Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 03. červenec 2020 | Svátek má Radomír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jak se chodí po červeném koberci

Foto: bab

Jak se chodí po červeném koberci

Medical Tribune 07/2017
11.04.2017 10:30
Zdroj: MT
Autor: Barbora Bártová
Ve dnech 22. až 24. března se v jihofrancouzském Cannes konal již 22. kongres Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP), na kterém se sešlo na 3 500 účastníků.

Vše nasvědčuje tomu, že se z evropského kongresu stává událost celosvětového charakteru, což mimo jiné potvrzuje fakt, že v oboru nemocničního lékárenství dochází ke změnám k lepšímu. Odborníci se shodují, že je nejvyšší čas zastavit se a rozmyslet, jak se obor bude nadále vyvíjet. A moc v rukou nedrží nikdo jiný než…


Nemocniční lékárník – katalyzátor změny

Kongres s tímto tématem se letos konal v Palais des Festivals, budově, kde se každoročně koná světoznámý filmový festival. A nechyběl ani červený koberec, který – alespoň emocionálně – přenesl zdravotnické odborníky do světa filmových hvězd. Prezidentka EAHP Joan Peppardová ve své úvodní řeči pronesla slova o podobnosti těchto dvou povolání. Herec i lékárník promlouvají ke svým divákům – pacientům. Oba doufají, že jejich „představení“ bude mít pozitivní přesah i po konci filmu, hry či terapie, ať už je jejich snahou zprostředkovat divákovi umělecký zážitek, či zvýšit kvalitu pacientova života. Že právě taková snaha by měla být vždy středem našeho zájmu, zdůraznil také Cees Neef, ředitel EAHP pro vzdělávání, vědu a výzkum.


Novinky ze světa nemocničního lékárenství

Evropská asociace nemocničních lékárníků letos představila svůj projekt „evropské specializace“ se zkratkou CTF – Common Training Framework. Tato vzdělávací platforma si klade za cíl změnit a následně také sjednotit standardy specializace nemocničních farmaceutů v členských zemích. Portfolio projektu CTF se skládá ze čtyř hlavních oblastí se zaměřením na pacienta, léčiva a zdravotnické prostředky, řízení nemocniční lékárny a kompetence farmaceuta. V současné době program vyzývá členy EAHP, aby se spolupodíleli na konečném vývoji této platformy. Její spuštění je naplánováno v nejbližších měsících. Až dojde ke spuštění CTF, půjde o standardizaci 26 kompetencí. Samotná EAHP si slibuje žádoucí kvalitativní změny v uznatelných specializacích nemocničních lékárníků v rámci celé Evropy, koneckonců o její potřebě hovoří i prohlášení European Statement of Hospital Pharmacy.

Cena a dostupnost léčiv, to je problematika, která nepřestane být aktuální. A hovořilo se o ní i na kongresu EAHP. Inovace v oblasti výzkumu a vývoje léčiv je na miskách vah vyvažována hlediskem neustále se zvyšujících cen. Je však cena vždy srovnatelná s hodnotou, kterou léčivo poskytuje? Úvahy nad tímto tématem nastínila Suzanne Rose Hillová, ředitelka esenciálních léčiv při WHO. „Je to generická substituce, která je nástrojem vlastní kontroly trhu, dále revize referenční cenotvorby a farmakoekonomické studie, které spoluurčují konečnou cenu léčiva podle efektivity či přinášeného benefitu pro pacienta, tzv. cost‑effectiveness či cost‑benefit studie,“ řekla ve svém příspěvku. Tyto a jiné podněty se staly Světové zdravotnické organizaci předlohou k vytvoření Fóra pro spravedlivou cenotvorbu léčiv, založeného ve spolupráci s nizozemskou vládou v roce 2017.

Zástupci farmaceutických firem v průběhu kongresu EAHP 2017 připomněli návštěvníkům, že automatizovaná příprava léčiv a parenterální výživy je nezbytnou součástí fungování moderních pracovišť. Nejnovější technologie zahrnují robotické systémy, dvojitý systém kontroly pomocí vizualizace i gravimetrie, efektivní správu nespotřebovaných léčiv a vlastní systém čištění. Nezastavitelný technologický vývoj tak pomáhá zdravotnickým pracovníkům zaměřit se na to nejdůležitější – na pacienta a jeho potřeby.

Použijeme‑li znovu paralelu mezi herci a lékárníky, největší roli v budoucím vývoji oboru nemocničního, stejně jako veřejného lékárenství nebude hrát nikdo jiný než současní studenti farmacie, čehož si je vědoma i samotná EAHP. Ta po třech letech vzájemné spolupráce přichází s nabídkami stáží, které studentům přinesou mezinárodní zkušenosti. Do programu je nyní zahrnuto 19 lékárenských týmů v sedmi evropských zemích.

Příští rok se 23. kongres EAHP koná v druhém největším švédském městě Göteborgu. Už teď je připraven odborný program, který se bude zabývat ekonomickými restrikcemi týkajícími se životního cyklu léčiv a zvýšenou poptávkou po nich. EAHP tak neustále poukazuje na prostor pro změnu a inspiruje nemocniční lékárníky k plnému zapojení do budoucího vývoje jejich oboru.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky