Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Chci pracovat ve vlastní s.r.o. Jak na to?

JUDr. Ondřej Dostál

Chci pracovat ve vlastní s.r.o. Jak na to?

27.02.2017 18:21
Zdroj: PwC Legal
Autor: JUDr. Ondřej Dostál
Zubní lékař by chtěl transformovat svůj zaměstnanecký poměr do své s.r.o. a nadále pracovat v prostorách a s vybavením společnosti, u které je dosud zaměstnán. Krajský úřad mu však tento převod zamítl. Jak by mohl tuto situaci řešit, mu radí JUDr. Ondřej Dostál z advokátní kanceláře PwC Legal.

Dotaz: Jsem zubař a pracuji jako zaměstnanec jedné nejmenované s.r.o. v Praze. Bokem mám vlastní s.r.o. na nemedicínské podnikání (doprava). Rád bych svou zubařinu též převedl pod mé s.r.o. Společnost, u které jsem v tuto chvíli zaměstnán, souhlasí s fakturací, bohužel jsem nepochodil na krajském úřadě. Bylo mi řečeno, že firma ve firmě není možná a buď budu dále zaměstnaný, nebo musím mít vlastní praxi. Není možné, abych jako právnický subjekt vykonával praxi u jiného právnického subjektu. Prosím o radu, zda mam vůbec nějakou šanci transformovat svůj zaměstnanecký poměr do své s.r.o. a nadále pracovat v prostorách a s vybavením nejmenované společnosti, u které jsem v tuto chvíli zaměstnán.

Odpovídá JUDr. Ondřej Dostál, specialista na zdravotnické právomezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Zákon neurčuje direktivně, jak si zorganizovat zdravotnický podnik nebo spolupráci více podniků. Jde do velké míry o vaše podnikatelské rozhodnutí, případně dohodu s Vašimi partnery a zákazníky, podle toho je třeba nalézt řešení smysluplné právně, daňově i obchodně. To by se odvíjelo například od toho, zda se chcete zaměřit na pacienty-samoplátce či na služby hrazené zdravotními pojišťovnami, jak finančně náročné přístroje a prostorové vybavení pro svůj záměr potřebujete, atd. Tady a teď popíšu alespoň některé aspekty zákonného rámce, do kterého se musíte se svým podnikatelským záměrem vejít.

Zaprvé, poskytovat zdravotní služby může pouze registrovaný poskytovatel. Registrace probíhá u krajského úřadu, musíte doložit zejména splnění věcného, technického a personálního zajištění, jakož i další podmínky, které lze najít v zákoně 372/2011 Sb. za § 11 a v prováděcích vyhláškách, nebo Vás o nich poučí na krajském úřadě. Při splnění těchto podmínek je na registraci nárok, stanete se "poskytovatelem zdravotních služeb" (dále PZS) a budete moci svým jménem a na svůj účet poskytovat zdravotní služby, podobně jako živnostník může poskytovat služby na základě živnostenského oprávnění. Pozor, tento registrovaný subjekt, který se do roku 2012 nazýval "nestátní zdravotnické zařízení", se podle nové terminologie nazývá "poskytovatel zdravotních služeb"; pod pojmem "zdravotnické zařízení" se po novele rozumí "prostory určené pro poskytování zdravotních služeb". Takže jeden poskytovatel může vlastnit klidně i víc zdravotnických zařízení (např. ordinací), poskytovatel si zdravotnické zařízení může i najmout.

Pokud již nechcete být zaměstnancem, ale pracovat "na sebe", zákon nebrání tomu, abyste rozšířil činnost své stávající společnosti s ručením omezeným o registraci poskytovatele zdravotních služeb. Vaše společnost bude ovšem muset doložit, že splňuje všechny podmínky zákona 372/2011 Sb., zejména personální zajištění a ustanovení odborného zástupce podle § 14 zákona (kterým byste byl patrně Vy sám, disponujete-li příslušnou kvalifikací k samostatnému výkonu povolání), dále věcné a technické vybavení. To si můžete buďto zakoupit, nebo pronajmout. Jakmile tyto a další podmínky § 16 a násl. zákona doložíte krajskému úřadu a ten o registraci kladně rozhodne, můžete začít s podnikáním. Další kroky byste musel učinit, pokud byste stál o uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky