bylo v českém registru zpracováno přes 20 tisíc žádostí o vyhledání dárce ze zahraničních registrů. „Jsme součástí celosvětové organizace World Marrow Donor Association a dárce vyhledáváme prostřednictvím mezinárodního registru, jsme v on-line spojení s více než třiceti registry, zejména těmi největšími v USA a Německu,“ říká Hošková s tím, že všichni dárci podepisují informovaný souhlas, jehož součástí je také to, že jsou ochotni pomoci jakémukoli pacientovi na světě.

Jak upřesňuje vedoucí registru Mgr. Marie Kuříková, začátkem listopadu 2016 získal český registr prestižní mezinárodní akreditaci od World Marrow Donor Association, která potvrzuje dobrou kvalitu jeho práce. Akreditace pokrývá celou škálu činností od vyhledávání vhodného dárce, péče o dárce během a po odběru i další související činnosti. Týká se také spolupráce s odběrovým centrem, Bankou pupečníkové krve a koordinace odběrů pro transplantační centra. Akreditace je také zárukou pro zahraniční partnery, že Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM zajistí výběr vhodného dárce a odebrání kvalitního štěpu krvetvorných buněk, a zároveň, že je toto pracoviště na úrovni těch nejlepších na světě.

Ačkoli zájem registru o nové dárce je obrovský, spousta zájemců o vstup do něho musí být odmítnuta kvůli zdravotnímu stavu. Registr je totiž mimo jiné zodpovědný i za ochranu zdraví dobrovolného dárce, který nesmí být odběrem vystaven neúměrnému riziku. Případné komplikace by totiž ohrozily nejen zdraví dárce, ale i život pacienta, který na štěp čeká.

kolCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky