Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 26. červenec 2021 | Svátek má Anna
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Lze předepisovat léky rodinným příslušníkům bez smlouvy se zdravotní pojišťovnou?

Foto: Shutterstock

Lze předepisovat léky rodinným příslušníkům bez smlouvy se zdravotní pojišťovnou?

17.07.2017 00:43
Zdroj: PwC Legal
Autor: Vendula Mezeiová
Může lékař v důchodu předepisovat léky svým rodinným příslušníkům, když nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou? V poradně MT odpovídá Mgr. Vendula Mezeiová z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

Dotaz: Preskripce pro rodinné příslušníky u důchodce-lékaře: Až dosud platívalo, že jsem jako lékař mohl předepsat dětem, vnukům, manželce atd. potřebné léky. Nyní se ozvala VZP, že pokud nejsem u ní pojištěn, nemohu předepsat jejímu pojištěnci potřebný lék. Musím si kvůli rodině jednoho syna jako 76letý důchodce s VZP (či jinou) uzavírat smlouvu, pokud ano, má mi VZP (či jiná zdravotní pojišťovna) právo tuto smlouvu odmítnout, pokud by šlo pouze jen o mé rodinné příslušníky? Do doby před cca 2 roky jsem každoročně takovou smlouvu s uvedením rodinných příslušníků měl, tu mi ale nyní nedali.

Odpovídá Vendula Mezeiová z mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal.

§ 17 odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., stanoví, že příslušná zdravotní pojišťovna uhradí vždy na základě lékařského předpisu vystaveného smluvním lékařem poskytujícím hrazené služby sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům, jestliže jeho odbornost zaručuje Česká lékařská komora a jestliže k tomu takový lékař uzavře zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Podmínkou pro to, aby léčivé přípravky předepsaný Vámi Vašemu rodinnému příslušníkovi byly hrazeny ze zdravotního pojištění, musíte jakožto lékař splňovat výše uvedené podmínky. Musíte být smluvním lékařem, Vaše odbornost musí být zaručena ČLK a zároveň musíte mít uzavřenu zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Tyto podmínky omezují to, zda léčivé přípravky Vámi předepsané pro Vaši osoby či Vašemu rodinnému příslušníkovi budou hrazeny zdravotní pojišťovnou ze zdravotního pojištění.

Zákon č. 48/1997 Sb. dále neupravuje podmínky, za kterých je zdravotní pojišťovna povinna uzavřít tuto „zvláštní smlouvu“. Lze se domnívat, že zdravotní pojišťovna nemá povinnost zvláštní smlouvu uzavřít, a to vzhledem k tomu, že ani v případě uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotní pojišťovna ze zákona takovou povinnost nemá a je do jistě míry na rozhodnutí pojišťovny, zda smlouvu uzavře. Obecně lze ovšem konstatovat, že zdravotní pojišťovna by neměla postupovat diskriminačně.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky