Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 10. červenec 2020 | Svátek má Libuše a Amálie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jaké jsou podmínky pro otevření vlastní praxe v oboru rehabilitace?

Mgr. Petr Glogar

Jaké jsou podmínky pro otevření vlastní praxe v oboru rehabilitace?

10.04.2017 02:59
Zdroj: PwC Legal
Autor: Mgr. Petr Glogar
Kterými zákony se řídit, pokud chceme otevřít vlastní rehabilitační praxi? Na dotaz odpovídá advokátní kancelář PwC Legal.

Dotaz: Chystám se otevřít si svouvlastní praxi v oboru rehabilitace. Můžete mi prosím poradit, na které věci se zaměřit a dát si pozor? Byla jsem už na hygieně, ale mám z toho trochu smíšené pocity. Paní se na mě usmívala a řekla mi, že podle toho mého nákresu je vše v pořádku, ale ani se nepodívala na rozměry, povinné vybavení a já mám obavy, že začnu dělat stavební úpravy, vše se překope a poté mi někdo oznámí, že támhle to mělo být o pár cm jinak. Můžete mě odkázat na nějaké stránky, kde bude vše rozepsáno tak, abych měla jistotu toho, že budu ve finále splňovat veškeré podmínky?

Odpovídá Mgr. Petr Glogar - seniorní advokát mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

K dalším zákonným podmínkám pro udělení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb je k žádosti doložit dle §18 odst.2 zák. č.372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování i doklad o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, doklad o bezúhonnosti, seznam zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, a to v rozsahu požadavků na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, prohlášení, že zdravotnické zařízení je pro poskytování zdravotních služeb technicky a věcně vybaveno podle tohoto zákona, rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení vydané orgánem ochrany veřejného zdraví a provozní řád, doklad, z něhož vyplývá oprávnění žadatele užívat prostory k poskytování zdravotních služeb, doklad prokazující povolení k pobytu na území České republiky a prohlášení, že u žadatele netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17 písm. a) až c) a písemný souhlas předběžného insolvenčního správce nebo insolvenčního správce.

Neposledně bude také nutné splnit obecné požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, zejména dle vyhlášky č.92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky