Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 22. září 2017 | Svátek má Darina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Ceramidy jako nadějný prediktor kardiovaskulárního rizika

Foto: Shutterstock

Ceramidy jako nadějný prediktor kardiovaskulárního rizika

17.03.2017 09:13
Zdroj: MT
Autor: red
Skórovací systém založený na koncentraci čtyř různých ceramidů v plazmě má vysokou prediktivní hodnotu pro určení rizika závažných kardiovaskulárních příhod. Vyplývá o to ze studie zveřejněné na letošním zasedání American College of Cardiology ve Washingtonu.

Bylo do ní zařazeno 499 pacientů, u nichž byla indikována koronární angiografie. Nemocní byli poté přibližně osm let sledováni z hlediska výskytu infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, nutnosti revaskularizace či mortality. „Vysoké ceramidové skóre předpovídalo závažné příhody bez ohledu na přítomnost ischemické choroby srdeční a koncentraci LDL cholesterolu,“ uvedl jeden z autorů studie Jeffrey W. Meeusen z Mayo Clinic v americkém Rochesteru a dodal: „I když má pacient věnčité tepny dobře průchodné, je při vysokém ceramidovém skóre jeho riziko infarktu myokardu nebo iktu srovnatelné s nemocným, u něhož je již potvrzena ischemická choroba srdeční.“

U pacientů s LDL cholesterolem pod 2,6 mmol/l hodnoty ceramidů v plazmě správně predikovaly o mnoho větší incidenci závažných příhod, než by se dalo předpokládat na základě jiných skórovacích systémů. Pokud ceramidové skóre vykazovalo hodnotu alespoň 10 (na 12tibodové škále), dosáhl u těchto nemocných výskyt nežádoucích událostí 16,7 procent. U pacientů s LDL cholesterolem nad 2,6 mmol/l a ceramidovým skóre 10 a více se závažné kardiovaskulární příhody vyskytly „jen“ u 6,6 procent.

„Správné vyhodnocení koncentrace ceramidů může odlišit ty pacienty, kteří sice nejsou bezprostředně ohroženi, ale je u nich na místě proaktivní přístup k prevenci, například terapie statiny,“ řekl J. W. Meeusen.

Ceramidy jsou lipidy nacházející se v cytoplasmě a buněčné membráně, jde o sloučeniny sfingosinu s mastnou kyselinou. Představují základní stavební součást sfingolipidů.Copyright © 2000-2017 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky