Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 25. říjen 2020 | Svátek má Beáta
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Je možné ukončit pracovní poměr, pokud očkování proti hepatitidě B není účinné?

Foto: Shutterstock

Je možné ukončit pracovní poměr, pokud očkování proti hepatitidě B není účinné?

07.07.2017 15:27
Zdroj: PwC Legal
Autor: Vendula Mezeiová
Má nemocnice právo a za jakých podmínek ukončit pracovní poměr se zdravotní sestrou u níž není očkování proti hepatitidě B účinné? V poradně MT odpovídá Mgr. Vendula Mezeiová z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Dotaz: Již několik let pracuji jako všeobecná sestra bez odborného dohledu na lůžkovém standardním oddělení. Před několika lety jsem si nechala nabrat protilátky na hepatitidu B, a chtěla jsem vědet, zda jsem "ještě" očkovaná. (Očkované jsme byly ještě na zdravotnické škole). Bohužel jsem zjistila, že ochranný titr v mé krvi nebyl prokázán. Zajistila jsem si tedy přeočkování. Při aplikaci poslední injekce, mi lékařka řekla, že pokud by se opět ukázalo, že chráněna proti hepatitidě B nebudu, pak se mnou bude muset můj zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr. Chtěla bych se zeptat, zda na toto má opravdu nemocnice právo a za jakých podmínek by tedy event. můj odchod byl, tím myslím výpovědní lhůtu, nárok na odstupné atd.

Odpovídá Vendula Mezeiová z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Podle § 9 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem se očkování proti virové hepatitidě B provede u fyzických osob pracujících na pracovištích uvedených v § 16 odst. 1, pokud jsou činné při vyšetřování a ošetřování fyzických osob, o něž mají pečovat. Očkování se neprovede u fyzické osoby s prokazatelně prožitým onemocněním virovou hepatitidou B a u fyzické osoby s titrem protilátek proti HBsAg přesahujícím 10 IU/litr.

Pracoviště s vyšším rizikem vzniku hepatitidy B podle § 16 pracoviště chirurgických oborů, oddělení hemodialyzační a infekční, lůžková interní oddělení včetně léčeben dlouhodobě nemocných a interní pracoviště provádějící invazivní výkony, oddělení anesteziologicko-resuscitační, jednotky intenzívní péče, laboratoře pracující s lidským biologickým materiálem, zařízení transfuzní služby, pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, psychiatrická a pracoviště zdravotnické záchranné služby a dále domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a azylové domy.

Spadáte-li tedy do kategorie výše uvedené, je pro splnění Vaší zdravotní způsobilosti k výkonu zaměstnání vyžadováno očkování proti virové hepatitidě B. V zákoníku práce je tato povinnost uvedena i v § 106 odst. 4 písm. b), kdy zaměstnanec je povinen podrobit se očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy.

Otázka je ovšem problematická. O jinou situaci se jedná v případě, kdy zaměstnanec z vlastní vůle odmítá očkování. Ve Vašem případě, kdy jste očkování podstoupila, ale není účinné, se jedná o okolnost, která objektivně nezáleží na Vaší vůli.

Domníváme se proto, že nebude-li očkování účinné, zaměstnavatel je povinen Vás převést na jinou práci dle § 41 odst. 1 písm. a) zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, a to právě z toho důvodu, že jste pozbyla dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu. V takovém případě by Vám pak zaměstnavatel byl oprávněn dát výpověď dle § 52 písm. e) Zákoníku práce, tj. z důvodu, že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě zdravotní způsobilost. V takovém případě zaměstnanci nenáleží odstupné.

Situace by ovšem mohla být posouzena i jako nesplnění předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplněnípožadavků pro řádný výkon této práce bez zavinění zaměstnavatele, přičemž tato okolnost zakládá zaměstnavateli možnost, tj. nikoliv povinnosti, převést zaměstnance na jinou práci podle § 41 odst. 2 písm. c) Zákoníku práce, avšak maximálně na dobu 30 pracovních dnů v kalendářním roce. Ze stejných důvodů pak může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď dle § 52 písm. f) Zákoníku práce, a to bez nároku zaměstnance na odstupné.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky