Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 10. červenec 2020 | Svátek má Libuše a Amálie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Všeobecná zdravotní sestra a odměna od VZP

JUDr. Ondřej Dostál

Všeobecná zdravotní sestra a odměna od VZP

10.05.2017 12:06
Zdroj: PwC Legal
Autor: JUDr. Ondřej Dostál
Má všeobecná zdravotní sestra v nestátním zdravotnickém zařízení právo na odměny od VZP? Odpovídá JUDr. Ondřej Dostál z partnerské advokátní kanceláře PwC Legal. V poradně MT odpovídá JUDr. Ondřej Dostál z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Dotaz : Má všeobecná sestra pracující u lůžka v nestátním zdravotnickém zařízení nárok či právo na odměny od VZP? Nebo je to na zdravotnickém zařízení, jak s těmito prostředky naloží? Může tyto prostředky použít na něco jiného než na odměny pro zaměstnance?

Odpovídá JUDr. Ondřej Dostál, specialista na zdravotnické právo mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Všeobecná zdravotní pojišťovna je zdravotní pojišťovnou, jejíž úloha je hradit zdravotní služby, které poskytovatelé zdravotních služeb poskytly pacientům – pojištěncům VZP. To vyplývá ze zákona o veřejném zdravotním pojištění, VZP tyto úhrady vyplácí z veřejných prostředků na veřejné zdravotní pojištění, vybírané povinně na základě zákona. Žádný právní předpis nikde nezakotvuje povinnost VZP poskytovat odměny všeobecným zdravotním sestrám pracujícím v lůžkové péči, ani žádným jiným zdravotníkům. Pojišťovny hradí péči poskytovatelům (například nemocnicím) a k jejich zaměstnancům nemají žádný právní vztah. O odměnách zaměstnanců rozhoduje zaměstnavatel, což bude v případě tazatelky patrně vedení její nemocnice.

Tazatelka se patrně nechala zmást politickými proklamacemi o tom, že „ministerstvo úhradovou vyhláškou přidá na platy zdravotníků“ a podobně. Jde o právní omyl, bohužel značně rozšířený. Ministerstvo zdravotnictví je totiž zmocněno z § 17 odst. 5) zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění k vydání vyhlášky, kterou vždy na následující rok stanoví „hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení“. Úhradovou vyhláškou je tedy možno regulovat pouze finanční parametry vztahu pojišťovna-poskytovatel, zákon však rozhodně nezmocňuje Ministerstvo zdravotnictví k tomu, aby vyhláškou či jinak regulovalo odměny zaměstnanců v nestátních zdravotnických zařízeních. Pokud přesto Ministerstvo do úhradové vyhlášky vtělilo úvahy o navýšení úhrad od pojišťoven kvůli navýšení odměn zdravotníků, jde o překročení zákonného zmocnění, především však jde o postup vedoucí k nežádoucím důsledkům. Úhrada od VZP je příjmem nemocnice z obchodněprávní smlouvy za poskytnuté zdravotní služby, využití tohoto příjmu tedy není nijak účelově vázáno. Poskytovatel, resp. jeho vlastník, se tak může svobodně rozhodnout, zda dodatečné peníze od pojišťoven dá na odměny zdravotníků, zda investuje do přístrojů, do lepší péče o pacienty, do vyrovnání dluhů či zda budou představovat jeho zisk, se kterým si po zdanění může dělat, co chce.

Ministerstvo zdravotnictví může ovlivnit odměňování jen ve vybraných nemocnicích, například fakultních, avšak jen proto, že jde o jeho přímo řízené organizace. Nestátní poskytovatelé nejsou úvahami Ministerstva o odměnách jejich zaměstnanců nijak vázáni.

Pro úplnost, pro zaměstnance odměňované platem, například z příspěvkových organizací, platí navýšení platů uvedené v nařízení č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Toto je však nařízení vlády, nikoliv Ministerstva zdravotnictví ani VZP, a se zdravotními pojišťovnami nemá nic společného.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky