Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 10. červenec 2020 | Svátek má Libuše a Amálie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Musí být v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost zaměstnána i zdravotní sestra?

Foto: Shutterstock

Musí být v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost zaměstnána i zdravotní sestra?

19.04.2017 09:19
Zdroj: PwC Legal
Autor: Vendula Mezeiová
Požadavky na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb specifikuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 99/2012 Sb. Na dotaz odpovídá advokátní kancelář PwC Legal.

Dotaz: Je nutné při provozu ambulance PLDD mít zaměstnanou vystudovanou zdravotní sestru nebo je možné zaměstnat vysokoškolsky vzdělanou osobu (biochemie) na pozici recepční/asistent a provozovat ambulanci bez zdravotní sestry v případě, že veškeré medicínské výkony – injekce, odběry atd. bude provádět lékař?

Odpovídá Vendula Mezeiová z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Pro udělení povolení k poskytování zdravotních služeb dle § 16 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách se vyžaduje splnění požadavku na personální zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb pak tyto minimální personální požadavky specifikuje.

Dle §1 písm. a) jsou požadavky na minimální personální zabezpečení ambulantní péče stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Dle přílohy č. 1, část I.A platí, že je-li poskytována ambulantní zdravotní péče výhradně dětem, je zabezpečena lékaři a pracovníky nelékařských zdravotnických povolání se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oborech zaměřených na péči o děti.

Část I.B.1 dále stanoví, že v případě lékařského oboru č. 1.42 Praktické lékařství pro děti a dorost je tento minimální požadavek na personální zabezpečení poskytování zdravotních služeb:

  1. praktický lékař pro děti a dorost a
  2. dětská sestra, všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent, pokud je poskytována ošetřovatelská péče.

Tento požadavek je ovšem minimální. Vyhláška stanoví, že zabezpečení zdravotnickými pracovníky a jinými odbornými pracovníky nad rámec stanovených požadavků závisí na druhu a objemu poskytované zdravotní péče, oboru a spektru prováděných výkonů a činností tak, aby byla zajištěna kvalita, bezpečí a dostupnost zdravotní péče.

Je-li tedy v provozu ambulance poskytována ošetřovatelská péče, musí být k dispozici výše nadepsaný personál. Zároveň v souvislosti s úkony, které může tento personál vykonávat, je třeba splnit podmínky vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, a to zejména stanovených v § 54 až 67 pro zdravotní sestry.Mimoto musí být dodrženy i podmínky vzdělání stanovené zákonem č. 96/2004 Sb.o nelékařských zdravotnických povoláních.

Bohužel se jedná o zcela konkrétní a komplexní právní otázku, na jejíž komplexní a konkrétní odpověď zde není adekvátní prostor.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky