Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 12. červenec 2020 | Svátek má Bořek
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

O současném stavu nemocničního lékárenství a chystaných změnách

Foto: MT

O současném stavu nemocničního lékárenství a chystaných změnách

Medical Tribune 07/2017
11.04.2017 21:26
Zdroj: MT
Autor: bab
PharmDr. Petr Horák je historicky prvním českým lékárníkem, který od roku 2012 aktivně působí ve výboru Evropské asociace nemocničních lékárníků. Začínal na pozici ředitele profesního rozvoje.

V současnosti vykonává funkci finančního ředitele a z titulu této funkce byl také předsedou organizačního výboru letošního kongresu EAHP, jenž se konal ve dnech 22. až 24. 3. ve francouzském Cannes. Redakci Medical Tribune v rozhovoru přiblížil své názory na současný stav oboru stejně jako jeho očekávaný vývoj.

Jako předseda organizačního výboru letošního kongresu jste musel být v centru všeho dění. Jak byste zhodnotil průběh akce?

Za sebe tvrdím, že kongres proběhl velmi dobře, a z odezvy účastníků cítím, že jak kolegové z vědeckého výboru, tak zaměstnanci EAHP odvedli výbornou práci. Přesná čísla ještě nejsou k dispozici, přesto vnímám, že šíře a hloubka témat odborného programu byly letos příznivě hodnoceny. Ostatně nabité sály v průběhu odborných sympozií, přednášek a workshopů to dokazují. Stejně tak i organizace kongresu vzhledem k jeho velikosti proběhla bez problémů, a to i přesto, že pro většinu zaměstnanců EAHP to byla jejich první zkušenost. EAHP se tak daří obstát ve značné konkurenci odborných akcí konaných v Evropě i mimo ni, jak prokazuje účast 3 500 návštěvníků pocházejících z celkem 85 zemí.

Další otázka souvisí s názvem samotného kongresu – Nemocniční lékárníci – katalyzátory změny. Na jaký směr vývoje, kterým se mají tyto změny ubírat, kladete největší důraz?

Centrem zájmu EAHP je samozřejmě pacient, jeho správná, bezpečná a také dostupná farmakoterapie. Jedním z našich cílů je, aby se pacientům dostalo kvalitní farmaceutické péče ve všech členských zemích EAHP. Název kongresu směřoval k tomu, abychom si všichni uvědomili, že pokrok na tomto poli je do značné míry v rukou nemocničních lékárníků, kteří ovšem musejí být schopni a ochotni tuto iniciativu převzít. EAHP se snaží podporovat veškeré aktivity, které vedou ke zlepšování péče poskytované pacientům. Před necelými třemi lety byly přijaty tzv. European Statements of Hospital Pharmacy, prohlášení, která popisují, jakou roli by v rámci multidisciplinární péče o pacienty měli nemocniční lékárníci plnit. EAHP nyní opakovaně pomocí svých průzkumů sleduje, jaké míry implementace dosahujeme v jednotlivých oblastech a co brání zkvalitňování péče. Ukazuje se, že zásadní překážkou ve většině zemí je nedostatek lidských a materiálních zdrojů. Nacházíme řádové rozdíly v počtu lékárníků ve srovnatelných nemocnicích mezi jednotlivými zeměmi.

Projekt implementace Statements je spolu s projektem evropsky uznatelné specializace v rámci institutu tzv. Common Training Framework to nejpodstatnější, na čem ve výše uvedené souvislosti nyní pracujeme. Řešíme tyto úkoly s jednotlivými členskými asociacemi a dalšími partnery, a to jak na odborné, tak i na administrativní úrovni.

Účastníci kongresu často slyšeli o Common Training Framework. Dokázal byste nám tento projekt více přiblížit?

Jedná se o projekt „evropské specializace“, do kterého budou zapojeny členské země EAHP. Jde o vyvrcholení více než 40 let trvajících snah EAHP, aby tato specializace existovala, zajistila shodné kompetence nemocničních lékárníků napříč Evropou a případně také umožnila jejich mobilitu. Celkem tři pracovní skupiny tvoří projekt již více než 18 měsíců a valné shromáždění EAHP, které se bude konat letos v červnu, by mohlo odsouhlasit brzké spuštění této vzdělávací platformy. Dvě základní oblasti rozvoje znalostí – vědecká a manažerská, čtyři podoblasti zaměření (pacient – užití léčiv – manažerské a profesní schopnosti) a 26 kompetencí, to je úkol, který v současnosti zaujímá přední příčky našeho žebříčku priorit.

Jak hodnotíte úroveň propacientského přístupu nemocničních lékárníků? Je v této problematice místo pro zlepšení?

Myslím, že naprostá většina kolegů chápe, že naše profese a práce musí být orientována na pacienty. Problémem je ale kapacita. Ve většině evropských zemí je počet nemocničních lékárníků daleko za potřebami a realitou. Má‑li skutečně dojít k výraznému posunu v bezpečnosti farmakoterapie ve všech jejích fázích, je nutné, aby jednotlivé zdravotní systémy pochopily, že investovat do lidských zdrojů v této oblasti je nutnost a priorita. Naší úlohou je to připomínat a prokazovat.

Budoucí tvář farmacie tvoří současní studenti zdravotnických věd. Ani ti nepomohou zvýšit současné stavy?

Pro EAHP je spolupráce s Asociací evropských studentů farmacie (EPSA) dlouholetou tradicí, kterou ještě upevňujeme tím, že dva členové výboru této studentské asociace mají možnost stát se stážisty při EAHP. Za sebe říkám, že nepociťuji nezájem mladých kolegů o práci v nemocniční farmacii, což nedostatečné kapacitě v budoucnu jistě pomůže. Také myslím, že společné aktivity EAHP a EPSA k tomu přispívají. Členové EPSA mají totiž také možnost získat mezinárodní zkušenost a přihlásit se na stáž do vybraných nemocničních lékáren po Evropě, kterých je v současnosti devatenáct a jsou situovány v sedmi evropských zemích. Problémem však je, že absolventům nemůžeme nabídnout dostatek pracovních míst vzhledem k omezeným rozpočtům nemocnic.

Doposud jsme se zaměřovali na lidské zdroje. Co když však největší změnu potřebuje trh s léčivy? Jak EAHP bojuje proti jejich cenové nedostupnosti a výpadkům?

To je velmi problematická oblast, s níž se EAHP snaží bojovat především ve spolupráci s Evropskou lékovou agenturou. Líbil by se nám například model hlášení budoucích výpadků, který je zaveden ve Spojených státech. Evropský trh je však decentralizovaný a řada výpadků vzniká na lokální úrovni, k čemuž jsou menší trhy, jako je ten náš, vnímavější. Obecně je ale tento problém stále na vzestupu a EAHP se snaží hlasitě upozorňovat na to, že je potřeba jej řešit na národních i evropské úrovni.

Malá předpověď budoucnosti skrze nové technologie přípravy a výdeje léčiv představené na EAHP: nahradí úlohu nemocničního lékárníka v brzkých letech robotické systémy?

Myslím, že v žádném případě. Přístroje dokáží nahradit manuální práci, ne však obecnou zodpovědnost, která i nadále zůstane na lékárnících. Osobně vidím v rozvoji robotických technologií spíše možnost centralizovat některé rizikové činnosti týkající se léků, jako vybrané úpravy parenterálních přípravků, a především příležitost, jak uvolnit lidskou kapacitu pro potřebnější činnosti.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky