Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 10. červenec 2020 | Svátek má Libuše a Amálie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kompetence k zajištění intraoseálního vstupu do cévního řečiště

Foto: Shutterstock

Kompetence k zajištění intraoseálního vstupu do cévního řečiště

04.04.2017 14:58
Zdroj: PwC Legal
Autor: Vendula Mezeiová
Podle vyhlášky může intraoseální vstup do cévního řečiště zajišťovat zdravotnický záchranář. Má tuto kompetenci i všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní péči?

Dotaz: Mám dotaz ohledně kompetencí k zajištění intraoseálního vstupu do cévního řečiště. Podle vyhlášky 55/2011 §17 může na indikaci lékaře zajišťovat intraoseální vstup zdravotnický záchranář. Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí sestra pro intenzivní péči nemá v §55 tento výkon ve svých kompetencích uveden. V bodě (2) však stojí: "V rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči a neodkladnou diagnosticko-léčebnou péči podle § 17." Může tedy sestra se specializací v intenzivní péči (např. s ARIPem) v případě, že bude členem posádky ZZS zajistit na indikaci lékaře intraoseální přístup do cévního řečiště pacienta?

Odpovídá Vendula Mezeiová z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Správně uvádíte, že dle § 55 odst. 2 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků smí sestra pro intenzivní péči poskytovat určité úkony dle § 17 této vyhlášky. Na základě tohoto odkazu se § 17 stává pro sestru pro intenzivní péči speciálním ustanovením vůči § 55, a tedy aplikuje se přednostně. Nutno je ovšem posoudit v jakém rozsahu. Ustanovení § 55 odst. 2 totiž na § 17 u sestry pro intenzivní péči odkazuje jen, má-li poskytovat:

  1. v přednemocniční neodkladné péči (včetně letecké záchranné služby);
  2. specifickou ošetřovatelskou péči nebo neodkladnou diagnosticko-léčebnou péči;

Podmínka přednemocniční neodkladné péče nevyvolává pochyby.

Nutno ovšem posoudit zda zajištění intraoseálního vstupu spadá do definice „specifická ošetřovatelská péče“ či „neodkladná diagnosticko-léčebná péče“.

Na základě gramatického výkladu ustanovení § 17 odst. 2 vyhlášky, kdy „bez odborného dohledu na základě indikace lékaře“ je možno vykonávat „činnosti při poskytování diagnostické a léčebné péče. Přitom zejména může…“ v písm. g) zajišťovat intraoseální vstup, lze dovodit, že zajištění intraoseálního vstupu je příkladem diagnostické a léčebné péče.

Z této intepretace vyplývá, že sestra pro intenzivní péči je bez odborného dohledu na základě indikace lékaře v přednemocniční neodkladné péči, včetně letecké záchranné služby, oprávněna zajišťovat intraoseální vstup.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky