Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 23. duben 2019 | Svátek má Vojtěch
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Technologie v diabetologii. Technologie nejen pro diabetes 1. typu

Foto: Shutterstock

Technologie v diabetologii. Technologie nejen pro diabetes 1. typu

Medical Tribune 08/2017
27.04.2017 00:40
Zdroj: MT
Autor: Prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
Při vyslovení slov „technologie v diabetologii“ se asi většině z nás vybaví představa mladého pacienta s diabetem 1. typu (DM1). Technologie v diabetologii mohou ale významně zlepšit léčbu i těch pacientů s diabetem, kteří do této představy zrovna nezapadají. První oblastí, kde se technologie uplatňují i u pacientů s jinými typy diabetu, je glykemický selfmonitoring.

Nejedná se přitom jen o použití osobních glukometrů. Kontinuální monitorace koncentrace glukózy (CGM), kterou jsem již dříve představila, může pomoci i pacientům s jiným typem diabetu, a to jak v zaslepené, tak ve své real‑time (RT‑CGM) verzi. Zaslepená monitorace (glukózový holter) nám například jasně ukáže, kdy se u pacienta s diabetem 2. typu začnou objevovat postprandiální hyperglykémie a kdy je potřeba již začít s aplikací prandiálního inzulinu, případně již přejít na plně intenzifikovaný inzulinový režim. Záznam CGM nám též umožní rozbor vlivu jídla na glykémii a cílenou edukaci stran diety. I pacienta s jiným typem diabetu, než je DM1, může, pokud je léčen přípravkem s hypoglykemizujícím účinkem, postihnout závažná hypoglykémie. Na náš trh v současnosti přichází RT-CGM firmy Medtronic (Guardian Connect), kdy přijímačem je chytrý mobilní telefon (zatím je dostupná pouze verze pro iPhone, verze pro Android snad bude brzy následovat). Osobně za nejdůležitější funkci tohoto systému považuji to, že v případě hypoglykémie je odeslána varující sms zpráva. Může být přitom nastaveno až pět příjemců této zprávy (tzv. „partneři v péči“). To je jistě výborné řešení nejen pro rodiče malého diabetika, ale i pro osoby pečující o seniora, který je léčen inzulinem a má hypoglykémie. Rozsah tohoto sdělení mi neumožňuje podrobněji rozebírat finanční otázku, za nejpodstatnější ale považuji o existenci takového systému informovat.

Léčba inzulinovou pumpou také není jen výsadou pacientů s DM1 a i v České republice jsou pacienti s jinými formami diabetu, než je DM1, kteří jsou léčeni inzulinovými pumpami. V léčbě pacientů s DM2 jsou v zahraničí často voleny inzulinové pumpy, které lze označit za základní. Nemají tedy některé pokročilé funkce, ale to základní, co od inzulinové pumpy očekáváme, tj. spolehlivé podávání bazální dávky a možnost snadného podání bolusové dávky k jídlu, jistě poskytují v plném rozsahu. Mezi ně patří i tzv. patch, tj. „náplasťové“ (bezhadičkové) pumpy, které u nás zatím nejsou k dispozici. Rovněž nejen pro pacienty s DM1 jsou určeny další technické pomůcky, jako např. inzulinová pera s pamětí či předplněná jednorázová pera.

Velký rozkvět zažívají v současné době aplikace pro mobilní telefony, včetně tzv. medicínských mobilních aplikací (MMA). V roce 2016 byla publikována v Diabetes Care metaanalýza zaměřená na přínos mobilních aplikací pro léčbu diabetu, posuzováno hodnotou glykovaného hemoglobinu. Hodnoceni byli jak pacienti s DM1, tak s DM2. Paradoxně dopadly lépe studie zaměřené na pacienty s DM2. Je sice pravda, že mladší jedinci s DM2 (věk 55 let a méně) profitovali z používání mobilní aplikace více než osoby starší 55 let, ale rozdíl nebyl signifikantní. Mnohé studie zahrnuté v metaanalýze nebyly zrovna nejkvalitnější, trend je ale jednoznačně naznačen. Musíme si především uvědomit, jak předpojaté jsou naše zakořeněné představy. Diabetes 2. typu není rozhodně jen doménou seniorů a naopak mnozí senioři dnes bravurně zvládají práci s počítačem a třeba skypují s vnoučaty. Moderní technologie jsou dnes rovněž nejvýznamnějším informačním zdrojem. Technologie mohou tedy pacientům i zdravotníkům pomáhat v mnoha oblastech, a to bez ohledu na typ diabetu.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky