Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 10. červenec 2020 | Svátek má Libuše a Amálie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

V jaké oblasti zdravotnictví se uplatní absolvent magisterského oboru mikrobiologie?

Foto: Shutterstock

V jaké oblasti zdravotnictví se uplatní absolvent magisterského oboru mikrobiologie?

11.04.2017 23:39
Zdroj: IPVZ
Autor: Mgr. Pavla Povolná, Ph.D.
Lze po vystudování magisterského oboru mikrobiologie, který není akreditovaný jako zdravotnický, pracovat v laboratoři klinického pracoviště? Odpovídá vedoucí Katedry nelékařských povolání IPVZ Mgr. Pavla Povolná, Ph.D.

Dotaz: Studuji magisterský obor mikrobiologie, který není akreditovaný jako zdravotnický. Přesto bych měla zájem pracovat v klinických laboratořích. Zjistila jsem, že v této situaci si potřebuji udělat AKK Odborné zdravotnické laboratorní metody. Tento kurz je možné studovat pouze s hotovým Mgr titulem? Uplatním se s ním v celé šíři klinických laboratoří? Jsou ještě jiné možnosti, jak nabýt kvalifikaci pro práci v této oblasti?

Odpovídá Mgr. Pavla Povolná, Ph.D., vedoucí Katedry nelékařských povolání IPVZ.

V odpovědi na Váš dotaz ohledně získání odborné způsobilosti pro práci v klinických laboratořích můžeme uvést následující: zmíněnou problematiku upravuje § 26 zákona č. 96/2004 Sb. "o nelékařských povoláních". Odbornou způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků lze nabýt:

  • podle písm. a): absolutoriem akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu odborného pracovníka v laboratorních metodách nebo:
  • podle písm. b): absolutoriem akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření a absolutoriem Akreditovaného kvalifikačního kurzu (AKK) Odborné zdravotnické laboratorní metody nebo kvalifikačního kurzu výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků, nebo
  • podle písm. c) absolutoriem akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného, elektrotechnického, nebo matematicko-fyzikálního zaměření j a absolutoriem AKK Odborné laboratorní metody


Absolvování tohoto AKK opravňuje k zapsání do kteréhokoliv klinického laboratorního oboru pro nelékaře.
Akreditovaným oborem je zde míněn studijní obor v rámci příslušného studijního programu, který byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Akreditovaným zdravotnickým magisterským oborem je zde míněn studijní obor v rámci příslušného studijního programu, kterému bylo uděleno souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke způsobilosti absolventů vykonávat zdravotnické povolání.

Ve Vašem případě by se pravděpodobně jednalo o vzdělávání v rámci písmene c. Pokud by Váš zájem o získání odborné způsobilosti pro výkon povolání v klinických laboratořích trval se můžete pro konkrétnější specifikaci podmínek studia obrátit na příslušnou katedru IPVZ (klinická biochemie).Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky