Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 01. červen 2020 | Svátek má Laura
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mediteránní dieta zpomaluje stárnutí mozku

středomořská strava, foto: shutterstock.com

Mediteránní dieta zpomaluje stárnutí mozku

17.02.2017 09:02
Zdroj: NEJM Journal Watch
Autor: cin
Preference středomořské diety může mít protektivní účinek při atrofii mozku u starších osob, míní Jennifer Rose V. Molanová z University of Cincinnati, jež komentovala výzkum vlivu středomořské diety na strukturální změny mozku spojené se stárnutím.

Vědci zkoumali vliv středomořské diety na strukturální změny mozku spojené se stárnutím v kohortě 1091 dospělých bez přítomnosti demence. Míra adherence k mediteránní dietě byla stanovena pomocí skóre v dotazníkovém šetření provedeného u účastníků ve věku zhruba 70 let. Celkový objem mozku i šedé hmoty mozkové a tloušťka kortexu byly určovány pomocí zobrazování magnetickou rezonancí (MRI) provedeném v odstupu 3 a 6 let od vstupu do studie.

Premorbidní inteligence a kognitivní výkonnost na počátku studie byly obdobné jak u skupiny s vysokou adherencí, tak u skupiny s nízkou adherencí (celkově průměrné skóre Mini-Mental State Examination činilo 28,9).

Po třech letech se po vyšetření MRI ukázalo, že účastníci s vysokou adherencí mají vyšší koncentraci apolipoproteinu E ℇ4 (lidé, kteří jsou nositeli ε4 alely, mají významně vyšší riziko vzniku AD v mladším věku – pozn.red.), větší celkový objem mozku (997,52 ml oproti 981,85 ml) a větší objem šedé hmoty než participanti ve skupině s nízkou adherencí.

Po šesti letech dle vyšetření MRI vykázali více šedé hmoty a navíc i větší tloušťku kortexu než participanti s nízkou adherencí.

Nízká adherence k mediteránní dietě byla ve srovnání s vysokou adherencí spojena s výrazně větším poklesem v celkovém objemu mozku po adjustaci vzhledem k věku, pohlaví, indexu tělesné hmotnosti, komorbiditám, vzdělání, intelektuálním schopnostem, kognitivní výkonnosti a přítomnosti apolipoproteinu E ℇ4. Konzumace masa a ryb nebyla spojena se strukturálními změnami mozku.


Komentář
„Tato longitudinální data potvrzují význam změn v životním stylu v podpoře zdraví mozku. Preference středomořské diety může mít protektivní účinek při atrofii mozku u starších osob, ale při konzultaci s lékařem by se nemělo zapomenout ani na ostatní lifestylové změny, jako je např. cvičení,“ komentovala Jennifer Rose V. Molanová z University of Cincinnati pro časopis NEJM Journal Watch.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky