Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jaké vlastnosti prodlužují aktivní život?

Foto: Shutterstock

Jaké vlastnosti prodlužují aktivní život?

26.05.2017 20:40
Zdroj: MT
Autor: uza
Nová studie zjistila, jak překvapivě širokou škálu oblastí – ekonomickou, sociální, psychologickou i zdravotní – zasahuje i ve vyšším věku pět důležitých lidských vlastností.

Emoční stabilita, odhodlanost, sebeovládání, optimismus a svědomitost hrají klíčovou roli při úspěchu ve vzdělávání i v zaměstnání u mladších lidí. Ukázalo se, že jsou stejně důležité pro blahobyt a duševní pohodu také u starších osob. Studie, publikovaná v časopisu americké akademie věd PNAS, se zaměřila na tyto atributy u více než osmi tisíc mužů a žen ve věku nad 52 let, kteří participovali na anglické dlouhodobé studií stárnutí. Výzkumníci vzali v úvahu rovněž kognitivní funkce, vzdělání a rodinné zázemí. Zjistili, že jedinci, kteří se uvedenými vlastnostmi vyznačují, se těší širší škále životních úspěchů, jako je finanční stabilita, menší sklon k depresím, nižší úroveň sociální izolace lepší zdraví a méně chronických onemcnění.

Objektivně se přitom u nich projevují příznivé biomarkery, jako nižší hladina cholesterolu a CRP, který je spojen s rizikem mnoha nemocí. V porovnání s lidmi, kteří takovými vlastnostmi nedisponují, mají také menší obvod pasu, kde se akumuluje tuk, spojovaný s rizikem kardiovaskulárních a metabolických onemocnění.

Například významné symptomy deprese se pohybovaly kolem 22,8 % osob u těch, kteří měli jen málo z uvedených vlastností, zatímco ti, kdo jich měli čtyři nebo pět, to bylo pouze 3,1 % osob.

Mezi těmi, kdo nejvíce trpěli osamělostí, bylo téměř 50 % těch, kdo měli nejméně z popsaných vlastností. Osoby s jejich nejvyšším počtem však byli osamělí pouze v 10,5 %. Jako špatný popisovalo svůj zdravotní stav 36,7 % osob s nižším počtem důležitých vlastností, ale jen 6 % těch, kdo jich měli vice. Ti se také vyznačovali rychlejší chůzí, přičemž tempo chůze je u starší populace objektivním prostředkem pro predikci budoucí mortality.

„Žádná z těchto vlastností není významnější než ty ostatní. Zdá se, že efekt závisí pouze na jejich kumulaci,“ uvedl profesor Andrew Steptoe z institutu Epidemiologie a veřejného zdraví při University College London, kde výzkum probíhal.

Zdroj: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1616011114Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky